Vokalines pratybos 3-4 klaseje

1949 0

Turinys

1. Vokalo pratybos ir jų paskirtis......3

2. Vokalo pratybos III – IV klasėje:.......3

1. Laikysena...4

2. Kvėpavimas.........4..3. Dikcija ir artikuliacija.....4

4. Intonavimas....6

5. Pedagoginės pertraukėlės......6

3. Literatūra.....8

Pavyzdžiai.......10

Pagrindinė vokalo pratybų paskirtis – mokyti, lavinti, formuoti, ugdyti. Šiomis pratybomis mokome vaikus muzikinio rašto, dermių, tonacijų ir pan. Tai vaiko mokymas dainuoti iš natų. Mokome, kokiais būdais galima išgauti muzikinį garsą, sujungti kelis garsus. Laviname ritmo pojūtį, vidinę klausą, sugebėjimą dainuoti keliais balsais, dikciją, kvėpavimą, formuojame balsius, tembrines balso sąvybes.

Vokaliniai prtimai arba prasidainavimas pamokoje atliekami tam, kad lavinti vaikų dikciją, artikuliaciją, kvėpavimą, intonavimą, įvairiems intervalams, akordams giirdėti, greitakalbiniam dainavimui lavinti. Šie 2 – 3 pratimukai turėtų būti atliekami pamokos pradžioje, kartojami po keletą kartų ir trukti ne ilgiau 10 minučių. Prieš tai naudinga atlikti neilgą mankštelę: pasukioti galvą, atlikti rankų – pečių pratimukus, kvėpavimo pratimus (greitas ir lėtas įkvėpimas, laiptelinis kvėpavimas – trumpi įkvėpimai sulaikant kvėpavimą, žvakės pūtimas taip, kad ji neužgęstu, pūtimas per šiaudelį). Vokaliniai pratimai pradedami uždara burna, kvėpuojant per nosį, lūpos vos suspaustos. Tai padeda apšilti, suderinti balsus. Vokaliniai pratimai turi būti suderinti tarpusavyje, atsižvelgiant į vaikų emocinę būseną. Jei vaaikai jau pavargę, pasyvūs – tiks linksmi, aktyvumą žadinantys pratimai, jei išsiblaškę, triukšmingi – ramūs, lėti pratimai.

Sudarant vokalinius pratimukus vartojami penki pagrindiniai balsiai i, ė, a, o, u. Jų tvarką galima keisti. Šie balsiai jungiami į derinius su priebalsiais l, m, n, r. Pvz.: ma

a-mė-mi-mo-mū ir pan. Tačiau kiekvienas žmogus turi kitokį balso aparatą ir mokytojas turėtų pats nuspresti, kurį iš balsių pirmiau vartoti dainuojant pratimus. Jei jam patogesnis a ar o, tai neverta dainuoti u, nes kas geriau sekasi mokytojui, geriau ir mokiniams.

Kad vaikus labiau sudominti atliekamais pratimukais, jiems galima sugalvoti pavadinimus, pvz.: “šūkavimų miške muzika”, “aido muzika”, “greitosios pagalbos signalas”.

Gražiam, taisyklingam dainavimui labai svarbu vaiko laikysena dainavimo metu. Pradinėse klasėse tai jau buvo vaikams skiepijama, jie buvo to mokomi ir tai reikia tęsti toliau, visą laiką jiems tai priminti. Dažniausiai vaikai užsimiršta ir daro tokias klaidas: stovi sulenktais keliais, palenkia galvą į šoną ar panašiai. Dainuoti galima tiek sėdint, tiek ir stovint. Stuburas ir galva turi būti laikomi tiesiai, negalima per daug keelti ir atlošti galvos, taip pat jos per daug nulenkti. Pamokos pradžioje atliekant mankštelę, į ją galima įtraukti ir pratimukus laikysenai koreguoti, kūnui atpalaiduoti – spyruokliuoti į šonus nelenkiant kelių, atpalaiduoti žandikaulį.

