Mašinų techninio eksploatavimo kursinis darbas

Turinys

ĮVADAS Error! Bookmark not defined.

1. ĮMONĖS VADYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ Error! Bookmark not defined.

1.1Verslo aprašymas Error! Bookmark not defined.

1.2 Rinkodara Error! Bookmark not defined.

1.3 Gamyba Error! Bookmark not defined.

1.4 Vadyba Error! Bookmark not defined.

1.5 Rizikos vertinimas Error! Bookmark not defined.

2. ĮMONĖS INVESTICINIO PROJEKTO ĮVERTINIMAS 11

2.1 Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas 13

2.2 Pardavomo prognozė 14

2.3 Produktų savikainos prognozė 15

2.4 Pelno ataskaita 16

2.5 Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita 17

2.6 Prognozuojamas balansas 19

2.7 Nenuostolingų pardavimo apimčių kitimas 20

2.8 Prognozuojami pelningumo rodikliai 20

1 priedas 21

2 priedas 22

3 priedas 23

Literatūros sąrašas 24

ĮVADAS

Šiais laikais nei vienas pagalvojame kaip sunku būtų gyvent be
automobilių. Įsigyti jį nėra taaip sunku, tačiau išlaidos jam eksploatuoti
tikrai nemažos, o todėl, kad jis sensta ir laikas nuo laiko reikalinga jam
atlikti techninę priežiūrą arba atlikti remontą.

Savininkas ir valdytojas Juozas Jonaitis individualios įmonės“
Autokorsa“ atsakingas už žaliavų atsargas ir už atliekamų darbų kokybę,
taip pat klientui suteiktas paslaugas gali nebūti savo įmonėje. Jo
prireikus darbuotojams, iškilus įvairiems klausimams galės su juo
susisiekti mobiliojo ryšio priemonėmis.

Svarbiausias dalykas kuriant įmonę yra siekti užsibrėžtų tikslų
ir juos įgyvendinti įvairiais esamais būdais. Juos įgyvendinant reikia
remtis sudarytais planais ir laikas nuo laiko juos po trruputį pakoreguoti
kintant rinkos sąlygoms.

Visi įmonės nariai, įskaitant ir darbuotojus turi siekti tų
tikslų, norint praplėsti veiklą ir pasiekti aukščiausią tobulumo tašką.

Specifinės paslaugų savybės, rinkos imlumas, pardavimų
perspektyva, vidutinės paslaugų pardavimo galimybės- šie rinkos aspektai
turi būti kuo išsamiau išanalizuoti siekiant įmonės realios perspektyvos.

Norint įm

monę įsteigti ir plėsti būtinos didelės investicijos. To
pasekoje naudojamos nuosavos lėšos, tačiau dažniausiai jų esti mažoka,
todėl pasinaudojama „Hansa Bankas“ banko paslaugomis- iš jo bus prašoma
65000,00 litų paskola. Šis bankas pasirinktas todėl, kad buvo siūlomos
mažiausios paskolos palūkanos, tik 8%.

Į rinką įmonė įeis kuo mažesnėmis kainomis, kad pelnytų klientų
pasitikėjimą ir įsitvirtintų tarp konkurentų.

Mano nuomone darbas, kurį padariau bus naudingas įmonės veiklai,
ypač vadybinėje srityje, nes šiame darbe bus matyti sunkumai, veikla ir
galimybės, todėl pagal tai spręsime ar įmonė turės pelną ar nuostolį.

Mano darbą sudaroM puslapių. Taip pat įvadas, kuris leis lengviau
įsivaizduoti darbo esmę. Taipogi bus trys skyriai:

• Pirmas skyrius- jame analizuojama įmonės vadybinės veiklos analizė

• Antras skyrius- įmonės veiklos plėtros projektas

• Trečias skyrius- įvertinamas įmonės investicinis projektas.

1. ĮMONĖS VADYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

1. Verslo aprašymas.

Verslo srities aprašymas

Visame pasaulyje automobilių diagnostikos ir remonto paaslaugos

yra populiarios, bei perspektyvios. To pasekoje įmonė turi tikrai nemažas

galimybes tokioms paslaugoms vystyti. Ši verslo sritis yra tikrai turinti

paklausą. Tobulėjant diagnostinei įrangai, atsirandant įvairioms

techninėms naujovėms ši verslo sritis nuolat plečiama. Pastaruoju metu

visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, didesnis dėmesys pradėtas skirti

diagnostinei įrangai, taip pat su ja atliekamiems darbams, nes šiuo metu

vis daugiau automobilių yra nuperkami iš salonų, kurie parduoda tik

naujus automobilius, todėl juose yra naujausios technologijos, kurioms

sugedus neįmanoma išsiversti be diagnostinės įrangos.

