grupė U2

Ištikimiausieji niekada niekada nesibodi girdėdami legendą apie įžymujį Bono Vox. Jis primena, kad įpatingi dalykai gali, o dažniausiai ir gimsta iš kulių idėjų. Jo pamoka ayra ta, kad jūs turite svajoti didingai ir poto daug dirbti kad tas svajones įgyvendintumėte.

Propaguojantys U2 katalogą editoriai Raewynne J. Whiteley bei Beth Maynard išleido pamokslų knygą įkvėptą tų, kuriuos galima pavadinti įtakingiausiais pasaulio Rock`n`roll atlikėjais.iš viso Turintys apie 26 padėjėjus, jie skleidžia pamokslus, meditacijas, tiesiog rodo portretą to, ką galima gauti turint 3 akordus bei tiesą.

Negi ke eista kad šita knyga egzistuoja? Daugiau nei du dešimtmečius U2 mokė Biblijinių principų Amerikos tikinčiuosius. Grupė vienu metu vos ne žlugo, kai Krikščioniška bendruomenė pavadinimu Shalom, į kurios veiklą jie buvo įsitraukę, pasakė, kad jie negali tarnauti ir Dievui ir rokui. Tačiau grupė nesutiko. Dabar, po turino album bei daugiau nei tūkstančio gyvų pasirodymų, milijonai fanų taip pat nesutiktų. Nemazai jų teigia, kad būtent U2 buvo tie, kurie juos suformavo dvasiškai.

Whiteley, pamokslininkas ir vikaras, episkopinėje bažnyčioje Niu Džersyje. Maynard taip pat ep piskopinės bažnyčios narys Masačiusetse. Jie panašūs tuo, kad abu remiasi popkultūra kalbos apie Dievą pradžiai. Abu savo pamokose naudoja U2 dainas. Jie abu prašė pamokslų susijusių su U2 dainomis ir Eugene Peterson (grupės fanas) sutiko parašyti tomą.

Čia jūs nerasite jokių bi

iblijos aiškinimų, pačios biblijos motyvų ar U2 dainų. Taip pat negausite jokios informacijos susijusios su teologija. Čia tiesiog stipriai pabrėžiamas biblijos liepimas elgtis kaip išmanai, tačiau leidėjai palieka skaitytojui išsiaiškinti specialų teorijos panaudojimą parodyti tiesą kurią tie pamokslai atspindi. Tačiau tai
Nesutampa su U2 darbu, nes jie visą laiką stengsi žmonėms padėti organizacija ar grupe.

Dauguma įrašų baigiasi su paskatinimu padaryti kažką Krikščioniško – mylėti, pasidalinti, būti taikoje, būti atviram, tačiau nepasako kaip šitos emocijos turėtų būti išreikštos, juk Kristus buvo tik meilė ir taika. Tai taipogi knyga yra su skatinimu eiti pirmyn ir susiremti su pasauliu. Ši kova sustiprins tave skleisti pagarbą kitiems.

Nusikelkime trumpam i legendas. Legenda gali charakterizuoti bendruomenę, įtvirtinti idealus bei tapti transporo priemone juos gabenant ateities tautoms. Legendos yr ra geras būdas suprasti kultūrą, ypač subkultūrą. Taigi pridėkime savo įrašą.

Faktai: eidamas Dublino gatve, dar paauglys Paul Hewson gavo pravardę Bono Vox iš savo draugo Guggi. Neilgai trukus, naujai pakrikštytas Bono atsiliepė į mokykloje rastą skelbimą apie besiburiančią grupę. visi keturi grupės nariai buvo protestantai bei katalikai. Visi lankė Moun Temple valstybinę bendrojo laivinimo mokyklą.

Yra ir dar viena istorija apie Bono. Kai jam buvo treji metai, jo tėvai rado jį sode žaidžiantį su bitėm. Jis pakeldavo rankomis bitę nuo žiedo pakalbėdavo su

u ja, ir vėl padėdavo atgal nesulaukęs nė vieno įkandimo.

