Kas turi imtis inicatyvos?

Labai dažnai moterys manęs klausia: „Kas gi turėtų rodyti iniciatyvą santykių pradžioje – vyras, ar moteris“. Reta kuri sprendimą priima pati, neatsižvelgdama į aplinkinių nuomones, pastabas. Dauguma jų tiki, jog vyras turėtų padaryti viską, kad moteris pasijustų mylima.

Žinoma, tai nėra itin naivus lūkestis. Bet moterys dažnai pamiršta, kad tiktų paskatinti vyrą tą „viską” padaryti, paskatinti jį įgyvendinti jau turimą idealios pažinties, idealios meilės vaizdinį.

Spauda, TV, literatūra, tėvai, bažnyčia, mokykla ir bendraamžiai siūlo tikro vyro ir tikros moters elgesio pavyzdžius. Kas, ką, su kuo, kur, kada ir kodėl gali ar negali daryti, sprendžia visuomenės kultūra. Tačiau patarimų ir draudimų ne kiekvienas laikosi, o ir apsisprendusieji nuo jų smarkiai nenukrypti, gana laisvai renkasi patraukliausią meilės ryšių viziją. Galbūt jos nepavyks įgyvendinti, galbūt gyvenimo draugu netaps aukštas, tamsiaplaukis, mėlynakis, kasdieną dovanojantis deimantą ir rožę, bet svajonėse sukurtas idealios meilės scenarijus nuolat bus orientyras, pagal kurį tikrinamas bandančiųjų užmegzti artimesnius santykius patrauklumas.

Čia dera pastebėti, kad moterų erotiniuose vaizdiniuose paprastai iškyla ir asistavimo, ir suartėjimo scenos, o vyrai dažnai apsiriboja fantazijomis vien apie seksą. Tačiau ir jie linkę įsivaizduoti kaip, įveikę kliūtis ar pavojus, sulaukia seksualinio atpildo, o moterų svajonėse vyras kovoja ir stengiasi ją laimėti.

Mintyse ir vaizduotėje kuriamas būsimos meilės scenarijus padeda atsiliepti į kito jausmus ir suvokti savuosius. Na o kai įsiklausoma į save ir į kitą, klausimas, kas turi imtis veiksmų, tampa tarsi nebereikalingas.

Viską apibendrinant dera paminėti, kad iniciatyva iš vyro pusės visuomet labiau laukiam, tačiau moterys neturėtų pamiršti subtiliai parodyti, jog jau yra pasiruošusios tą iniciatyvą priimti.

Comments are closed.