Saugus seksas

Seksas: dabar ar vėliau?
“Artuma” 1999 m. Nr. 7/8-9
J. McDowell’is – plačiai žinomas JAV jaunimo ugdytojas, skaitantis populiarias paskaitas dorovės temomis. Jo nuoširdūs, įtaigūs pokalbiai su įvairaus amžiaus jaunuoliais vyksta perpildytose salėse. Pastaraisiais metais jis kviečiamas į įvairias pasaulio šalis, kur auditorijos būna perpildytos. Šis straipsnis parengtas pagal keturių jo paskaitų sutrumpintą stenogramą.
Noriu kalbėti iš širdies, kaip tėvas. Apie seksą. Norėčiau, kad tu būtum mano dukra, tu – mano sūnus, o jūs visi – mano vaikai. Įsivaizduokime, jog mes visi sumanėme išgerti kokakolos, atsisėdome prrie staliuko ir žiūrėdami viens kitam į akis, kalbamės apie seksą. Ir klausomės vienas kito. Kaip tėvas dar kalbėsiu ir dėl to, kad iš tiesų esu tėvas. Vyriausioji dukra – aštuoniolikmetė Kalifornijos universiteto pirmo kurso studentė. Kai ji rengėsi į išleistuvių vakarėlį mokykloje, aš pasakiau: “ Brangioji, nežinau, kiek tau bus metų, kai pradėsi vaikščioti į pasimatymus, bet nuo šiol, kol tebesi šiuose namuose, kai eisi susitikti su draugais, arba į pasimatymą, aš visados taip darysiu”. Išsitraukiau iš kišenės žetoną ir pasakiau: “Įsidėk šį žetoną į rankinę ir viisados jį ten laikyk. Jeigu linksminantis su draugais ar kokiame vakarėlyje koks nors vaikinas siūlys ar vers tave lytiškai santykiauti, o tu negalėsi jam atsispirti, atidaryk rankinę, išsitrauk žetoną ir paduok jam sakydama: “Imk šį žetoną ir paskambink mano tėvui. Jei ji

is leis – ir aš sutiksiu”. Kitą savaitę, tokio žetono paprašė trys mano dukters draugės. Suprantu, kad esu žmogus, priklausantis kitai nei jūs kultūrai, kalbantis kitokia kalba, bet neabejoju, kad beveik visose kultūrose jaunimo problemos panašios. Kodėl kalbėsiu būtent apie seksą? Tai labai svarbu. Jūs, jaunimas, esate atviri pagundoms, ir jeigu įstengsite tai suprasti, sugebėsite patys kontroliuoti savo lytinį gyvenimą. Jauni žmonės baiminasi dviejų dalykų: kad niekas jų nepamils, ar jie patys nesugebės pamilti. Tam turi įtakos masinė kultūra, visuomenės informavimo priemonės, o labiausiai – kino ir televizijos produkcija. Dėl ko kyla ši baimė? Mylėti neišmoksite klausydamiesi paskaitos. Greičiau mokomės iš pavyzdžių. Mylėti paprastai mokomės iš savo tėvų. Bet šeimos modelis žlunga.Vienas svarbiausių ir nuostabiausių dalykų, kurių galiu išmokyti savo keturis vaikus, &##8211; mylėti mamą. Jeigu vaikams rodysiu pozityvų meilės modelį, t.y. kaip vyras myli moterį, tuo formuosiu atitinkamą jų požiūrį į šeimyninius santykius. Jeigu jumyse neįsitvirtinęs toks meilės modelis, tai nesate apsaugotas nuo žmogaus, kuris jums pareikš: “ Aš noriu su tavimi permiegoti”, o jūs priimsite tokį pasiūlymą. Ne todėl, kad mylite tą žmogų, ne todėl, kad jis jums patinka, ir netgi ne todėl, kad norite mylėtis, bet todėl, kad norite būti mylimas. Tokia yra tiesa. Kiekvienas iš mūsų trokšta ilgalaikių, tvirtų tarpusavio santykių. Aš
š labai gerai žinau, kad visi jauni žmonės labiau norėtų būti mylimi 40 metų, o ne 40 kartų. Su šia opia problema susiduria kiekvienas. Australų dainininkė Olivija Niuton Džons sykį pareiškė: “ Sunku patikėti, kad dviejų žmonių santykiai gali tęstis taip ilgai, jei tokių santykių jie niekada nematė.žmonės nori ilgalaikio bendravimo. O jeigu neturi pozityvaus meilės modelio, nesi apsaugotas nuo seksualinės prievartos.” Be to, tiesa ir tai, kad jūs nenorite vien sekso. Kai kurie jaunikaičiai ištars: “ Tik nepasakyk mano merginai”. Bet, vaikinai, galiu jus patikinti, kad jums reikia ne sekso, o intymumo. Mums reikalinga ne pati seksualinė revoliucija – per ją mes tik iekome intymumo. Kaip prasideda tie intymūs santykiai? Ogi iš santykių su tėvais. Leiskite paaiškinti. Kartą skaičiau paskaitą vidurinėje mokykloje. Oras buvo puikus, todėl mokiniams pasiūliau išeiti į lauką. Visi išėjome. Paskaitai apie intymumą turėjau 20 minučių. Kai pradėjau kalbėti, 6 vaikinai užlipo ant pakylos ir bandė nutraukti mano kalbą. O kai baigiau, vienas iš visų vaikinų visų akivaizdoje staiga pribėgo prie manęs ir atsistojo veidu į mane. Daugelis jo draugų nepastebėjo, kad jo skruostais bėga ašaros ir negirdėjo, kaip jis sušnabždėjo: “ Misteri Makdaueli, ar negalėtumėte manęs apkabinti?” Tai matė visa mokykla. Kai tik aš sutikau, jis mane apglėbė, padėjo galvą ant peties, apsiverkė kaip vaikas ir
r pasakė tai, ką man tenka išgirsti. Pasakė, kodėl jauni žmonės taip lengvai pasiduoda pagundoms: “ Mano tėvas nė karto manęs neapkabino, nepasakė, kad myli mane.”. Šis vaikinas yra lengvai pažeidžiamas, jis eis į lovą su kiekviena, kuri pasakys: “ Aš noriu su tavimi mylėtis”. Ir visai ne todėl, kad ją myli, ne todėl, kad ji jam patinka, ir net ne todėl, kad nori sekso. Jis paprasčiausiai nori būti mylimas. Štai kokią prasmę turi tėvo ir vaiko tarpusavio santykiai. Štai dėl ko tiek jaunų žmonių yra tokie pažeidžiami. Dar viena grupė yra tie, kurių tėvai išsiskyrę arba užaugote nefunkcionuojančioje šeimoje. Kas yra nefunkcionuojanti šeima?. Jeigu kuris nors iš jūsų negali šią akimirką prieiti prie telefono ir paskambinęs savo tėvui pasakyti: “Tėti, ačiū tau už tai, kad myli mano mamą”, vadinasi esate iš nefunkcionuojančios šeimos. O jei taip esate atviras seksualiniam spaudimui ir lengvai pažeidžiamas. Taigi, mes klystame negalėdami atskirti meilės nuo sekso, ir jeigu norime būti mylimi – pasiduodame seksualiniam spaudimui. Daugeliu atvejų milžinišką neigiamą įtaką daro žiniasklaida. Jaunimas neatsispiria filmų bei įvairiausių leidinių peršamai nuostatai: jeigu žmogus ką nors myli, tai iš karto su tuo žmogumi ir mylisi. Ir atvirkščiai: jeigu mylisi, tai reiškia vienas kitą ir myli. Būtent taip šį reikalą traktuoja ir te
