Ratinė važiuoklė

Untitled

JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA

Darba parengė: Kęstutis Druskelis

13T grupės mokinys

Referatas

Ratinė važiuoklė

2014 Joniškis

TURINYS

ĮVADAS 3

1. Važiuoklės bendroji sandara: 4

2. Rėmas 5

2.1Rėminis.

2.2. Pusiau rėminis 6

2.3.Berėmis 6

3. Tiltai (ašys) 7

3.1 Varantieji tiltai. 7

3.2.Vairuojamiejitiltai 7

3.3. Kombinuotieji tiltai 8

3.4.Laikantieji tiltai 9

4. Pakaba 10

4.1 Nepriklausoma pakaba 11

4.2. Priklausoma pakaba 11

5. Ratai ir padangos 12

6. Ratinių važiuoklių tipai 13

6.1 Bėginė važiuoklė. 13

6.2. Orlaivio važiuoklė 14

6.3. Pabūklo važiuoklė 14

6.4.Važiuoklė 15

6.5. Minamoji važiuoklė 15

6.6. Savaeigė važiuoklė 16

Išvados 17

LITERATŪRA 18

ĮVADAS

Ratas išrastas apie 3500 m. pr. m. e. Mesopotamijoje.

Važiuoklę sudaro-rėmas, tiltai (ašys), pakaba ir ratai.

Važiuoklė – važiuojamosios antžeminės transporto priemonės (paprastai keturratės, daugiaratės, kartais ir triratės) rėmas su varytuvais (ratais, vikšrais, jų kombinacija ir pan.). Taip pat kitokių įtaisų, judančių kietais paviršiais, dalis. Važiuoklės paskirtis – perduoti automobilio ar traktoriaus sunkio jėgą kelio paviršiui, sušvelninti, kelio nelygumų sukeliamus smūgius ir raatų sukamąjį judesį pakeisti automobilio slenkamuoju judesiu. Tai vežimėlis, kuriame montuojami visi mechanizmai. Važiuoklę sudaro rėmas, pavara ir pakaba. Liemuo sudaro pagrindą tvirtinanti visoms traktoriausdalims. Liemuo gali būti rėminis, pusiau rėminis ir berėmis.

1. Važiuoklės bendroji sandara:

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

2.Rėmas

2.1 Rėminis

Liemuo sudaro pagrindą tvirtinanti visoms traktoriaus dalims. Liemuo gali būti rėminis, pusiau rėminis ir berėmis.

Rėminius – jų visi agregatai sumontuojami specialiame rėme, sudarytame iš išilginių ir

skersinių sijų. Galingi traktoriai dažniausiai būna rėminiai. Tokio liemens yra traktoriai DT-75M, T-150K, K-701.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

2.2. Pusiau rėminis

Pusiau rėminį liemenį sudaro- kurių tik priekinė_ rėmo dalis sudaryta iš dviejų sijjų. Užpakalinę liemens dalį sudaro transmisijos dalių korpusai. Tokia liemens konstrukcija dažniausiai būna mažos ir vidutinės galios traktorių. Toks liemuo yra universalųjų (T-25A, T-40M, MTZ-80).

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

2.3.Berėmis

Berėmis – šių traktorių liemenį sudaro sujungti variklio ir transmisijos korpusai. Tokia yra mažųjų traktorių konstrukcija.

0x01 graphic

3. Tiltai (ašys)

p>3.1 Varantieji tiltai

Varantieji tiltailaiko užpakalinę automobilio dalį, važiuojant priima reaktyvinį momentą, atsirandantį dėl varančiųjų ratų sukimosi, o stabdant- stabdymo mimentą ir per pakabą perduoda juos rėmui. Dažniausiai tuščiavidurės sijos, kurių viduje patalpinti transmisijos mechanizmai, o galuose įtaisyti varantieji ratai.

0x01 graphic

0x01 graphic

3.2.Vairuojamieji tiltai

2.3.Vairuojamieji tiltailaiko automobilio priekinę dalį, priima nuo ratų išilginės jėgas. Jais valdomas automobilis. Vairuojamieji tiltaibūna ištisiniai ir sudėtiniai.

