Oro fizinių savybių tyrimas

Oro fizinių savybių tyrimas

Oro fizinės savybės sąlygoja klimatą, pagrindiniai rodykliai:1. Oro temperatūra2. Oro santykinė drėmė3. Oro judėjimo greitis4. Apykaitos dydis.

ORO TEMPERATŪRA matuojama termometrais. Yra gyvsidabriniai ir spiritiniai. o Gyvsidabriniai yra paprasti ( – 35°C) – maksimalus (+375 °C) o Spiritiniai yra paprasti ( -130°C) ir minimalus ( +75°C)o Gyvsidabrio virimo t°= 336,95°Co Gyvsidabrio lydymosi t°=-38,87°C

Darbo eiga :

1. Pakabinti termometrus įvairiose vietose, kad tyrimas būtų tikslesnis. 0,8-1,5 aukštyje.2. Nustatyti t° svyravimus horizontalia kryptimi: a) 10 cm nuo grindų (neturi viršyti 2°C)b) 1 m nuo grindų c) 20 cm nuo vidinės sienos. (neturi viršyti 2°C)3. Temperatūros svyravimai vertikalia kryptimi : a) 10 cm nuo grindų – neturi viršyti 2,5 °C patalposeb) 1 m nuo grindų – standartinis aukštis 2,5 m.c) 10 cm iki lubų4. Temperatūra stebima ryte, diena, vakare, nakti Svyravimai yra : šiltuoju ir pereinamuoju laikotarpiu Šildymo sezone.Mediniuose namuose iki 3°C Mūriniuose namuose iki 2°C Registruojami termografais.

ORO DRĖGMĖ – tai vandens garų kiekis ore.

Skiriama :• Absoliuti drėgmė • Maksimali drėgmė• Santykine grėgmėNustatoma santykinė drėgmė PSICHROMETRŲ .

Skiriama : • Stacionarinis ( Augusto psichrometras)• Spiralinis psichrometras ( Asmano)

Augusto Asmano Drėgnasis. Termometrai yra vamzdeliuose. (Nerodo žemesne t ° , Turi ventiliatorių, kuris pastoviai pučia orą.nes atiduoda šiluma skysčiui garinti)Kuo sausesnis oras – mažesnė drėgmė, tuo garavimas intensyvesnis ir didesnistermometrų parodymų skirtumas. Stacionarinis.Mažiau tikslus, nes parodymus gali turėti įtakos oro judėjimas patalpoje.

Veidrodinis psichrometras – parodo rasos tašką. Plaukinis higrometras – plauko ilgio priklauso nuo plauko drėgmės.Drėgmė nustatoma pakabinus stacionarinį psichrometrą 1,5 m. aukštyje nuo grindų, parodymai žymiami po 10-15 min.Aspiracinis psichrometras – prisukus ventiliatorių tvirtinamas prie stovo.Parodymai žymiami :• Vasara – po 4-5 min.• Žiema – po 15 min. (prisukame ventiliatorių 2 kartus.)Optimalia santykine drėgme – 30-60%, esant normaliai oro t° ( 18-20°C) ir judėjimo greičiui.

Oro judėjimas – tai oro masių judėjimas. (greitis + kryptis) Oro judėjimo greitis – m/sek.Oro apykaitos dydis – m³/n. Oro judėjimas svarbus tuo – apibudinamas patalpų vėdinimas. Nustatomas – AIVEMOMETRŲ.

Sparnelisnis Kaušelinis Vėdinimas natūralus mechaninis vėdinimas.

Sparnelinė anemometrija.Statomas taip, kad oro srautas eitų statmenai sparnelių sukimosi krypčiai. Pradinis parodymas : N0Vienu metu įjungiamas skaitiklis ir sekundometras.Išjungiama po 3-4 min. 1) Daromi zigzaginiai judesiai po visa angos plotą.2) Galutinis parodymas n13) Nustatome apsisukimų skaičių per sek. N= n1-n0/ t Oro jud4jimo greitis nustatomas pagal atitinkamą grafiką.