elevizija. Kada paskutinį kartą matėte filmą, kai žmonės, prisipažinę vienas kitą mylį, iš karto nenueitų į lovą.? Taip įperšamas klaidingas laimės ir meilės stereotipas. Jaunimo požiūrį į seksą ir lytiškumą formuoja televizija. Ne tik jaunimo. Jei paklausite žmonių iš kur jie semiasi žinių apie seksą, jums dažniausiai atsakys, kad iš televizijos. Ji daro didžiulį spaudimą. Be to yra dar viena problema.: 90 proc. viso to, ką matome per televiziją yra fikcija. Visiškai nerealu. Taigi nemaža jaunimo dalis požiūrį į seksą susidaro iš pramanytų dalykų. Betgi tai tikras absurdas. Jeigu jums atrodo, jog kalbu kvailystes, leiskite įrodyti, jos neklystu. Ar kada matėte, kad filmuose, transliuojamose TV programose ar videofilmuose žmonės mylėdamiesi užsikrėstų lytiškai plintančiomis ligomis? Turbūt neteko. Geroka paieškoje, gal ir surasime kokį filmą su panašia situacija., bet tokių filmų mažai. Pramoginės TV programos niekada nerodo blogųjų sekso pusių. Sakysite – ne, taip nėra. Tačiau yra būtent taip. Pateiksiu keletą faktų. Lytiškai plintančiomis ligomis kasdien Amerikoje užsikrečia 35 000 žmonių. Šitiek. Kasdien. Taigi vien tik šiais metais Amerikoje užsikrės beveik 13 milijonų žmonių, tarp kurių bus 7000 paauglių, bet per televiziją neišgirsite nei žodžio. Taigi realybė nutylima. Taigi, jeigu žmonės mėgautųsi seksu taip, kaip tai daroma serialuose, nuo lytiškai plintančių ligų visi jau seniai būtų numirę ar sunkiai sirgtų. Televizija to nerodo. Filmuose seksu tik žaidžiama, o padariniai nerodomi. Taigi jūsų susidaryta nuomonė apie lytinį gyvenimą, žiūrint televiziją, paremta fikcija ir nesąmonėmis. Ir dar vienas pavyzdys. Kada paskutinį kartą matėte filmą, kuriame seksui būtų pasakyta “ ne”, o po dviejų minučių veiksmas jau nevyktų lovoje? Juk paprastai taip ir rodoma. O ar matėte kokį nors televizijos filmą, kuriame rodytų kūdikį su įgimtais defektais dėl lytiškai plintančios ligos? Kuris matėte.? Viena iš didžiausių šio amžiaus epidemijų buvo poliomielitas, siautėjęs ištisą penktąjį dešimtmetį. Per 12 pastarųjų mėnesių mano šalyje, kurioje parodoma daugiausiai pramoginių programų, dėl lytiškai plintančių ligų jaunos mamos pagimdė daugiau apsigimusių vaikų, nei jų gimė per visą penktąjį dešimtmetį. Bet viso to nematome nei serialuose, nei muzikiniuose vaizdo klipuose, nors tai realybė. Televizija ir kino produkcija skverbiasi į mūsų vaizduotę ir jausmų pasaulį, neišvengiamai formuodama suaugusių ir paauglių požiūrį į lytinį gyvenimą, tik – deja, deja, – tą požiūrį grindžia pramanais ir fikcija (nesamas, pramanytas, tikrovės neatitinkantis, tik įsivaizduojamas, ar vaizduojamas kaip esantis dalykas).

Aptarkime psichologinius momentus, kurie mus padaro atvirus neigiamai sekso įtakai. Pirma: jauni žmonės baiminasi dviejų dalykų – nepamilti ir nebūti mylimiems. Antra: visi jauni žmonės nori pastovaus ir ilgalaikio bendravimo, todėl sunkiai atsispiria seksualiniam spaudimui (jiems atrodo, kad seksas yra būdas pratęsti ir sutvirtinti tarpusavio santykius). Trečia: daugeliui jaunų žmonių reikia ne sekso, o intymumo. Visi nori būti mylimi. Ketvirta: jeigu žmogus užaugo nedarnioje šeimoje (tėvai išsiskyrę ar tėvas nerodė meilės motinai), tai jis daug lengviau pasiduoda neigiamai sekso įtakai. Esu krikščionis. Galbūt pamanėte, kad aš nepritariu seksui?. Tokiu atveju – klystate. Esu vedęs jau 22 metus ir per tą laiką supratau: seksas gali tobulėti. Taigi nesu nusiteikęs prieš seksą. Žinoma, galite sušukti, jog daugelis krikščionių nepritaria seksui. Tai netiesa. Galbūt pasakysite, kad Dievas taip pat nusiteikęs prieš seksą, bet tai irgi netiesa. Pažvelkit į Bibliją. Dievas įsakė: nesvetimauk. Tai nėra negatyvus teiginys. Nelaužyk moralės normų. Betgi tai ne negatyvus, o pozityvus požiūris į seksą. Apaštalas Paulius rašo: nebūk svetimautoju. Tai irgi pozityvus požiūris į seksą. Jūs man turbūt paprieštarausite: kaip galima negatyvų teiginį paversti pozityviu? Ogi štai kaip. Tapau krikščioniu, kai mokiausi universitete. Įtikėjau Kristų. Perversmas mano mąstyme įvyko tada, kai supratau, kad kiekvienas negatyvus Dievo įsakymas turi du pozityvius aspektus. Kai Dievas draudžia daryti vieną ar kitą dalyką, tai dar nereiškia, kad tau neleidžia mėgautis seksu ar nori iš tavęs atimti kitus gyvenimo malonumus, ne vien seksą. Pirmiausiai – Dievas nori tave apsaugoti, antra – nori tau suteikti dar vieną galimybę. Taigi, kiekviename negatyviame Dievo įsakyme slypi du pozityvus principai: apsaugojimo ir dar vienos galimybės. Pateiksiu tokį pavyzdį. Tarkim esate plaukikas, besitreniruojantis jau daugelį metų.jūs tam paaukojote visą savo gyvenimą, į jus investavo daugybę pinigų. Ir pagaliau išvykstate į olimpines žaidynes. Prieš pirmąjį plaukimą labai nerimaujate ir baiminatės. Štai ateina teisėjai ir liepia atsistoti į savo vietas baseino gale, tarpdviejų linijų. Jūs turite plaukti tarp šių dviejų linijų, nekirsdamas jų, antraip būsite diskvalifikuotas. Kodėl teisėjai kelia tokius reikalavimus? Gal todėl, kad nemėgsta jūsų, ar nepatinka jūsų politinės pažiūros, o gal todėl, kad nenori, kad jūs laimėtumėte? Ne. Olimpinis komitetas šito reikalauja ne todėl kad jūsų vienokios ar kitokios politinės pažiūros ar kad esate atvykęs iš tam tikros šalies, – teisėjams rūpi tik jūsų sportinis pasirengimas ir jūsų ilgametės pastangos. Be to, jie nori, kad jūs laimėtumėte. Ir liepia plaukti tarp šių dviejų linijų vien todėl, kad nori jums padėti. Kodėl? Pirmiausiai, jie nori jus apsaugoti nuo kitų plaukikų, kad jie nesutrukdytų, antra, suteikia galimybę laimėti. Taigi ir Dievas liepia mums plaukti tarp tų dviejų linijų ne tam, kad mus pažemintų ar paniekintų, bet iš meilės. Kaip ir olimpinis komitetas, plaukiką pastatęs tarp tų dviejų takelių ne todėl, kad jis pralaimėtų. Dievas visada nori mus apsaugoti ir suteikti daugiau galimybių.tai liečia ir seksą. Jūs, aišku, galite paprieštarauti: nejaugi Dievas mums liepia susilaikyti nuo sekso iki vedybų tik todėl, kad mane myli, nori apsaugoti, suteikti kažkokią galimybę?! Taip. Ir aš kalbėsiu apie kelis pozityvius dalykus, įsidėmėk, – pozityvius, dėl kurių Dievas liepia susilaikyti nuo sekso iki vedybų. Tavo paties labui.

