Oro fizinių savybių tyrimas

Oro fizinių savybių tyrimas

Oro fizinės savybės sąlygoja klimatą, pagrindiniai rodykliai:
1. Oro temperatūra
2. Oro santykinė drėmė
3. Oro judėjimo greitis
4. Apykaitos dydis.

ORO TEMPERATŪRA matuojama termometrais. Yra gyvsidabriniai ir spiritiniai.
o Gyvsidabriniai yra paprasti ( – 35°C) – maksimalus (+375 °C)
o Spiritiniai yra paprasti ( -130°C) ir minimalus ( +75°C)
o Gyvsidabrio virimo t°= 336,95°C
o Gyvsidabrio lydymosi t°=-38,87°C

Darbo eiga :

1. Pakabinti termometrus įvairiose vietose, kad tyrimas būtų tikslesnis. 0,8-1,5 aukštyje.
2. Nustatyti t° svyravimus horizontalia kryptimi:
a) 10 cm nuo grindų (neturi viršyti 2°C)
b) 1 m nuo grindų
c) 20 cm nuo vidinės sienos. (neturi viršyti 2°C)
3. Temperatūros svyravimai vertikalia kryptimi :
a) 10 cm nuo grindų – neturi viršyti 2,5 °C patalpose
b) 1 m nuo grindų – standartinis aukštis 2,5 m.
c) 10 cm iki lubų
4. Temperatūra stebima ryte, diena, vakare, nakti
Svyravimai yra : šiltuoju ir pereinamuoju laikotarpiu

Šildymo sezone.
Mediniuose namuose iki 3°C
Mūriniuose namuose iki 2°C

Registruojami termografais.

ORO DRĖGMĖ – tai vandens garų kiekis ore.

Skiriama :
• Absoliuti drėgmė
• Maksimali drėgmė
• Santykine grėgmė
Nustatoma santykinė drėgmė PSICHROMETRŲ .

Skiriama :
• Stacionarinis ( Augusto psichrometras)
• Spiralinis psichrometras ( Asmano)

Augusto Asmano
Drėgnasis. Termometrai yra vamzdeliuose.
(Nerodo žemesne t ° , Turi ventiliatorių, kuris pastoviai pučia orą.
nes atiduoda šiluma skysčiui garinti)
Kuo sausesnis oras – mažesnė drėgmė,
tuo garavimas intensyvesnis ir r didesnis
termometrų parodymų skirtumas.

Stacionarinis.
Mažiau tikslus, nes parodymus gali turėti įtakos oro judėjimas patalpoje.

Veidrodinis psichrometras – parodo rasos tašką.
Plaukinis higrometras – plauko ilgio priklauso nuo plauko drėgmės.
Drėgmė nustatoma pakabinus stacionarinį psichrometrą 1,5 m. aukštyje nuo grindų, parodymai žymiami po 10-15 min.
Aspiracinis psichrometras – prisukus ve

entiliatorių tvirtinamas prie stovo.
Parodymai žymiami :
• Vasara – po 4-5 min.
• Žiema – po 15 min. (prisukame ventiliatorių 2 kartus.)
Optimalia santykine drėgme – 30-60%, esant normaliai oro t° ( 18-20°C) ir judėjimo greičiui.
Oro judėjimas – tai oro masių judėjimas. (greitis + kryptis)
Oro judėjimo greitis – m/sek.
Oro apykaitos dydis – m³/n.
Oro judėjimas svarbus tuo – apibudinamas patalpų vėdinimas.
Nustatomas – AIVEMOMETRŲ.

Sparnelisnis Kaušelinis

Vėdinimas natūralus mechaninis vėdinimas.

Sparnelinė anemometrija.
Statomas taip, kad oro srautas eitų statmenai sparnelių sukimosi krypčiai.
Pradinis parodymas : N0
Vienu metu įjungiamas skaitiklis ir sekundometras.
Išjungiama po 3-4 min.
1) Daromi zigzaginiai judesiai po visa angos plotą.
2) Galutinis parodymas n1
3) Nustatome apsisukimų skaičių per sek.

N= n1-n0/ t
Oro jud4jimo greitis nustatomas pagal atitinkamą grafiką.

Leave a Comment