Šiuo metu bet kuriame Lietuvos mieste sunku būtų nerasti įm

monių,

teikiančių remonto paslaugas, tačiau jei kalbėti apie įmones, kurios

teikia automobilių diagnostikos paslaugas, mažoka.

Priklausomai nuo miesto dydžio analogiškai priklauso ir

diagnostikos ir remonto teikiančių įmonių kiekis, teikiamų paslaugų

įvairovė, tokių įmonių dydis, taipogi šių paslaugų kainos.

Atsižvelgiant į automobilių remonto ir diagnostikos paslaugų

rinką, įmonės savininkas diegia pažangesnes, naujesnes technologijas,

todėl įmonė jau eilę metų garantuoja darbo kokybę.

Įmonės apyvarta yra gana pastovi, nes paslaugų paklausa yra

nemaža. Įmonės organizavimas, verslo planavimas, nuosekli konkurencijos

analizė ir ir savininko gebėjimas gerai vadovauti sąlygoja įmonės

apyvartos didėjimą.

Įmonės istorija

Juozo Jonaičio individuali įmonė „Autokorsa“ įregistruota 2001m.

lapkričio 16d. Plungės rajono savivaldybėje.

Juozo Jonaičio individuali įmonė „Autokorsa“ įsikūrusi Plungėje,

Vytauto g. 18. Šios įmonės įkūrėjas ir vadovas Juozas Jonaitis.

2001m. lapkričio 20d. įmonės savininkas ivestavo lėšas

išsinuomodamas Plungėje patalpas. Siekdamas gerai ir naudingai panaudoti

šias patalpas buvo įkurta įmonė „Autokorsa“, atliekanti visapusišką

automobilio remontą ir diagnostiką.

2003m. balandžio 14d. banko suteiktu kreditu įmonės savininkas

Juozas Jonaitis atliko remontą šioms patalpoms, nupirko diagnostnės

įrangos, reikalingos elektros diagnostikai atlikti, taip pat pastatė 6

keltuvus, įkūrė atskirą skyrių elektros diagnostikai atlikti

automobilyje, bei dar vieną diagnozavimo skyrių.

Įmonėje dirba aukštos klasės kvalifikuoti darbininkai, darbai

atliekami naujausiomis technologijomis- tai įmonei „Autokorsa“ leidžia

realiai konkuruoti su kitomis Plungėje esančiomis įmonėmis.

Įmonės tikslai

Įmonė „Autokorsa“ šiek tiek turinčios patirtį, ypač

diagnostikos srityje numato plėsti savo veiklą. Įmonė ateityje ruošiasi

įkurti atskirą patalpą klientų automobilių padangoms(permontavus)

saugoti. Tai turėtų būti ypač aktualu tiems klientams, ku

urie neturi

galimybės laikyti jas; taip pat numatoma teigti pagalbos paslaugas

kelyje.

Verslo tikslai:

• Tvirtai užtikrinti ir palaikyti poziciją rinkoje

• Laiku bankui grąžinti paskolą

• Stengtis atnaujinti diagnostinę įrangą

• Siekti maksimalaus pelno

• Pritraukti kuo didesnį klientų kiekį.

2. Rinkodara

Rinkos apžvalga

Lietuvoje tokių įmonių kaip ši tikrai daug esti, todėl įmonė
„Autokorsa“ užima labai nedidelę rinkos dalį visos Lietuvos rinkos
atžvilgiu.

Tačiau Plungės mieste įmonė „Autokorsa“ yra išsikovojusi savo
vietą rinkoje. Beto ši išsikovota rinkos dalis palaipsniui didėja. Tam
įtakos turi gera paslaugų (suteiktų) kokybė. Siekiant įgyvendinti
užsibrėžtus tikslus tikimasi tikrai daug: ne tik stabiliai išlikti rinkoje,
bet ir palaipsniui didėti (čia kalba apie įmonės rinką).

Remonto įmonės „Autokorsa“ teigiami aplinkos veiksniai gali būti:

• nuolatos tobulėjanti mokesčių sistema

• jaunėjantis miesto automobilių parkas

• didėjančios paslaugų kainos rinkoje

• augantis automobilių (ypač naujesnių) skaičius.