Pirmoji priežastis – tai, kad Dievas nori apsaugoti jus bei jūsų galingiausią, delikačiausią ir patį jautriausią lytinį organą – smegenis. Taip, galingiausias lytinis organas yra jūsų galvoje, tarp jūsų ausų, o ne tarp kojų. Kiek žinau, žmogaus smegenims dar niekas neišrado prezervatyvo. Keistai atrodytų maunamas ant galvos toks daiktas. TV filmuose kartais matome, kaip kas nors apvagia parduotuvę. Kas jie tokie? Nežinau, nes vagys slėpė galvas po “ prezervatyvais”. Kuris iš vaikinų gali nusistebėti: “Ką mano protas turi bendro su seksu?” arba : “Tarp mano proto ir sekso tikrai nėra nieko bendro?”. O aš tvirtinu, kad yra. Vaikinai, pabandykite “išjungti” savo protą ir tuo pačiu išlikti lytiškai susijaudinę. Tai neįmanoma, nes susijaudinimas kyla jūsų smegenyse, kurios ir yra delikačiausias jūsų organas. Sakote: “Gerai, tai man aišku, bet ką bendro mano protas turi su būsimomis vedybomis, meile, lytiniais santykiais tarp manęs ir mano žmonos ar netgi dabartiniu mano lytiniu gyvenimu?”. Protas su visu tuo turi daug bendro. Ar kada nors susimąstėte, kodėl vienus faktus pamirštate, o kiti giliai įstringa į atmintį? Įsivaizduokite, kad esate mokinė, ir prieš dvejus metus jus kažkas skaudžiai įžeidė. Jums buvo labai nemalonu. Jeigu bandytumėte tai prisiminti dabar, praėjus dviems metams, prieš jūsų akis iškiltų tas vaizdas, vėl pajustumėte tuos pačius jausmus. Tačiau nemanau, kad galėtumėte prisiminti, ką prieš dvejus metus valgėte per pusryčius ar su kuo tada pietavote. Kodėl? Ogi todėl, kad

Viešpats mus sukūrė su tokiu savisaugos mechanizmu, kurio pagalba atskiriame svarbius dalykus nuo nereikšmingų, suvokiame, kas yra klaidinga, o kas teisinga.
Seksas yra tas reiškinys, kuris sukrečia ir atgaivina mūsų atmintį. Paaiškinsiu, kodėl gerai atsimename tik kai kuriuos dalykus. Moksliniai tyrinėjimai įrodė, kad kai žmogui kas nors atsitinka, kai jį užplūsta daugybė jausmų, atgyja visi penki pojūčiai, organizme smarkiai padaugėja adrenalino tuo momentu suaktyvintos cheminės substancijos tarsi užfiksuoja visus pojūčius, emocijas, išgyvenimus ir biochemiškai įamžina tai atmintyje. Bet kaip tai susiję su seksu? Naujajame Testamente parašyta, kad vedybos tebūna aukščiau visko, joms reikia teikti pačią didžiausią reikšmę.Ten pat įrašyti ir tokie žodžiai: “Ir tepasilieka vedybinis guolis švarus”. Ką gi ta trumputė frazė reiškia? “Vedybinis guolis” Biblijoje originalo kalba pavadintas graikišku žodžiu “ koitus”. Jeigu išverstume pažodžiui, paaiškėtų, kad jis reiškia ne ką kitą, kaip lytinius santykius. Biblijoje taip ir parašyta. Vadinasi, reikia suprasti taip: “Ir tepasilieka lytiniai santykiai vedybiniame guolyje švarūs”. O ką reiškia žodis “švarūs”? Tai reiškia – be jokių svetimų elementų! Tarkime, kad turime stiklinę, sklidiną absoliučiai švaraus vandens. Bet kai tik į ją įpilsime šiek tiek arseno, vanduo jau nebus grynas, nes svetimkūnis įsimaišė į švarią substanciją. Dievas mums sako:” Dabar, kai esi toks jaunas, nespręsk nieko, kas susiję su seksu, antraip į savo būsimojo vedybinio gyvenimo stiklinę įpilsi svetimų elementų”. Kaip tai gali įvykti? Aš neabejoju, kad tie svetimkūniai pirmiausiai braunasi į mūsų protą, – jautriausią lytinį organą. Įsivaizduokite, merginos, kad susitikinėjote su kokiu nors vaikinu, draugaujate ir jau pradėjote lytiškai santykiauti. Tačiau jūsų draugystė netikėtai nutrūksta. Tam vaikinui grąžinate jo nuotrauką, visas dovanėles, surenkate visus jo meilės laiškus, išnešusios į lauką, sudedate į krūvelę ir padegate. Žinoma, galite grąžinti jam nuotraukas, nusiųsti atgal dovanas, sudeginti visus jo meilės laiškus, bet pabandykite sudeginti savo atmintį. Ji jūsų galvoje, smegenyse. Atmintis visada su mumis ir vis iškyla į sąmonės paviršių. Kartą pas mane atėjo 32 metų vyriškis. Jis susidūrė su problemomis, dėl kurių pas mane apsilanko septyni ar dešimt žmonių per savaitę. Tada universitete skaičiau paskaitas. Jis paklausė, ar negalėtų manęs pavėžėti, o kartu ir pasikalbėtume. Tą vyriškį pažinojau daug metų. Kai pradėjome važiuoti, jis staiga apsiverkė, o aš pasijutau nejaukiai. Jis pasakė: “Ar negalėtum man padėti? Esu vedęs jau aštuoneri metai. Mano žmona – nuostabiausia moteris pasaulyje. Aš ją myliu, bet