0x01 graphic
0x01 graphic

3.3. Kombinuotieji tiltai

Kombinuotieji tiltai- tuo pačiu metu atlieka varančiųjų ir vairuojamųjų tiltų funkciją.

(Makfersono tipo pakaba) 0x01 graphic
3.4.Laikantieji tiltai

Laikantieji tiltai– skirti priimti vertikalią kėbulo apkrovą ir perduoti ją ratams. Dažnai jie priima ir stabdymo jėgas. Tokie tiltai naudojami priekabose, puspriekabėse ir krovininiuose automobiliuose. Laikantįjį tiltą sudaro sija, kuriuos galuose įtaisyti ratai. 0x01 graphic

4. Pakaba

Pakaba jungia– TP rėmą su ratais, sušvelnina smūgius, gaunamus kelio nelygumų ir slopina kėbulo švytavimus. Taip didinamas eismo saugumas ir važiavimo komfortas, appsaugomi keleiviai nuo bereikalingos įtampos, kroviniai ir TP.

0x01 graphic

PAKABĄ SUDARO:

Elastingi elementai (lingės, spyruoklės, torsionai, suslėgto oro balionai), jungiantys rėmą su tiltu (ratu), amortizatoriai ir stabilizatoriai.

4.1 Nepriklausoma pakaba

Nepriklausoma pakabakai atskirų ratų poslinkiai tarpusavyje nesusiję. Esant nepriklausoma pakabai, kiekvienas ratas prie tilto sijos prijungtas atskirai. Užvažiavus ratui ant kliūties, spyruoklė suspaudžiama, o kėbulas tik nežymiai pasvyra.

0x01 graphic
0x01 graphic

4.2 Priklausoma pakaba

Priklausoma pakaba-abu ratai montuojami prie ištisinės tilto sijos. Vienam ratui pasislenkant vertikalia kryptimi, būtinai pasislenka ir kitas.

0x01 graphic

0x01 graphic

5. Ratai ir padangos

Rataipalaiko visą TP masę, sukabindamisu keliu, išvysto traukos jėgą, švelnina smūgi

ius, gaunamus dėl kelio nelygumų. Ratas gali suktis ant ašies arba su velenu.

Ratų konstrukcija turi įtakos TP:

traukai, pravažumui; b) judėjimo tolygumui; c) ekonomiškumui

0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

3.Ratinių važiuklių tipai

3.1 Bėginė važiuoklė

Bėginė važiuoklė– važiuoklė, skirta naudoti važinėjant bėgiais. Tai geležinkelio transporto, bėginių kranų, vagonečių dalis.

0x01 graphic

3.2 Orlaivio važiuoklė

Orlaivio važiuoklėorlaivio dalis, kuri užtikrina orlaivio judėjimą kietu paviršiumi (gruntu, pakilimo-leidimosi tako danga, lėktuvnešio deniu ir pan.)

0x01 graphic
Pagrindinė Airbus A380 važiuoklė.

3.3 Pabūklo važiuoklė

Pabūklo važiuoklė – artilerijos pabūklo (patrankos, haubicos,minosvaidžio, raketų leistuvo) važiuoklė . 0x01 graphic
Jungtinės Karalystės artilerija Somos mūšyje 1916 m.

3.4 Važiuoklė

Važiuoklėvažiuojamoji priemonė (vežimas, rogės, automobilis, traukinys ir pan.).

0x01 graphic
Vežimas. 0x01 graphic
Arklių traukiamos rogės.

3.5 Minamoji važiuoklė

Minamoji važiuoklė ratinė transporto priemonė, varoma minant pedalus ir naudojant vien važiuojančių žmonių raumenų energiją.

0x01 graphic

3.6Savaeigė važiuoklė

Savaeigėvažiuoklėvariklinė žemės ūkio mašina, ant kurios pakabinami ar sumontuojami žemės ūkio padargai.

