sveika mokykla be cigaretes rankoje

PROJEKTO PAVADINIMAS ,,Sveika mokykla be cigaretės rankoje‘‘

SITUACIJOS ANALIZĖ Žalingi įpročiai, kurie yra blogi trukdo tobulėti, kenkia sveikatai, trumpina amžių, trukdo darbinę bei kūrybinę veiklą. Žmonės dažnai puikiai žino, kaip vienas ar kitas žalingas įprotis atsiliepia sveikatai, bet negali jiems atsispirti. Taigi vienas iš daugelių žalingų įpročių yra rūkymas. Šiais laikais cigaretė prieinama kiekvienam moksleiviui. Daugiausia mokinių pirmą cigaretę surūko smalsumo vedami, kiti norėdami pasirodyti prieš draugus. Tai būdingiausia paaugliams. Vėliau žmonės rūko iš įpročio, norėdami atsipalaiduoti ar sumažinti įtampą. Tačiau viisi žino rūkymo pasekmes ir su jomis susiduria kasdien (pavyzdžiui, su užrašais ant tabako gaminių), bet visi naiviai tiki, kad šių pasekmių išvengs.

PROBLEMOS AKTUALUMAS Šiandien vis daugiau mokinių drąsiai rūko šalia savo mokyklos, nekreipdami dėmesio, kad juos mato mokytojai ir praeinantys žmonės. Mokiniai rodo bloga savo išsiaauklėjimą, mokyklos negerbimą ir blogą pavyzdį jaunesniems mokiniams. Vis daugiau galima pamatyti ir merginų, kurios net eidamos gatve rūko cigaretes. Taigi mokytojai susiduria su vis didėjančia problema, kaip padėti mokiniams, kad jie nerūkytų ir kookią veiklą suorganizuoti, kad jiems būtų įdomu, kad nebūtų gatvėje, kurioje daug pagundų.

PROJEKTO TIKSLAS ištirti 8 – 10 klasės mokinų rūkimo priežastis, ką mokiniai žino apie rūkimo pasekmes ir kokios veiklos jie norėtų mokykloje.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
 Susipažinti su paauglių rūkymo priežastimis.
 Išsiaiškinti ar paaugliai žino, kaip ci

igaretės kenkia sveikatai.
 Išsiaiškinti kas daugiau rūko vaikinai ar merginos.
 Sužinoti kaip organizuoti mokinių užimtumą siekiant atitraukti mokinius nuo žalingų įpročių.

PROJEKTO PLANAS
 Anketos sudarymas
 Duomenų rinkimas
 Duomenų analizė
 Duomenų aptarimas

ĮGYVENDINIMO TERMINAI

 Anketos sudarymas (09.10 – 10.10)
 Duomenų rinkimas (10.11 – 11.11)
 Duomenų analizavimas (11.12 – 12.10)
 Rezultatų aptarimas (12.10 – 12.20)

TYRIMO DALYVIAI
8 –10 klasės mokiniai

SKATINANČIOS IR TRUKDANČIOS JĖGOS
Skatinančios – didėjantis rūkančių paauglių skaičius. Mokytojų ir mokyklos vadovybės geranoriškumas.
Trukdančios – mokinių pasyvumas, abejingumas. Informacijos stoka, draugų įtaka.

TYRIMO METODAS
Anketa
TYRIMO EIGA KIEKVIENAME ETAPE

 Anketos sudarymas: literatūros studijavimas, anketos klausimų sudarymas.
 Duomenų rinkimas: mokinių apklausa anketiniu būdu.
 Duomenų analizė: duomenų analizavimas,išvadų formulavimas.
 Tyrimo rezultatų aptarimas.

IŠVADOS Apklausoje dalyvavo 80 mokinių. Daugiau negu pusė visų mokinių rūko, trečdalis jų mergainos. Rūkančių paauglių priežastys draugai ir smalsumas. Beveik visi šiuo metu rūko, nes jų draugai tai daro ir didžioji dalis tai daro žinodami, kad rūkymas sukelia sunkias ligas. Daugiau negu pusė mookinių nelanko jokio būrelio. Daugiau negu pusė mokinių norėtų būrelių, kuriuose paaugliai galėtų išmokti saviginos ir alpinizmo, o didžioji dalis norėtų šokių būrelio, kur galėtų mokintis breiko.

REKOMENDACIJA Rekomenduojama mokyklose kurti kuo daugiau būrelių, kurie patiktų mokiniams, nes vaikai, kurie turi jiems patinkantį užsiėmimą mažiau bus gatvėje su draugais, kurie skatina juos rūkyti. Ir kuo daugiau rengti vaikams paskaitų apie rūkymo pasekmes ir rodyti gyvų pavyzdžių.

PERSPEKTYVŲ NUMATYMAS Projektas gali būti įgyvendinamas visose mokyklose, anketos rezultatai gali būti pristatomas per tėvų susirinkimą tė

ėvams.

ANKETA
Mieli Respondentai, aš Klaipėdos kolegijos pedagogikos fakulteto, socialinės pedadogikos specialybės terčio kurso studentė, Sandra Jurkutė, vykdau apklausą apie rūkymą. Aš siekiu sužinoti moksleivių rūkymo priežastis, ką mokiniai žino apie rūkymo pasekmes ir kokia veikla mokykloje jus sudomintu labiau nei gatvės gyvenimas. Atsakymus žymėkit x, o kur reikia parašykit. Anonimiškumas garantuojamas.

Apklausos dalyvis:

Lytis :
o M
o V

Klausimai:
1. Ar jūs rūkote?
o Taip
o Ne
Jei jūsų atsakymas NE tai anketą pildykite nuo 6 klausimo

2. Kada pirmą kartą pabandėte rūkyti? (parašyti)
__________________________________

3.Kas pastumėjo jus pabandyti parūkyti?
o Draugai
o Smalsumas
o Reklama
o Aplinkybės
o Kitą _______________________________

4. Kodėl jūs rūkote?
o Nes rūko draugai
o Nes tai man patinka
o Nes rūkydamas jaučiuosi vyresnis
o Kita________________________________

5.Kokias pasekmes sukelia rūkymas?
o Mirtį
o Sunkias ligas
o Jokių
o Kita_________________________________

6.Ar lankote kokį būrelį?
o Taip
o Ne
Jei jūsų atsakymas taip tai parašykit kokį ir kas jum būrelyje patinka
__________________________________________________________________

7.Kokių būrelių norėtumėt mokykloje (parašyti)?

Leave a Comment