Statistika

Statistika
Turinys Statistika yra mokslas, tiriantis masinių visuomeninių ar gamtos reiškinių kiekybinius aspektus kartu su tų reiškinių kiekybiniu turiniu ir siekiantis atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes;
Statistika taip pat vadinamas kiekybinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė;
Statistika taip pat gali reikšti reiškinių ir procesų kiekybinių duomenų visumą.
Skelbiant statistinius duomenis apie įvairius ekonominio ar socialinio gyvenimo sričių rodiklius priimta informaciją grupuoti į 9 temas pagal Eurostato taikomą skirstymą:
• Regioninė statistika
• Bendroji statistika
• Ūkis ir finansai
• Gyventojai ir socialinė statistika
• Verslo statistika
• Žemės ūkis
• Užsienio prekyba
• Transportas irr ryšiai
• Aplinkosauga ir energetika
• Mokslas ir technologijos

Atsižvelgiant į aprašomą statistinę sritį gali būti skelbiami mėnesiniai (pvz., kainų indeksai), ketvirtiniai (pvz., bendrasis vidaus produktas, darbo užmokestis) ir metiniai (pvz., informacija apie žemės ūkį) rodikliai, kurie gali būti išreikšti įvairiais dydžiais:
• indeksais (įvairūs baziniai laikotarpiai)
• absoliučiais dydžiais (piniginė išraiška, matavimo vienetai)
• santykiniais dydžiais (1000-iui gyventojų)
• procentais

Statistika
Statistika yra mokslas, tiriantis masinių visuomeninių ar gamtos reiškinių kiekybinius aspektus kartu su tų reiškinių kiekybiniu turiniu ir siekiantis atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes;
Statistika taip paat vadinamas kiekybinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė;
Statistika taip pat gali reikšti reiškinių ir procesų kiekybinių duomenų visumą.
Skelbiant statistinius duomenis apie įvairius ekonominio ar socialinio gyvenimo sričių rodiklius priimta informaciją grupuoti į 9 temas pagal Eurostato taikomą skirstymą:
• Regioninė statistika
• Bendroji statistika
• Ūkis ir

r finansai
• Gyventojai ir socialinė statistika
• Verslo statistika
• Žemės ūkis
• Užsienio prekyba
• Transportas ir ryšiai
• Aplinkosauga ir energetika
• Mokslas ir technologijos

Atsižvelgiant į aprašomą statistinę sritį gali būti skelbiami mėnesiniai (pvz., kainų indeksai), ketvirtiniai (pvz., bendrasis vidaus produktas, darbo užmokestis) ir metiniai (pvz., informacija apie žemės ūkį) rodikliai, kurie gali būti išreikšti įvairiais dydžiais:
• indeksais (įvairūs baziniai laikotarpiai)
• absoliučiais dydžiais (piniginė išraiška, matavimo vienetai)
• santykiniais dydžiais (1000-iui gyventojų)
• procentais

Statistika
Statistika yra mokslas, tiriantis masinių visuomeninių ar gamtos reiškinių kiekybinius aspektus kartu su tų reiškinių kiekybiniu turiniu ir siekiantis atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes;
Statistika taip pat vadinamas kiekybinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė;
Statistika taip pat gali reikšti reiškinių ir procesų kiekybinių duomenų visumą.
Skelbiant statistinius duomenis apie įvairius ekonominio ar socialinio gyvenimo sričių roodiklius priimta informaciją grupuoti į 9 temas pagal Eurostato taikomą skirstymą:
• Regioninė statistika
• Bendroji statistika
• Ūkis ir finansai
• Gyventojai ir socialinė statistika
• Verslo statistika
• Žemės ūkis
• Užsienio prekyba
• Transportas ir ryšiai
• Aplinkosauga ir energetika
• Mokslas ir technologijos