0x01 graphic

0x01 graphic

Išvados

Automobilių važiuoklė žymima dviem skaičiais, kurių pirmasis reiškia bendrą ratų skaičių, o antrasis- varančiųjų ratų skaičių, arba užrašu 2WD, 4WD kur skaičius nurodo varančiųjų ratų kiekį (2 varantieji ratai). Pavyzdžiui, 4×2 reiški, kad važiuoklė turi 4 ratus iš kurių 2 yra varantieji. Automobiliai, kurių važiuoklė 4×4 arba 6×6, vadinami pravažiaisiais. Jie gerai važiuoja ir drėgnais, klampiais keliais, ir laukais. Liemuo sudaro pagrindą tvirtinanti visoms traktoriaus dalims. Liemuo gali būti rėminis, pusiau rėminis ir berėmis.

Šiuo metu gausėjant transporto priemonėms važiuoklių paklausa didėja. Važiuoklė yra viena iš pagrindinių transporto priemonių dalių. Važiuoklė turi didelės įtakos važiavimui. Sugedus važiuoklei transporto priemonė netenka

stabilumo. Labai svarbu, kad važiuoklė būtų tvarkinga, nes tik techniškai tvarkingą transporto priemonę galima eksploatuoti.

LITERATŪRA

http://www.automobiliusupirkimas.eu/vaziuokle/

http://lt.wikipedia.org/wiki/Automobilis

http://lt.wikipedia.org/wiki/Va%C5%BEiuokl%C4%97_%28reik%C5%A1m%C4%97s%29#mediaviewer/File:1906_Lambert_chassis_with_disk_drive_transmission.png

http://lt.wikipedia.org/wiki/Ratas

http://mieste.delfi.lt/gyvenimas/2vs4p5-paruosk-savo-dvirati-naujam-sezonui-svarbiausi-patarimai http://www.vilagra.lt/atsargines-dalys-statybinei-technikai/pub/Ratin%C4%97s%20va%C5%BEiuokl%C4%97s?eshop_sid=jM397EZpTmrGt6t

https://www.google.lt/search?q=DT-75M+rėmas&biw=1366&bih=660&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Gil3VN30Io7Uasm4gNAJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=traktorius+DT-75M+r%C4%97mas&facrc=_&imgdii=_&imgrc=XOgY4PM8p70RiM%253A%3BGym3Ese4V609LM%3Bhttp%253A%252F%252Fautorepman.com%252Fattachments%252Ftraktory-tyazhelaya-tehnika%252F801d1410852097t-traktoriaus-dt-75-vadovas-remonto-ir-technin%2525C4%252597s-prie%2525C5%2525BEi%2525C5%2525ABros-prnscr1-jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fautorepman.com%252Flt%252Ftraktory-tyazhelaya-tehnika%252F1518-traktoriaus-dt-75-vadovas-remonto-ir-technin%2525C4%252597s-prie%2525C5%2525BEi%2525C5%2525ABros.html%3B150%3B200

https://www.google.lt/search?q=nepriklausoma+pakaba&biw=1366&bih=660&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IqR3VNL-JInnaLjCgYgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=kaip+atrodo+nepriklausoma+pakaba+&imgdii=_

http://classicopelforum.eforum.lt/viewtopic.php?t=906&sid=cb7b7f048a704aabe73abb19cad52f05

‚‚ŽEMĖSŪKIO GAMYBOS VERSLO DABUOTOJO MOKYMO PROGRAMOS PRAKTINIO MOKYMO DARBŲ APRAŠAI“ -Vabalninko ŽŪM;Gruzdžių ŽŪM; Kupiškio TVM.

„AUTOMOBILAI“ – Kazimieras Giedra, Aleksandras Kirka, Stasys Slavinskas.

Puslapis | 21

4. Ratai ir padangos

3. pakaba

Rėmas;

Tiltai (ašys);

Pakaba;

Ratai ir padangos.

2. tiltai (ašys)

Ratas sudarytas iš:

padangos;

ratlankio;

disko ir stebulės.

Leave a Comment