Mano mokymosi stilius

Mano mokymosi stilius

Mokymosi stilius-tai pamėgtas galvojimo, informacijos apdorojimo ir
supratimo būdas.Lengviausias būdas, tinkamas visiems mokiniams, yra
paprastas:įvairovė ir galimybė rinktis.

Mokymosi stiliai šiandien grupuojami pagal įvairius
požymius.Kiekvienas toks grupavimas turi savo teigiamybių. Be galo
skirtingas grupavimo pagrindas priklauso nuo to, kad atspindimi vis kiti
pažinimo proceso aspektai. Iš tikrųjų nėra taip, kad kiekvieno žmogaus
smegenims tiktų tik vienas kuris „mokymosi stilius“. Žmonės yra daug
sudėtingesni. Mes mokomės daugelio stilių, prilausomai nuo aplinkybių ir
mūsų to meto poreikių išlikti. Kad geriau suprastume, kaip iš tikro mes
mokomės, galimą suskirstyti mokymosi procesą į tokias
kategorijas:kontekstas, informacija, informacijos apdorojimas, atsakas.

Mokiniai, kurie labiau priklausomi nuo vietos, teikia pirmenybę
natūraliam kontekstui(išvykomis į gamtą, eksperimentams, gyvenimiškai
patirčiai), o ne dirbtinai arba izoliuotai aplinkai. Jie geriausiai mokosi
situacijose, kurios moko natūraliai. Jiems patinka mokytis apie gamtą,
lankytis muziejuose, atliekant gamtoj eksperimentus, išvykose. Jiems
paprastai priimtinas mokymasis iš antrų ar net trečių lūpų; jie gali gerai
mokytis bibliotekoje ir klasėje.

Nepriklausomi mokiniai apskritai mėgsta mokytis vieni; jie gali
mokytis ir kartu su kitais, bet tada mokymosi efektyvumas mažesnis.
Priklausomi mokiniai mėgsta mokytis poromis, grupėmis ar komandomis; jie
gali mokytis ir vieni, be et tada mokymasis ne toks efektyvus. Priklausomi
mokiniai paprastai geriausiai mokosi triukšmingoje aplinkoje, kur yra
svarbūs tarpusavio santykiai.

Mokiniai teikiantys pirmenybę vizualiniai vidinei informacijai,
labiau linkę iš pradžių dalykus „pamatyti“ mintyse. Jie nori įsivaizduoti
mokymąsi prieš jam prasidedant. Jie linkę svajoti, įsivaizduoti ir kurti
mintyse paveikslus pr

rieš predėdami formaliai mokytis.

Tuo tarpu mokiniai, teikiantys pirmenybę kinestezinei vidinei
informacijai mėgsta remtis išvadomis; prieš ką nors mokydamiesi, jie nori
nustatyti su tuo savo emocinį santykį.Mokiniai, teikiantys pirmenybę
nuosekliai ir detalizuotai informacijai, mėgsta nuoseklią medžiagą; jie
mokosi mažais žingsneliais ir dėmesį sutelkia vienu metu tik į vieną
dalyką. Šie mokiniai pranašesni mokantis matematikos, kalbų, dirbti
kompiuteriu ir kitų nuoseklių dalykų.

Kiekvienas mokymosi stilius priklauso nuo kultūros. Nors
kultūra,žinoma, nelemia tam tikro mokymosi stiliaus, ji gali jį įtvirtinti.
Kultūrą galima apibūdinti įvairiai-pagal jo turtingumą, rasę, kilmę,
religiją, genetinį fondą, vertybes ar lytį.

Labai svarbu, kad, mokiniams renkantis sau tinkamą mokymosi stilių,
dirbtumėte kartu su jais kaip partneris. Mokinių mokymas mokyti save teikia
ilgaliakę naudą, jis turi įtakos visam jų gyvenimui. Iš to niekas taip
nedaro pamokos vertingos, kaip žinojimas, kada žmogus mokosi
efektyviausiai.

Visuminis mokymosi stilių prifilis. Išryškina d daugybę kintamųjų,
turinčių įtakos mokymo ir mokymosi procesui ir atspindinčių įvairiausius
būdus, kuriais smegenys natūraliai linkusios mokytis. Mes visi naudojamės
kiekvienu iš šių būdų, bent jau kartkartėmis.

Įvairovė ir galimybė rinktis yra svarbiausia kalbant apie mokymosi
stilių. Stilius, kuriam mokantis teikiama pirmenybė, priklauso nuo amžiaus.
Būdami kūdikiai, pirmenybę teikiame skonio pojūčiams. Paaugę, 2-5 metų,
dauguma tapome labiau orientuoti į kinestezinius pojūčius. Mokymosi
stilius, kuriam teikiama pirmenybė, nusistovi labai anksti. Tyrinėtojai
mano, kad tai įvyksta 2-5 gyvenimo metais. 5-9 metų vaikai tampa orientuoti
į girdimąją informaciją. Apie 40 procentų vidutinio mokyklinio amžiaus
vaikų persiorientuoja į vizualinę informaciją. Šio amžiaus m
mokiniai, kurie
vis dar teikia pirmenybę kinestezinei informacijai, dažnai ima atsilikti
moksle, yra vadinami turinčiais elgesio sunkumų, pavėluotai besivystančiais
ar hiperaktyviais. Paprastai šių mokinių smegenys yra kuo normaliausios;
tiesiog yra daug skirtingų vystymosi pakraipų, kurios turėtų būti laikomos
visai normaliomis.

Pagrindinis veiksnys renkantis tinkamą mokymosi stilių – tai mokinių
galimybė rinktis iš daugybę mokymosi metodų.Manau, kad mano mokymosi
siliaus profilis būtų, priklausomybė nuo vietos, nes mėgstu mokytis
viena.Tada mokymosi efektyvumas didesnis.Darbo aplinka neturi būti
triukšminga, neturi būti pašalinių žmonių. Taip galima rimčiau sutelkti
dėmesį.

Leave a Comment