Atsižvelgiant į aprašomą statistinę sritį gali būti skelbiami mėnesiniai (pvz., kainų indeksai), ketvirtiniai (pvz., bendrasis vidaus produktas, darbo užmokestis) ir metiniai (pvz., informacija apie žemės ūkį) rodikliai, kurie gali būti išreikšti įvairiais dydžiais:
• indeksais (įvairūs baziniai laikotarpiai)
• absoliučiais dydžiais (piniginė išraiška, matavimo vienetai)
• santykiniais dydžiais (1000-iui gyventojų)
• procentais

/p>

Statistika
Statistika yra mokslas, tiriantis masinių visuomeninių ar gamtos reiškinių kiekybinius aspektus kartu su tų reiškinių kiekybiniu turiniu ir siekiantis atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes;
Statistika taip pat vadinamas kiekybinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė;
Statistika taip pat gali reikšti reiškinių ir procesų kiekybinių duomenų visumą.
Skelbiant statistinius duomenis apie įvairius ekonominio ar socialinio gyvenimo sričių rodiklius priimta informaciją grupuoti į 9 temas pagal Eurostato taikomą skirstymą:
• Regioninė statistika
• Bendroji statistika
• Ūkis ir finansai
• Gyventojai ir socialinė statistika
• Verslo statistika
• Žemės ūkis
• Užsienio prekyba
• Transportas ir ryšiai
• Aplinkosauga ir energetika
• Mokslas ir technologijos

Atsižvelgiant į aprašomą statistinę sritį gali būti skelbiami mėnesiniai (pvz., kainų indeksai), ketvirtiniai (pvz., bendrasis vidaus produktas, darbo užmokestis) ir metiniai (pvz., informacija apie žemės ūkį) rodikliai, kurie gali būti išreikšti įvairiais dydžiais:
• indeksais (įvairūs baziniai laikotarpiai)
• absoliučiais dydžiais (piniginė išraiška, matavimo vienetai)
• santykiniais dydžiais (1000-iui gyventojų)
• procentais

Statistika
Statistika yra mokslas, tiriantis masinių visuomeninių ar gamtos reiškinių kiekybinius aspektus kartu su tų reiškinių kiekybiniu turiniu ir siekiantis atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes;
Statistika taip pat vadinamas kiekybinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė;
Statistika taip pat gali reikšti reiškinių ir procesų kiekybinių duomenų visumą.
Skelbiant statistinius duomenis apie įvairius ekonominio ar socialinio gyvenimo sričių rodiklius priimta informaciją grupuoti į 9 temas pagal Eurostato taikomą skirstymą:
• Regioninė statistika
• Bendroji statistika
• Ūkis ir fi

inansai
• Gyventojai ir socialinė statistika
• Verslo statistika
• Žemės ūkis
• Užsienio prekyba
• Transportas ir ryšiai
• Aplinkosauga ir energetika
• Mokslas ir technologijos

Atsižvelgiant į aprašomą statistinę sritį gali būti skelbiami mėnesiniai (pvz., kainų indeksai), ketvirtiniai (pvz., bendrasis vidaus produktas, darbo užmokestis) ir metiniai (pvz., informacija apie žemės ūkį) rodikliai, kurie gali būti išreikšti įvairiais dydžiais:
• indeksais (įvairūs baziniai laikotarpiai)
• absoliučiais dydžiais (piniginė išraiška, matavimo vienetai)
• santykiniais dydžiais (1000-iui gyventojų)
• procentais

Statistika
Statistika yra mokslas, tiriantis masinių visuomeninių ar gamtos reiškinių kiekybinius aspektus kartu su tų reiškinių kiekybiniu turiniu ir siekiantis atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes;
Statistika taip pat vadinamas kiekybinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė;
Statistika taip pat gali reikšti reiškinių ir procesų kiekybinių duomenų visumą.
Skelbiant statistinius duomenis apie įvairius ekonominio ar socialinio gyvenimo sričių rodiklius priimta informaciją grupuoti į 9 temas pagal Eurostato taikomą skirstymą:
• Regioninė statistika
• Bendroji statistika
• Ūkis ir finansai
• Gyventojai ir socialinė statistika
• Verslo statistika
• Žemės ūkis
• Užsienio prekyba
• Transportas ir ryšiai
• Aplinkosauga ir energetika
• Mokslas ir technologijos