Taip pat atliekan vokalinius pratimus labai svarbu atkreipti dėmesį į kvėpavimą. Būtina mokyti vaikus valdyti kvėpavimą, tausoti įkvėptą orą, pratinti tą patį skiemenį sakyti vis lėčiau, ilgesniais garsais. Sekantį kartą sakomų skiemenų grupę didinkite, pildykite. Kiekvieną pamoką pasirinkite kitokius skiemenis, kitokius balsių ir priebalsių derinius: da-di, da-di-do, da-di-do-dū, da-di-do-dū-di, ma-mė-mi-mo-mū, bim-bam-bom ir pa
anašiai. Kitą kartą imkite žodžius ir žodžių junginius.

Jau pradinėse klasėse pradėtą vaikų tarties lavinimą, balsių formavimo įgūdžių skiepijimą turime tęsti ir toliau. Išmokęs skaityti, vaikas jau geriau suvokia žodžio skambesio svarbą, todėl dabar reikia tobulinti balsių atspalvį, jų trumpumo, ilgumo išraišką. Vis dažniau vokaliniuose pratimuose gretinkime, rečituokime žodžius su ilgaisiais ir trumpaisiais balsiais, kaip pavyzdžiui:

žalias namas kyla dyla musės pusė senas medis

maža bala Mikas liko sūrus sūris lenda brenda

Tokius pačius pratimukus galima atlikti ir su dvibalsiais. Norėdami, kad vaikai išmoktų juos taisyklingai tarti, taip pat telkimės įvairius rečitavimus:

juodas puodas auga rauna laivo vairas seilę leidžia

miega diegas Raulas aunas laimės kaimas kreivas peilis

Tokius žodžius galima naudoti ir prasidainavimui, kai kiekvieną kartą rečituosime vis aukščiau ar žemiau:

Pintas indas pintas indas pintas indas pintas indas

DO RE MI FA

Bunda dunda bunda dunda bunda dunda bunda dunda

DO MI SOL DO

Kadangi tokio amžiaus vaikų artikuliacinis aparatas yra nepaslankus, sudarant vokalinius pratimukus renkame tokius, kurie lavina lūpų, skruostų raumenų, liežuvio, apatinio žandikaulio paslankumą. Lūpoms treniruoti tinka pusbalsiai m, b, p, f, v, liežuviui – l, d, r, t, s, ž, o skruostų, žandikaulio , lūpų darbą aktyvina melodinės grandinės su balsiais a-u-i-o. Garsai “tss.”, “ššš.”, “sss.” lavina ramaus, gilaus, tolygaus įkvėpimo ir iškvėpimo įgūdžius. Šio amžiaus vaikams vokalinės pr

ratybos padeda lavinti greitakalbiškumą, sugebėjimą jungti žodžius greitu tempu, todėl joms naudojami ne tik atskiri garsai ar skiemenų grandys, bet ir įvairios greitakalbės, skaičiuotės, pvz.: Rats ra-tą vy-tų, kad pa-vy-tų su-dras-ky tų, arba Vir-vė vir-ve-lė vir-vir-ky-tė ir vir-va-ga-lis.-Balsių išlyginimui naudojami pratimai ilgais tęsiamais garsais, pvz.: mū, dū, aū, tra ta ta, kva, cir, cyp, ir pan.

Vokalinius pratimukus galima sudarinėti iš įvairių skiemenų su skirtingais balsiais, priebalsiais. Mokiniai juos kartoja, dainuodami iš klausos arba skaito, solfedžiuoja iš lentos:

ga – ga – ga cy – cy – cy bū – bū – bū žu – žu – žu

ra – ra – ra ly – ly – ly dū – dū – dū nu – nu – nu

ko – ko – ko rė – rė – rė be – be – be di – di – di

arba

ko – go ko – ko – ko go – go – go

rė – lė rė – rė – rė lė – lė – lė

mi – ni mi – mi – mi ni – ni – ni

Dainuojant vokalo lavinimo pratimus a

. . .

Naudota literatūra

1. Krakauskaitė V. Muzikos mokymas III – IV klasėje.-Kaunas, 2000, p. 6 – 18

2. Krakauskaitė V. Muzikos programa vaikų muzikos mokykloms.-Vilnius, 1995, p. 46

3. Marcinkevičius Z. Muzika II – III klasėje.-Kaunas, 1989, p. 10 – 16

4. Puslienė V. Vokalo pratybos vaikų chorui.-Klaipėda, 2001, p. 4

5. Valeikienė V. Vokalo pratybos vaikų ir jaunimo chorams.-Vilnius, 2001, p. 4 – 7

Join the Conversation

×
×