per tuos metus, su savo žmona niekada nebuvome vienu du. Paklausiau: “Kaip? Kodėl?” Bet jau žinojau, ką jis man atsakys, nes ne vienas vyras yra atsidūręs tokioje būklėje. Ir štai ką jis papasakojo: “Būdamas septyniolikos, pirmąkart pasimylėjau su mergina ir nuo to laiko turėjau daugybę lytinių santykių su įvairiomis merginomis. Kai buvau trečio kurso studentas, sutikau savo būsimą žmoną. Tokios gražios merginos dar nebuvau sutikęs, ir nė viena nemylėjo manęs taip, kaip ji. Iš visų mano sutiktų moterų, ji buvo vienintelė, kurią norėjau vesti. Ne vieną iš tų, su kuriomis anksčiau buvau mylėjęsis, o būtent ją. Troškau, kad ji taptų mano vaikų motina.” Taigi, jie įsimylėjo vienas kitą ir, baigę universitetą, sukūrė šeimą. Gaila, kad nė vienas iš jūsų tada nesėdėjote automobilyje ir negirdėjote, ką man pasakė tas vyras. Pasirodo, nuo pirmos vedybinio gyvenimo nakties, kas kartą, kai jiedu su žmona mylėdavosi, jį užplūsdavo prisiminimai apie ankstesnius santykius su kitomis moterimis, kurių niekaip negalėjo atsikratyti. Jis skundėsi, kad tai žlugdo intymius jų tarpusavio santykius, kad jaučiasi kaltas.Dėl to jis netgi prarado norą mylėtis su savo žmona. Taigi tada, septyniolikos metų (!) ėmęs lytiškai gyventi, jis pradėjo kurti savąjį lytinių santykių su moterimi modelį, kurio prasmė galutinai atsiskleidė jam vedus. Sykį universitete prie manęs priėjo devyniolikmetė studentė ir pasakė: “Buvau nutarusi netekėti už vyro, neturinčio jokios lytinio gyvenimo patirties. Bet išklausiusi jūsų paskaitą supratau, kad greičiausiai apsirikau.” Ji paklausė, ką apie tai manau. Aš atsakiau: “Ką tik tvirtinai, kad nori ištekėti už vyro, kuris būtų mylėjęsis su daug moterų, viską žinotų apie seksą, žinotų, kaip tinkamai elgtis su moterimi, turėtų daug patirties. Vadinasi, nori mylėtis su vyru, kuris būtų tavo vaikų tėvas, mylėtų tave ir kartu nuo pat pirmos vedybų nakties lygintų tavo kūną su kitų moterų kūnais, tavo krūtis – su kitos moters krūtimis, tavo jausmus – su kitos moters jausmais.” Ji mane pertraukė: “Ne, aš to nenoriu!” “Betgi, sakydama, kokio vyro tau reikia, – aš jai atsakiau,- nesąmoningai viso to ir norėjai. Tik atmink: vyrai nieko neužmiršta.” Viskas glūdi atmintyje ir iš ten niekur nedingsta. Tai, ką papasakojau, tinka ir moterims. Ikivedybiniais lytiniais santykiais į atmintį prikraunama informacijos, kuri tampa sutuoktinių tarpusavio santykių pagrindu. Susikuriami vaizdiniai, kurie per vedybinį gyvenimą ne kartą išnyra iš atminties. Tuo, beje, grindžiama ir pornografija. Atrodo, kas gi baisaus, jei žiūrinėjate kokio nors pornografinio žurnalo nuotraukas? Skaityti ten nėra ko, tik vartote. Tačiau žiūrėdami į tokius dalykus, mes susikuriame vaizdinius ir įtvirtiname savo atmintyje. O vėliau, netgi tada, kai visai to nenorime, jie vėl iškyla prieš akis ir daro įtaką mūsų šeimyniniams santykiams. Seksas toks, kokį Dievas sukūrė, prasideda kiekvieno mūsų galvoje, o kūnu tėra tik išreiškiamas. Dievas sako: “Palauk”, nes nori mūsų smegenis apsaugoti nuo svetimkūnių, kenkiančių mūsų vedybiniam lytiniam gyvenimui. Kitaip tariant, Dievo įsakymai ir draudimai yra pozityvūs – jais bandoma mus apsaugoti ir suteikti papildomą galimybę. Jeigu tu, paauglys, jau nutarei pradėti lytinį gyvenimą, prašau: sustok. Prašau jūsų kaip tėvas: apgalvokite mano žodžius ir apsiginklavę kantrybe laukite, kaip Dievas įsakė tik iš meilės jums. Neabejoju, kad kiekvienam iš mūsų rūpi su seksu susiję dalykai. Juk be sekso šiandien nebūtų nei manęs, nei jūsų. Dar nesutikau jaunuolio, kuriam nekiltų klausimų apie seksą. Pavyzdžiui: kas yra seksas? Kada galima juo užsiimti? Kokie teigiami ir neigiami sekso aspektai? Apie tai ir noriu visai atvirai su jumis pasikalbėti.
Ko siekiama lytiniais santykiais ir kodėl jie taip ribojami? Daugelis žmonių mano, kad Dievas yra nusiteikęs prieš seksą. Bet įsitikinome, kad iš tiesų taip nėra. Juk seksą sukūrė pats Dievas, o Biblija – geriausias lytinio gyvenimo vadovas. Daug kas mano, kad Biblija neigia seksą, nes esanti parašyta remiantis neigimu: nedaryk šito, nedaryk ano. Bet mes jau išsiaiškinome, kad kiekvienas toks įsakymas turi du teigiamus aspektus: pirma, apsaugoti žmogų, ir, antra, suteikti jam daugiau galimybių.