Žinoma naujų technologijų diegimas bei tobulinimas senos įrangos
turi didžiulią įtaką.
Tikimasi, jog įmonė ateityje pritrauks daugiau klientų, nes joje bus
įrengta patalpa- automobilių padangų saugykla.

Pardavimo strategija

Paslaugų teikimas yra tiesioginis, nėra jokių tarpininkų.
Paslaugos yra pakankamai kokybiškos ir kainos nesiskirs su konkurentų
kainomis.

Yra samdomi darbuotojai, reikalingi atlikti teikiamas paslaugas.
Tačiau samdomi darbuotojai, kurie turi specialybę atitinkančią dirbti
darbo vietoje nustatytą darbą. To pasekoje paslaugos bus kokybiškos ir
garantuoja gerą darbą. Taip pat garantuojamas greitas atliekamas darbas,
nes įmonė turi autoservizą ir tiekiamoms paslaugoms atlikti reikalingus
įrenginius, kurių pagalba greičiau atliekamas darbas.

Kainodaros strategija

Nustatant kainas daug dėmesio skiriama klientams, jų poreikiams.
Taip pat į konkurentų teikiamų paslaugų kainas. Įmonė tu

urėtų tiekti
paslaugas ne didesnes negu konkurentų kainomis, tačiau jeigu įmonė turi
pranašumą, atlieka paslaugas aukščiausios kokybės tada kainos gali būti
„ryškiai“ didesnės. Jas nustatant taip pat reikia stebėti rinkos padėtį ir
būtina įvertinti savikainą. Kainos turi būti nustatytos tokios, kad
atsirastų kuo daugiau klientų, o kokybė būtų labai aukšta.

Reklama ir rėmimas

Reklama vienas iš pačių svarbiausių įmonės plėtros priežaščių.
Įmonė dalį reklamai skirtų pinigų išleis reklamoms laikraštyje, taip pat
vizitinėms kortelėms, kurios bus dalinamos klientams. Taip pat specialias
nuolaidų korteles, kurios tiekiamos bus nuolatiniams klientams. Apie
įvairias akcijas bus išnešiojami lankstinukai po namus. Jie klientus
informuos apie įmonės teikiamas nuolaidas. Reklamai skirti pinigai bus
išleisti atsižvelgus į finansus.

Aprėpiamos rinkos dalies išsiskyrimas ir jos apibūdinimas

Įmonės „Autokorsa“ paslaugomis naudojasi tiek senų, naujų
automobilių savininkai. Naujesni automobiliai servize apsilanko rečiau. Jie
būna nuo 1 iki 8 metų senumo. O jei kalbėt apie senesnius tai jų amžius
svyruoja nuo 9 iki 20 metų, būna ir dar senesnių. Naujesnių automobilių
savininkai kaip jau minėjau čia apsilanko rečiau ir jiems dažniausiai yra
atliekami smulkesni darbai: alyvos keitimas, oro filtro keitimas,
profilaktinė diagnostika.

Senesnių automobilių savininkai įmonės paslaugomis naudojasi
žymiai dažniau, apytikriai kas mėnesį-du mėnesius apsilanko.

Įmonė turi gerą reputaciją mieste, visada prieinamos kainos,
sukaupta per kelerius metus darbo patirties. Šie faktoriai lemia klientų
dažnesnį lankomumą ir naudojimąsi paslaugomis.

Įmonės savininkas visada rūpinasi savo klientais,- išklauso
nusiskundimus, pageidavimus. Įmonės personalas visad stengiasi patenkinti
klientų norus, bei lūkesčius, atsižvelgiant į tai ko klientas pageidauja ir
kas jam aktualu.

Konkurencijos analizė

Rinkoje visada pats didžiausias faktorius, lemiantis įmonės
užtikrintą veiklą yra konkurentai.

Įmonės „Autokorsa“ konkurentai yra šie:

• Įmonė „Palska“- tai remonto paslaugas teikianti įmonė. Jos

veikla apima važiuoklės bei variklio remonto paslaugas.

• Įmonė „Autoritas“- montuoja dujų įrangą, atlieka automobilio

diagnostiką, taip pat parduoda automobilio detales.