Apie 1980 metus grupė pasižymėjo jaudinanti publiką stipriomis žinutėmis koncerto metu. Buvo aišku kad žavingasis Bono ( Vox galūnę numetė) tapo plačiai žinomas „džinas butelyje“ laukiantis laisvės dienos. Daug kas rėmėsi koncertu Afrikoje 1985 metais kai Bono nušoko nuo scenos kad pašoktų su fanu minioje. Tai buvo ketvirtosios sienos griuvimas.

Ryšys tarp Bono ir Afrikos tapo nuokatinis tuo metu. Jis tapo žinomas kaip sumažinęs didžiausias afrikos problemas: neturtą bei AIDS. 2002 metais su seru Bobu Geldolfu, Bobiu Šiveriu ir kitais, Bono pasirūpino, kad Afrika būtų ne tik šelpiama, bet ir kad būtų pripažinta lygybė su kitomis šalimis. Jis prasšė vakarų t autų labai daug. Jis prašė tautų užmiršti didžiules skolas kurias joms buvo skolinga Afrika. Jis įtakojo prezidentą Bushą paaukoti 5 bilijonus dolerių Afrikai bei keletą senatorių kad šią sumą pakeltų. (jie taip ir padare)

Senatorė Jesse Helms ir šalies iždo sekretorius Paul O`Neil pasitikėjo Bono parodytu ry6iu tarp skurdo bei kovos su AIDS. Jis parodė,kad šalys galinčios padėti kovoti su AIDS atrodo nenori nieko daryti ar padeti. Galėtų tai priimti kaip nacionalinį iššūkį, kaip Europos atstatymas po antro pasaulinio karo. Liepos 25 dieną Bono metė iššūkį politinėms partijoms įdėti AIDS į susirinkimų klausimų sarašą.

Mes esame pirmoji karta kuri tikrai ga

ali kažką padaryti dėl šito skurdo, kurį yra priversti kasxdien matyti mūsų vaikai, nuo kurio miršta motinos negavusios vaistų. Mes turime galią, turime technologijas, turime resursų, bet atrodo neturime noro.

Rodydamas savo politinį žinojimą jis nori padėti skurstančioms bei nuo AIDS kenčiančioms šalims ir pakelti Amerikos įvaizdį. Taip pat ginčijasi dėl pirmenybės smogti šiai bėdai:

Niekada ankščiau Amerika nebuvo taip spaudžiama. JAV galėtų pasitobulinti ir tai sakau kaip didžiulis fanas. Aštuoniolika milijonų AIDS našlaičių paliktų vienų. Ką jie apie mus galvos? Taip jie bus supažindinti su chaotišku gyvenimu. Juk Amerikai daug geriau iškart susidraugauti su potencialiu priešu galinčiu tapti vėliau jei nieko nebus imtąsi.

Per pastarąjį dešimtmetį Bono parodytas politinis aktyvumas pastatė jįšalia tokių figūrų kaip Bilo Geitso, Senatoriaus Helmso bei Beyonce Knowles. Dažnai buvo juokaujama, kad kiti trys U2 grupes nariai Bono matydavo televizijoje spaudžiant ranką kokiam nors politikui dažniau nei įrašų studijoje. Bet esmė yra tame kad grupė du dešimtmečius dirbo kartu kad visgi žmonės imtų veikti ir rodė jiems pavyzdį.

Žmones, žinančius šiek tiek daugiau apie grupę, įkvepia tai, kad ši grupė pradėjo nuo nieko. Jie net nerodė didižiulio talento pradžioje. Kūrybiškumą – taip, bet sugebėjimų – ne. Bet ta duobę sugebėjimuose jie užpildė didžiulio noro ir pastangų pagalba.

Be būtino sunkaus darbo yr

ra ir kitų U2 pamokų. Grupės sėkmė pataria evangelistams bendrauti ne tik su savo bendruomene, bet ir su žmonėmis už jos ribų. Ir savo darbą reikia atlikti taip, kad jo įvertinimas būtų aukščiau uz nustatytus standartus.