Pažvelkime į tai tėvišku žvilgsniu. Turiu keturis vaikus. Net ir nesitikėjau, kad būti tėvu taip nuostabu! Myliu savo vaikus, man su jais linksma, jie – mano geriausi draugai. Kadangi juos myliu, duodu jiems negatyvių paliepimų: nedaryk to, nedaryk šito, nenoriu, kad darytum šiaip ar anaip. Bet nepriekaištauju: “Tu esi negeras; tėviškos pareigos atima daug laiko; galėčiau nueiti pažaisti golfą; greit pats suprasi, ką reiškia būti tėvu.”. Neišmetinėju: “Kiek daug turiu dėl tavęs išlaidų”. Savo vaikams įsakinėju todėl, kad juos myliu, noriu juos apsaugoti, suteikti daugiau galimybių. Sakau: “Nedaryk šito. Noriu, kad pasimokytum iš mano 20 metų vedybinio gyvenimo, iš visos mano gyvenimo patirties, noriu tau perduoti visą savo Dievo Žodžio suvokimą, per 30 metų sukauptą bendravimo su Viešpačiu per Kristų patirtį. Noriu kaip tėvas perduoti tau visą išmintį, trokšdamas apsaugoti tave ir suteikti daugiau galimybių. Būtent dėl to ir sakau: nedaryk to.” Atkreipkite dėmesį į tai, kad mano, kaip žemiškojo tėvo paliepimai vaikams irgi turi du teigiamus tikslus: apsaugoti juos ir suteikti galimybę. Šventajame Rašte surašyti visų mūsų Dievo Tėvo įsakymai turi tuos pačius tikslus: apsaugoti ir suteikti galimybę. Dievas pataria mums neskubėti, kai kalba sukasi apie lytinius santykius iki vedybų, nes jis nori apsaugoti svarbiausią lytinį organą – smegenis.
Aptarkime antrąją teigiamą priežastį, dėl kurios Dievas mums įsakė: susilaikyk. Jis to nori ne tam, kad atimtų iš mūsų gyvenimo malonumus, o kad apsaugotų nuo įtarumo, nepasitikėjimo, suteiktų mums galimybę pasitikėti savo sutuoktiniu ir patirti visą vedybinių lytinių santykių džiaugsmą. Viena mano šalies universiteto studentė į populiariausią žurnalą moterims parašė straipsnį, kuriame, padedama dar penkiolikos studentų, priėjo išvadą, kad lytiškai santykiauti nevertą be dviejų teigiamų prielaidų: meilės ir pasitikėjimo. Pastaruoju metu mūsų visuomenėje itin jaučiamas pasitikėjimo stygius. Susituokęs aš daug ko išmokau. Jeigu norime tikros meilės, laimingo vedybinio gyvenimo ir intymaus sekso, tai privalome siekti, kad pasitikėjimas išliktų visame būsimame kasdieniniame vedybiniame gyvenime. Paklausite, kodėl gi pasitikėjimas toks svarbus? Pabandysiu paaiškinti. Visi mes norime intymumo. Visi ieškome kelio į intymumą su kitu žmogumi. Kaip reikėtų apibrėžti intymumo sąvoką? Kad ir kiek psichologų klaustume, visada išgirsime skirtingus atsakymus. Labiausiai man patiko šešiolikmetės merginos apibrėžimas: “Intymumas yra galimybė pasilikti natūraliam bendraujant su žmonėmis. Be jokio apsimetinėjimo. Be jokių barjerų. Tai – galimybė būti savimi.” Argi ne to ir jūs norite? Tačiau, jeigu į vedybinius lytinius santykius įsivelia nors mažiausias nepasitikėjimas, labai sunku sukurti ilgalaikę intymią atmosferą, nes ikivedybiniai lytiniai santykiai ir lytiniai santykiai už šeimos ribų griauna sutuoktinių pasitikėjimą vienas kitu. Jeigu vaikinas iki vedybų lytiškai santykiavo su kitomis moterimis, tai nėra garantijų, kad jis to nedarys ir vedęs. Tas pats tinka ir merginoms. Jeigu kuriuo nors žmogumi nepasitiki visu šimtu procentų , su juo labai sunku būti atviram ir sąžiningam, sunku parodyti savo jausmus, nes nesi tikras, ar būsi suprastas. O kai ne visiškai pasitiki kitu žmogumi ir negali būti atviras, negali būti ir pats savimi. Tuo tarpu, jei nesi pats savimi, negali tikėtis ir intymių santykių, nes tarp tavęs ir tavo partnerio visuomet bus vienoks ar kitoks emocinis barjeras. Tai, žinoma daro neigiamą įtaką ir lytinam gyvenimui. Noriu pasakyti vieną dalyką, kuriuo jūs, galimas daiktas, suabejosite, tačiau pabandysiu įrodyti, kad esu teisus. Turbūt nelengva patikėti, tačiau tai, ką aš galvojau apie moteris prieš 30 metų, daro įtaką ir dabartiniam mano vedybiniam gyvenimui. Galbūt pasakysite: “Palauk! Nejaugi tavo elgesys su moterimis dar mokykloje ar universitete atsiliepia ir dabar?!” Būtent tai ir noriu jums pasakyti! Kai studijavau universitete, su viena mergina, Paula, susitikinėjau pusketvirtų metų. Mudu vos nesusituokėme, bet galų gale supratome, kad vienas kito nemylime. Kartu nuostabiai leisdavome laiką, tačiau vien dėl to tuoktis negalima. Su šimpanze irgi galima linksmai pažaisti, betgi niekas su šimpanzėmis nesituokia. Taigi, mes apsigalvojome ir Paulą iki šiol labai branginu ir gerbiu. Po ketverių metų sutikau Dori ir ji tapo mano žmona. Dori žinojo, kokie mano santykiai su Paula, ir aš iš karto jas supažindinau. Jos susibičiuliavo ir nemažai laiko praleisdavo kartu. Su moterim, su kuria aš draugavau pusketvirtų metų! Tačiau manęs tai nestebina, nes juodvi kažkuo panašios. Kartą grįžęs iš kelionės, neradau Dori namie. Ji sugrįžo maždaug po dviejų valandų. Pasiteiravau jos : “Brangioji, kur buvai?”. Ji atsakė: “Pusryčiavau su Paula. Mudvi visą rytą šnekučiavomės prie kavos puodelio.” Paklausiau: “Ar gerai praleidote laiką?” Ji sušuko: “Tiesiog nuostabiai!” Labai nustebau, o Dori priėjo prie manęs, apkabino, prisiglaudė ir, pažvelgusi man į akis, pasakė: “Brangusis, aš taip džiaugiuosi tuo, kaip tu elgeisi tuos trejus su puse metų.” Paklausiau: “Ką tuo nori pasakyti? “ Ji paaiškino: “Paula man pasakė, kad buvo taip įsimylėjusi tave, jog dėl tavęs būtų galėjusi bet ką padaryti. Tačiau tu niekados tuo nepasinaudojai!” Aš su palengvėjimu atsidusau. Merginos, pabandykite save įsivaizduoti mano žmonos vietoje. Pasikalbėjusi su Paula, ji pagalvojo: “Savo vyru galiu pasitikėti.”. Man net nedingtelėjo mintis, kad mano elgesys su Paula gali atsiliepti mudviejų su žmona tarpusavio santykiams po daugelio metų. Juk be pasitikėjimo nėra ištikimybės. Kai savo šeimoje patirsite tokį pasitikėjimą, pajusite, kaip tvirtėja jūsų santykiai, kaip plečiasi jūsų įsipareigojimų ribos, ir suprasite, kad pagaliau galite patirti tai, ko taip trokšta visi: laimingą meilę, santuoką, ir pilnavertį lytinį gyvenimą. Vaikinai, galbūt pasakysite, jog tai visai nesvarbu, arba net nenorite apie tai galvoti, nes, jūsų manymu, svarbiausia – seksas. Bet paklausykit manęs. Jeigu galėčiau su jumis pasikalbėti ramiai nors penkiolika minučių, neabejoju: visi prisipažintumėte, jog norėtumėte vesti tokią moterį, kuria pasitikite. Tačiau, jeigu norite vesti tokią moterį, patys turite būti verti to pasitikėjimo. Jeigu nori karalienės – būk karalius! Biblijoje parašyta: “Kas gali surasti vyrą, vertą pasitikėjimo?”. Bet tas pats kalbama ir apie žmoną: “Kas gali surasti tokią, kurios vyro širdis ja pasitiki?”. Ar norite ilgalaikių intymių santykių, tokių, kokių nori Dievas?. Jeigu taip, atverkite savo širdis mano žodžiams ir jau dabar stenkitės tapti žmonėmis, kuriais galima pasitikėti.