Atsižvelgiant į aprašomą statistinę sritį gali būti skelbiami mėnesiniai (pvz., kainų indeksai), ketvirtiniai (pvz., bendrasis vidaus produktas, darbo užmokestis) ir metiniai (pvz., informacija apie žemės ūkį) rodikliai, kurie gali būti išreikšti įvairiais dydžiais:
• indeksais (įvairūs baziniai laikotarpiai)
• absoliučiais dydžiais (piniginė išraiška, matavimo vienetai)
• santykiniais dydžiais (1000-iui gyventojų)
• procentais

Statistika
Statistika yr

ra mokslas, tiriantis masinių visuomeninių ar gamtos reiškinių kiekybinius aspektus kartu su tų reiškinių kiekybiniu turiniu ir siekiantis atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes;
Statistika taip pat vadinamas kiekybinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė;
Statistika taip pat gali reikšti reiškinių ir procesų kiekybinių duomenų visumą.
Skelbiant statistinius duomenis apie įvairius ekonominio ar socialinio gyvenimo sričių rodiklius priimta informaciją grupuoti į 9 temas pagal Eurostato taikomą skirstymą:
• Regioninė statistika
• Bendroji statistika
• Ūkis ir finansai
• Gyventojai ir socialinė statistika
• Verslo statistika
• Žemės ūkis
• Užsienio prekyba
• Transportas ir ryšiai
• Aplinkosauga ir energetika
• Mokslas ir technologijos

Atsižvelgiant į aprašomą statistinę sritį gali būti skelbiami mėnesiniai (pvz., kainų indeksai), ketvirtiniai (pvz., bendrasis vidaus produktas, darbo užmokestis) ir metiniai (pvz., informacija apie žemės ūkį) rodikliai, kurie gali būti išreikšti įvairiais dydžiais:
• indeksais (įvairūs baziniai laikotarpiai)
• absoliučiais dydžiais (piniginė išraiška, matavimo vienetai)
• santykiniais dydžiais (1000-iui gyventojų)
• procentais

Statistika
Literatūros sąrašas Statistika yra mokslas, tiriantis masinių visuomeninių ar gamtos reiškinių kiekybinius aspektus kartu su tų reiškinių kiekybiniu turiniu ir siekiantis atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes;
Statistika taip pat vadinamas kiekybinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė;
Statistika taip pat gali reikšti reiškinių ir procesų kiekybinių duomenų visumą.
Skelbiant statistinius duomenis apie įvairius ekonominio ar socialinio gyvenimo sričių rodiklius priimta informaciją grupuoti į 9 temas pagal Eurostato taikomą skirstymą:
• Regioninė statistika
• Bendroji statistika
• Ūkis ir finansai
• Gyventojai ir socialinė statistika
• Verslo statistika
• Žemės ūkis
• Užsienio prekyba
• Transportas ir ryšiai
• Aplinkosauga ir energetika
• Mokslas ir technologijos

Atsižvelgiant į aprašomą statistinę sritį gali būti skelbiami mėnesiniai (pvz., kainų indeksai), ketvirtiniai (pvz., bendrasis vidaus produktas, darbo užmokestis) ir metiniai (pvz., informacija apie žemės ūkį) rodikliai, kurie gali būti išreikšti įvairiais dydžiais:
• indeksais (įvairūs baziniai laikotarpiai)
• absoliučiais dydžiais (piniginė išraiška, matavimo vienetai)
• santykiniais dydžiais (1000-iui gyventojų)
• procentais

Leave a Comment