Yra krikščionių , kurie teigia kad grupė paliko užnugaryje tai, kas yra labai svarbu krikščioniui savo kelyje į šlovę. „Get Up Off Your Knees“ sugriauna įsitikinimą kad grupės vizijos yra Šventojo rašto pagrindu.

Whiteley ir Maynard turėjo po padėjėją pasižymėti pamokslus ir dažniausiai dainose minimus tekstus iš Šventojo rašto U2 kūryboje. 26 pamoksluose dažniausiai pasirinktos ištraukos yra iš psalmių bei Mato, Isajo bei Jono darbų. Daugiausiai cituotos dainos yra „Where the streets have no name“, „i still havent found what i am looking for“ ir „Grace“. Pamokslų medžiagai labiausiai intriguojanti pasirinkta daina yra Anglų vikaro Derek Walmsley „The Playboy Mansion“ is 1997 pop albumo.

Kiekviena daina stengiasi pabrėžti kad ji yra sukurta Biblijos tekstų pagalba. Bibilija – U2 įkvėpimo šaltinis. Burna kalba iš jausmų pertekliaus. Bet „get up off your knees“ yra labiau įrodymai. Tai nėra pataikavimas grupės muzikiniams pasiekimams ar ženklams. Taip pat nera numatyta supažindinamoji apžvalga. (Maynard sako kad susidomėjimas, jei kils, tai su trumpos grupės istorijos papildymu).

Editoriai pabrėžia kad U2 muzikos esme yra padėti žmonėms pažvelgti į Evangelijos idėjas pro padidinamąjį stiklą. Geriausias būdas prieiti prie šitos knygos prasmės yra perskaityti siek tiek ir tada pasigauti kelis skatinimus iš pamokslų bei į juos įsigilinti.

Iššūkis skaitytojams bei editoriams yra įžvelgti dominuojančią mintį kiekvienoje dalyje. Ar ta taika, ar aistra, ar tyrumas. U2 danos pavadinimas gudriai paruošia dirvą kiekvienai daliai. Apsistojame ties : naujųjų metų diena ( viltimi kad vieną dieną pradėsime gyvenimą ne smurto ir kančių), pasaulio pabaiga (išdavystė kai padedi artimam o jis tave palieka su nevilties jausmu), spoksojimais į saulę (pasirinkimas likti aklam ir žirėti ne į pasaulį, bet į tobulą saulę, semiantis iš jos jėgų padėti sau ir kitiems),troškimais, kilimais (pažvelgiant į aukštesnę meilės, tikėjimo bei egzistencijos stadiją) bei ugnį (paklusnaus, išauklėto žmogaus transformacija į žmogų, kuris tampa gyva auka).

Dar daug kas laukia Bono ir jo grupės. Jų naujas albumas „How To Dismantle An Atomic Bomb“ pasirodys su pasauliniu turu. Kitais metais bus švenčiama 25 metų sukaktis nuo pirmojo išleisto albumo.šiais metais Bono tikimasi bus vėl nominuotas Nobelio taikos premijai už darbus stengiantis padėti tiems, kam to labiausiai reikia. Taigi legenda vis dar gyvuoja.

Negali būti geresnio pop kultūros pavyzdžio sakykloje kaip „get up off your knees“ pamokslai. Taip pat turbut nėra geresnio pranašo pop kultūroje kaip airis pasivadinęs Bono.

Scott Calhoun, profesoriaus asistentas Cedarville Universitete, kalbų ir literatūros departamente. www.atU2.com
1. Kevin Byrne „Biography: Bono“ (vasario 19,2004) www.atU2.com/band/bono
2. šalia Whiteley ir Maynard kolekcijos yra ir daugiau knygų, susijusių su grupės tikėjmu. 2001 metais Steve Stockman, Airių ministras, radijo laidoje paskelbė apie „walk On: The spiritual Journey of U2“ (2001m), Mark Joseph „Faith, God and Rock‘n‘Roll (2003m) ir „U2 Reader: A Quarter Century of Comentary, Critisism, and reviews“ parengta Hank Bordowitz (2003m), „Readers of Christianity Today“.

Leave a Comment