Pasikalbėkime ir apie dalykus, rodančius pasitikėjimo stoką. Jeigu koks nors žmogus tau daro seksualinį spaudimą arba pats tokį kam nors darai, vadinasi tavimi negalima pasitikėti arba esi silpno charakterio. Kartais sakoma: “Jeigu mane myli, – sutiksi”. Žinote, ką aš atsakyčiau? “Jeigu iš tiesų mane mylėtum, šito neprašytum”. Jei jums kas nors sako: “Dabar”, atsakykite: “Vėliau”. Turbūt teko girdėti ir taip sakant: “Visi taip daro!” Ne, ne visi. Tai melas!Tokiam žmogui atsakyčiau: “Jeigu taip daro visi, eik ir susirask vieną iš tokių”. O jeigu jums kas nors sako: “Nagi leisk, Džonai ar Rikardai, tau suteikti malonumą”, arba “Tai juk taip malonu, kas gi čia blogo?”, arba: “Šiandien tu taip pavargai, leisk, aš tau suteiksiu kai ką malonaus”, – patikėkite, tai tikra nesąmonė! Mūsų pojūčiai neturi nieko bendra su tuo, kas gera ir kas bloga. Galima pamanyti, kad jeigu pojūtis malonus, tai jis savaime yra gėris. Ne, mūsų jausmai niekaip nesusiję ne su gėriu, nei su blogiu! Bet įsivaizduokime, kad jie susiję. Tarkime, ši filosofija, skelbianti, kad teigiami pojūčiai yra gėrio apraiška, teisinga. Tada kyla pirmasis klausimas: kaip gerai turime jaustis, kad galėtume tai pavadinti gėriu? Pabandykime įvertinti dešimtbale sistema, kai 10 balų – pats nuostabiausias jausmas; moters pojūčius įvertiname 9 balais, o vyro – 3. Argi tai reiškia, kad moteris – gera, o vyras – blogas?! Argi tai reiškia, kad seksas yra pusiau geras, pusiau blogas? O gal, norint apibrėžti moralę, pakanka mesti monetą? Betgi tai kvaila! Antra, jeigu geri pojūčiai yra gėris, tai kiek laiko jie turi trukti? Penkiolika, dvidešimt minučių po orgazmo? Bet jeigu gerai jautiesi ir kitas 20 min., gal tai iš tikrųjų yra gėris? Jausmas puikus ir viskas gerai? Galimas daiktas, taip jausies tol, kol tapsi nėščia. O tada pasakysi: “Betgi tai visai negerai!” Galbūt gerai jausies tol, kol sužinosi, kad esi užsikrėtęs lytiškai plintančia liga. Tada pasijusi visiškai blogai! Merginos, visi prievartautojai, su kuriais man teko kalbėtis, sakė, kad tai daryti jiems buvo malonu, o jeigu malonu, tai jų manymu, nėra ir blogai. Taigi tokia filosofija pateisina prievartavimus. Dievas sako: “Aš myliu jus” – ir liepia laukti, nes nori mus apsaugoti ir suteikti daugiau galimybių. Tai, ką Jis nori jums duoti, yra pasitikėjimas jūsų būsimose šeimose. Tad nebandyk būdamas paauglys, pats sau kenkti.

Jau aptarėme, kaip daromas psichologinis spaudimas lytiškai santykiauti. Įsitikinome, kad Dievas nėra nusiteikęs prieš seksą. Biblija taip pat jo neneigia. Kiekviename negatyviame Dievo įsakyme glūdi dvi teigiamos idėjos: norima mus apsaugoti ir suteikti papildomų galimybių. Be to, aptarėme dvi priežastis, dėl kurių Dievas pataria susilaikyti nuo ikivedybinių lytinių santykių: pirmiausia, nori apsaugoti patį galingiausią, patį jautriausią mūsų lytinį organą – smegenis, antra, Jis stengiasi išsaugoti mumyse pasitikėjimą – laimingo vedybinio gyvenimo pagrindą. Pasitikėjimas lemia ir žmonių tarpusavio santykių intymumą. Dabar noriu aptarti priežastį, dėl kurios Dievas mums pataria susilaikyti. Apie tai nelengva kalbėti, todėl visada kyla noras neliesti šios temos. Tačiau pasidalysiu su jumis savo mintimis kaip vaikų tėvas.
