Reklaminis lankstinukas “Smurtas prieš vaikus”

Smurtas prieš vaikus – dažnas reiškinys mūsų visuomenėje

Pastebima tendencija, kad smurtas prieš vaikus yra smerkiamas, tačiau kartais ši problema visai ignoruojama. Visuomenė dar nėra pakankamai aktyvi sprendžiant smurto prieš vaikus problemą, užtikrinant jų teises ir teisėtus interesus bei garantuojant elementarų jų gerbūvį.

Smurtas prieš vaikus išlieka latentiniu nusikaltimu

Vaikai, patyrę smurtą mokykloje bei šeimoje, yra linkę nuslėpti smurto prieš jį atvejus, todėl atitinkamų institucijų pareigūnai negali padėti vaikams, kol nėra gautas pranešimas.

Mokykla ir mokyklos prieigos, šeimos aplinka

Išlieka tomis vietomis, kur vaikas patiria fiizinę ir emocinę prievartą ar agresiją, persekiojimą ir tyčiojimąsi.

Vaikai patiria fizinį bei psichinį smurtą

Tiek mokykloje, tiek šeimoje vaikams yra grasinama, prieš juos yra panaudojama jėga.

Vaikai įvardija šias smurto protrūkio priežastis: pavydas, neribota agresija, vaiko kitoniškumas, jo elgesio ir charakterio savybės.

Smurto įtaka vaiko vystymuisi

Smurtą patyręs vaikas tampa irzlus, nervingas, užsidaręs, šalinasi žmonių ir vengia bendravimo. Todėl vaiko psichinis vystymasis sulėtėja. Smurtą patyrę vaikai neretai vėliau patys smurtauja;

Parengė:..............................

Smurto prieš vaikus sąvoka

Smurtas prieš vaiką yra bet koks fizinis bei emocinis vaiko įsskaudinimas, prievarta ir agresija, panaudota prieš jo valią.

Vaikai...

Dėl ypatingos savo padėties yra išskirtinė asmenų grupė. Nors jie ir turi, kaip ir suaugusieji, prigimtines teises, kurių niekas negali nei atimti, nei apriboti, tačiau jas realizuoti dėl savo neveiksnumo negali. Vaiko interesus gi

ina ir atstovauja vaiko tėvai, įstatyminiai atstovai, valstybė.

Vaikai įvardija
šias smurto šeimoje ir mokykloje priežastis:

 Smurto šeimoje: vaiko pažymiai, elgesys, išliejama tėvų agresija;
 Smurto mokykloje: vaiko charakterio savybės, vyresnių mokinių agresija prieš silpnesnius, pavydas.

Labiausiai pastebimi skriaudžiamo vaiko bruožai:

 Nedrąsus, išsiblaškęs, jautrus, užguitas;
 Šalinasi kitų klasės mokinių;
 Yra kitoks, nei visi: vaikšto vienas, nebendrauja, neturi draugų.

Smurto poveikis tolimesniam vaiko vystymuisi

 Fizinės raidos sulėtėjimas: vaikas daug lėčiau pradeda vaikščioti, kalbėti;
 Patyrę smurtą vaikai tampa labai nervingi, irzlūs, patiria sunkumų bendraujant, niekuo nepasitiki, kartu menkai suvokia savo vertę bei kitaip suvokia vertybių sistema;
 Neretai smurtą patyrę vaikai yra linkę vėliau smurtauti.
Prievartos prieš vaikus formos

Paprastai, kai kalbama apie prievartą prieš vaikus, išskiriamos trys jos formos: emocinė, fizinė, seksualinė prievarta ir vaikų nepriežiūra. Tačiau kartais, siekiant didesnio tikslumo bei aiškumo, įvardijamos irr kitos prievartos rūšys.

Jaunimo tarpe

Prievarta ir smurtas jaunimo tarpe yra viena aktualiausių problemų dabartinėje visuomenėje.
Jaunuoliai smurtauja įvairiose vietose – gatvėje, namuose, mokyklose ir dažniausiai šio smurto aukomis tampa patys jaunuoliai. Smurtaujantys jaunuoliai neretai įsitraukia į įvairią kriminalinę veiklą, pasižymi ir tokiu elgesiu, kaip alkoholio ar narkotikų vartojimas, nuolatinis apgaudinėjimas ir melavimas, be to jaunuolių smurtaujančio elgesio prielaidos dažnai glūdi ankstyvojoje vaikystėje.

Leave a Comment