Dievas liepia palūkėti ne todėl, kad nori iš mūsų atimti gyvenimo malonumus. Jis mums nori suteikti galimybę patirti dvasios ir proto ramybę, už kurią didesnės vertybės nėra. Taigi – lytiškai plintančios ligos. Anot apaštalo Pauliaus, mes turime atsisakyti amoralių lytinių santykių, nes tai nuodėmė, savo pačių kūnų išniekinimas. Visais laikais nemažai žmonių šaipėsi iš šio teiginio įrašyto Laiške korintiečiams. Tačiau dabar daugeliui tai jau neatrodo juokinga. Pažvelgęs į statistinius duomenis, matau, kad šiandien mano šalyje 35 000 amerikiečių užsikrės venerinėmis ligomis. Ir šitaip kasdien! Šiais metais šiomis ligomis užsikrės net arti 13 milijonų amerikiečių. Pažvelkim ir į Amerikos paauglius. Šiandien arti 7000 jų užsikrės vienokiomis ar kitokiomis venerinėmis ligomis. Vadinasi, per metus jomis užsikrės 2,5 milijono paauglių! Kai buvau moksleivis, Amerikoje buvo paplitusios 5 venerinės ligos, iš kurių pagrindinės – sifilis ir gonorėja, gydomos injekcijomis. O ar žinote, kiek jų yra dabar? 58 lytiškai plintančios ligos! Daugelio jų plitimo negalima sustabdyti netgi naudojant kontraceptines priemones. Pavyzdžiui, genitalijų herpes infekciją sukelia virusas. Nuo šios ligos nėra jokių vaistų. Daugumą lytiškai plintančių ligų sukelia virusai. Viena iš tokių – AIDS. Ar žinote, kad per visą žmonijos istoriją nebuvo atrastas vaistas nuo virusų? Prie šio tikslo niekas nebuvo nė per žingsnį priartėjęs. Vadinasi, užsikrėtę vienu iš šių virusų, nešiosite jį visą gyvenimą. Jo atsikratyti neįmanoma. Jeigu užsikrėtei genitalijų herpes, rizika užsikrėsti ŽIV tampa keturiskart didesnė! Tiek pat kartų padidėja tikimybė užsikrėsti ir kitomis lytiškai plintančiomis ligomis. O jos neišgydomos. Paskutinių tyrimų duomenimis, iš 250 milijonų amerikiečių, 75 milijonai yra virusų nešiotojai. O vaistų nėra. Štai kodėl genitalijų herpes tokia pavojinga. Kartą devyniolikmetė mergaitė man papasakojo, kad būdama 17 metų pasimylėjo su vienu vaikinu. Vienas kitą jie pažinojo keletą metų. Po šešių savaičių iš gydytojo sužinojo, kad ji užsikrėtusi genitalijų herpes virusu. Prieš metus toji mergina ištekėjo. Ji parodė šalia vežimėlio stovintį savo vyrą, kuriam perdavė virusą, pravirko, pristūmė prie manęs vežimėlį. Jame pamačiau trijų savaičių kūdikį, kuris gimė užkrėstas tuo virusu. Tas mažas nekaltas kūdikis taip pat buvo užkrėstas. Taigi, septyniolikmetė mergina praleido vienintelę “meilės naktį”, o jos kūdikis dėl to bus herpes infekcijos kamuojamas visą gyvenimą. Pasidomėkime kita liga – genitalijų karpomis. Ją irgi sukelia virusas, o nuo jo taip pat nėra vaistų. Dešimt metų moterims buvo tvirtinama, kad genitalijų karpos nesukelia pavojaus sveikatai, kad tai tik smulkmena. Genitalijų karpas galima pašalinti vaistais, deja, viruso kraujyje neįmanoma sunaikinti. Visai neseniai yra pastebėta, kad šis virusas yra pagrindinė gimdos kaklelio vėžio priežastis. O ištisą dešimtmetį gydytojai tvirtino, kad jokio pavojaus nėra! Dabar kiekviena pacientė, serganti gimdos kaklelio vėžiu, yra užsikrėtusi šiuo virusu. Dauguma moterų šiuo virusu užsikrečia dar paauglystėje, tačiau maždaug 10 metų jos to net neįtaria. Nešioja jį savyje ir perduoda kitiems. Patikrinus nauju testu, paaiškėjo, kad pusė lytiškai santykiavusių Amerikos studenčių yra užsikrėtusios šiuo virusu. Ar įsivaizduojate, jog dauguma jų kada nors susirgs vėžiu?! Pagal venerinių ligų išplitimą, šis virusas užima 3 vietą pasaulyje. Pereikime prie AIDS. Šią ligą sukelia žmogaus imunodeficito virusas. Žmonės tikisi, kad anksčiau ar vėliau jis išnyks, bet pažvelkime, kokia padėtis Amerikos universitetuose. Neužmirškite, kad AIDS yra mirtina liga. Statistika rodo, kad 1989 m. vienas iš tūkstančio studentų buvo infekuotas; 1990 m. – vienas iš 500 studentų, 1991 m. – vienas iš 300; 1992 m. – jau vienas iš šimto studentų buvo užsikrėtęs ŽIV. Ir visi jie – mirtininkai! Užsikrėtus daugeliu lytiškai plintančių ligų, ilgą laiką nepastebima jokių simptomų. Virusai ramiai tūno kraujyje daug metų. Tačiau lytiškai santykiaujant ligas lengvai galima perduoti kitiems, kartais to nenujaučiant net pačiam viruso nešiotojui. Jūs esate karta, kurią labai skaudžiai liečia lytiškai plintančių ligų problema. Kas kartą, kai rengiatės santykiauti, prisiminkite, kad žmogus, su kuriuo jūs mylitės, anksčiau turbūt yra turėjęs ir kitų partnerių, o tie partneriai anksčiau santykiavo su dar kitais. Ar suprantate, ką tai reiškia? Jeigu iki vestuvių turėjote santykių su kitais asmenimis, netgi jums susituokus jūsų ankstesnieji partneriai jūsų nepaliks ramybėje jūsų ir sutuoktinio. Kiekvienas, su kuriuo mylėjotės anksčiau, ir kiekviena, kažkada mylėjusis su tavo partneriu, vestuvių naktį bus kartu su jumis. Bet jūs esate ir karta, galinti užkirsti tam kelią. Kaip šiuo metu įmanoma tai padaryti? Šiandien daug kalbama apie saugų seksą. Saugus seksas. Betgi tai apgaulė! Jus paprasčiausiai mulkina. Ši sąvoka atsirado JAV 1981 – aisiais. Tada tai reiškė neturėti lytinių santykių su homoseksualais. Vėliau ši sąvoka buvo patikslinta: su homoseksualais galima lytiškai santykiauti, tačiau tik naudojant prezervatyvus. Dar vėliau tai reiškė – nesantykiauti su rizikos grupių atstovais. Po to “saugus seksas” reiškė, kad lytiškai santykiauti galima su bet kuo, tačiau tik naudojantis prezervatyvais. Paskui ši sąvoka pradėjo reikšti lytinius santykius naudojant modernius latekso prezervatyvus, o ne pagamintus iš gyvulių žarnų. O dar vėliau “saugus seksas” buvo siejamas su aukštos kokybės prezervatyvų ir spermicidinių medžiagų naudojimu. Pagaliau Amerikoje pastebėta, kad apskritai nėra tokio reiškinio kaip “saugus seksas”. Dabar Amerikoje jau nebekalbama apie “saugų seksą”, dabar tai vadinama “saugesniu seksu”. Kažkoks galvosūkis. Nuo saugaus sekso perėjome prie saugesnio sekso!.. Manoma, kad saugesnis seksas yra dar saugesnis, negu saugus seksas. Betgi taip nėra. Juk tai reiškia, kad jis mažiau saugus, tačiau kažkodėl vadinamas saugesniu. Ar jums neatrodo, kad tai grynas melas?“Saugaus sekso” sąvokos aiškinimas nuolat keičiasi. Buvo tvirtinama, kad lytinių santykių metu, naudojantis prezervatyvais, tikimybė pastoti tesudaro 10 – 15 proc. Tačiau žmonės pamiršta, kad kalbama apie prezervatyvo patikimumą ne 4 -5 metus, o tik 12 mėnesių. Tad 15 proc. nepatikimumas vieneriems metams – iš tiesų daug. Be to, dar sužinojome štai ką. Jauni žmonės buvo apgaudinėjami ištisus 10 metų. Tiriant prezervatyvo patikimumą, buvo įvertinti ne visi statistikos duomenys. Ir neatsitiktinai. Kaip tai atsitiko? Iš visų atvejų, kai prezervatyvai buvo naudojami, kaip kontracepcijos priemonė, buvo atrinkti tie, kai moterys pastojo ir nutraukė nėštumą. Taigi pusė visų atvejų buvo tyčia nuslėpta tam, kad padidintų prezervatyvo patikimumą. Jungtinių Valstijų vyriausybė sužinojo šį faktą, ir liepė tyrimus atlikti iš naujo. Paaiškėjo, kad netgi tais atvejais, kai prezervatyvas buvo naudojamas nuolatos, iš šimto tirtų 20- 24 metų amžiaus moterų 31 proc. pastojo per pirmuosius 12 mėnesių. Ir taip įvyko, nuolat naudojant prezervatyvus. Problema štai kur: moteris gali pastoti tik 3 dienas per mėnesį., tai yra 36 dienas per metus. Taigi, per tas 36 dienas, prezervatyvo nepatikimumas yra 31 proc. ir kalbant tik apie pastojimą. O kaipgi lytiškai plintančios ligos? Juk jomis galima užsikrėsti 365 dienas per metus! Jeigu per 36 dienas prezervatyvo nepatikimumas – 31 proc., tai galima įsivaizduoti, koks jis bus per 365 dienas. Išvada akivaizdi. Nėra tokio dalyko, kaip “saugus seksas su prezervatyvu”. Daugeliu ligų galima užsikrėsti per kūno dalis, kurių nedengia prezervatyvas. Ir tik kai kuriomis užsikrečiama per spermą. Jeigu norite tikrai saugių lytinių santykių, prezervatyvai turėtų atrodyti kaip apsiaustas. Būtų tikrai juokingas reginys, kai vaikinai mautųsi tokį prezervatyvą.

Vyrai ir moterys! Dievas nurodė mums būdus seksualumui išreikšti. Jis nori mus apsaugoti ir suteikti papildomų galimybių. Svarbiausias jo įsakymas – susilaikyk. Lytinius santykius Dievas leidžia tik iš meilės sukurtos šeimos rėmuose, tarp vyro ir žmonos. Jeigu jūsų lytinis gyvenimas peržengia šeimos ribas, kad ir kiek prezervatyvų užsimautumėte, patirsite skaudžius savo poelgio padarinius. Visi esame individualybės. Taigi, kai kalba pasisuka apie seksą, atsisakykime ir laukime, nors tai nėra lengva. Tačiau Dievas suteikia mums jėgų ir kantrybės laukti. Studentaudamas rašiau knygą, kritikuojančią krikščionybę. Norėjau ją paneigti savo protu. Tada ir supratau, kad krikščionys turi du protus: vieną – pasiklydusį, o antrą – išėjusį ieškoti pirmojo. Maniau, kad krikščionys yra tikri idiotai. Kai kurie profesoriai krikščionys pasiūlė man įvertinti ir patikrinti Jėzaus Kristaus teiginius: Ar Jis iš tiesų yra Dievo sūnus? Ar Jis tikrai prisikėlė iš numirusių?
Ar Dievas yra? Ar įmanoma su juo palaikyti ryšius? Priėmiau tą iššūkį. Po dviejų tyrinėjimų metų, išnagrinėjęs visus faktus, tezes, aspektus ir pirmiausiai Jėzaus Kristaus asmenį pagal Bibliją, priėjau išvadą, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus. Įtikėjau, kad Dievas taip mus myli, kad net pasiuntė savo sūnų, kad jis mirtų dėl mūsų. Pradėjęs studijuoti Bibliją supratau, kad Dievas apeliuoja į mano protą siekdamas, kad įtikėčiau Kristų kaip Išganytoją. Šventasis Raštas skelbia, kad tie, kurie priėmė Kristų, tapo Dievo vaikais. Protas man sakė, kad tai tiesa, tačiau valia to ilgai nepriėmė. Konfliktavau pats su savimi. Galų gale įvyko persilaužimas ir aš tapau krikščioniu. Tą vakarą melsdamasis tariau: “Ačiū Tau, Kristau, kad dėl manęs numirei ant kryžiaus. Aš tai žinau. Žinau ir tai, kad esu nusidėjėlis”.Šventajame Rašte pasakyta: jeigu mes išpažįstame savo kaltes, Dievas yra toks geras ir teisingas, kad mums jas atleidžia. Taigi meldžiausi: “ Dieve, pasitikiu Tavimi kaip savo Tėvu ir Viešpačiu. Laukiu Tavo atleidimo. Ateik į mano gyvenimą. Kontroliuok jį. Pakeisk mane iš esmės.” Dėkojau Viešpačiui, kad Jis atėjo į mano gyvenimą. Žinoma, jokio stebuklo išsyk po to neįvyko, arfa nepradėjau groti. Tačiau po 6 mėnesių mano gyvenimas pakrypo visai kita linkme. O vėliau reikalai pasikeitė ir šeimoje. Mano tėvas buvo alkoholikas. Retai mačiau jį blaivų, nekenčiau jo. Tačiau kai įtikėjau Kristų ir Jis atėjo į mano gyvenimą, paprašiau atleidimo, ir mane aplankė meilė. Ji buvo be galo stipri. Neapykanta virto meile, ir savo tėvui pasakiau: “ Aš tave myliu”. Jis susijaudinęs paklausė: “Kaip tu gali mylėti tokį tėvą?” Pradėjau su juo dalytis Jėzaus meile.
Krikščionybė yra bendravimas su Dievu. Kristaus atėjimo į mano gyvenimą rezultatas – meilė. Mano tėvas pradėjo melstis kartu su manimi: “Dieve, jei esi mano Viešpats, o Jėzus Kristus – Tavo sūnus, jei mano gyvenimą gali pakeisti taip, kaip pakeitei mano sūnaus gyvenimą, jeigu atleidi man, tai kviečiu Tave kaip Viešpatį ateiti į mano gyvenimą ir mane išganyti”.Taigi, sugrįžau pas Dievą. Nuostabiausia tai, kad Jis atvėrė man galimybę kontroliuoti savo gyvenimą. Ne tik lytinį, bet visą. Dievas sukūrė seksą kaip nuostabų vyro ir žmonos susijungimo aktą. Dievas nori apriboti mūsų seksualinį elgesį tam, kad mus apsaugotų ir suteiktų dar vieną galimybę. Tikiu, kad tai, apie ką kalbėjau, pasiekė jūsų širdis. Jums prieš akis dar visas gyvenimas, tad nedarykite neapgalvotų klaidų, dėl kurių vėliau tektų gailėtis. Seksas gali tapti nuostabiausiu dalyku tik tarp vyro ir žmonos, kitaip – jis griaunanti jėga. Apsispręsti turite jau dabar, nes pradedate formuoti savo charakterį. Atminkite, kad vedybiniame gyvenime meilė priklausys ir nuo jūsų charakterio. O jo per vieną naktį – nesukursite. Tam reikia viso gyvenimo.

Leave a Comment