Šiose įmonėse atliekami darbai taip pat yra pakankamai kokybiški,
nes dirbantys darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos, maždaug kas pusę metų
vykstantys tobulintis į kursus, bei vyksta į seminarus. Todėl šie
konkurentai yra labai stiprūs ir rinkoje taip pat užtikrintai turi savo
vietą.

3. Gamyba

Paslaugų teikimo aprašymas

Maitinimo sistemų, elektros bei variklių diagnostikos ir remonto
įmonė „Autokorsa“ teikia šias paslaugas. Šių paslaugų paskirtis(f-ja)-
klientams greitai ir pakankamai kokybiškai atlikti savo automobilio
diagnostiką bei remontą vienoje vietoje.

Įmonės „Autokorsa“ teikiamos paslaugos: automobilių visapusiška
diagnostika pradedant maitinimo sistema ir baigiant elektros įrenginių
diagnostika bei remontas. Paslaugos atliekamos nauja diagnostine įranga
(firma“ Caltools“, bei „Usag“).

Paslaugos kaip įmonės „Autokorsa“ yra atliekamos ir kitose
įmonėse, todėl norint sėkmingai plėsti savo veiklą įmonės darbuotojai
kokybiškai ir greitai atlieka darbus. Tam labai didelę įtaką daro
darbuotojų kvalifikacija, patirtis šioje srityje ir darbo priemonės.

Kaip jau minėjau ateityje įmonė planuoja atlikti šiek tiek
smulkesnį remontą ir kelyje, bei techninę pagalbą. Todėl įmonei siekiant
plėsti veiklą šios paslaugos kelyje bus labai naudingos praplečiant klientų
ratą, stiprinant įmonės prestižą, užtikrinant aukštą poziciją rinkoje.

Remonto įmonė „ Autokorsa“ yra įsikūrusi netoli Plungės centro,
todėl klientams prireikus reikiamų detalių problemų jų gauti greitai ir
kokybiškų neturėtų kilti, nes netoli yra įsikūrusios net kelios parduotuvės
prekiaujančios automobilio dalimis.

Dirbančių įmoneje darbuotojų paslaugų kokybė priklauso nuo
modernios įrangos. Taipogi ir nuo jų kvalifikacijos, ji keliama siunčiant
darbuotojus į tobulinimosi kursus.

Vietos analizė

Įmonė „ Autokorsa“ įsikūrusi netoli Plungės centro, todėl
klientams neturėtų kilti problemų ieškant. Be to šalia yra nemažai
parduotuvių, kuriose klientai galės įsigyti reikiamą detalę.

Patalpos

Įmonės „Autokorsa“ patalpos yra pakankamai redvios, tačiau
ateityje planuojama dar plėsti šias patalpas. Todėl norint visa tai
įgyvendinti reikia apie 15000 litų lėšų.

Patalpos atitinka visus saugos reikalavimus.

Įranga

Įmonės „Autokorsa“ servize naudojamasi tokia įranga: „Justneed“
diagnostine įranga, „Usag“ firmos raktais. Planuojant ateityje plėsti
įmonės veiklą bus reikalinga daugiau diagnostinės įrangos, raktų. Įrengimai
ir įrankiai bus perkami atsižvelgiant į jų kainą, bei keliamus reikalaimus.

Bendradarbiaujant su gamintojais visi raktai ir įrengimai bus
perkami tiesiai iš jų rankų. To pasekoje jie bus užtikrintas kokybės ir
ilgaamžiškumo. Be to perkant iš jų bus suteikiama nuolaida.

Transportas

Įmonė planuoja nusipirkti mikroautobusą VW Corrovele, kuris bus
naudojamas padėt klientams kelyje, bei partempti automobilį į autoservizą.

Taip pat įmonė ketina pirkti 4 naujus VW Passat automobilius,
kuriais klientai galės naudotis , kai jų aotomobilis bus tvarkomas.

Jie nuolat bus prižiūrimi ir tavrkomi , kad klientai nenusiviltų
jei automobilis sukeltų techninių nesklandumų.

Žaliavos

Už žaliavas bus atsiskaitoma pavedimais. Įmonei reikalinga
atsarginių dalių, įvairių techninių skysčių, tepalų.

Tiekėjai

Įmonė yra pasirinkusi pačius geriausius tiekėjus. Nes atsižvelgta
į kokybę ir kainą. Su tiekėjais įmonė yra pasirašiusi ilgalaikes sutartis.

Darbo jėga

Norint sėkmingai vystyti verslą įmonė pasirinko optimalų
darbuotojų skaičių atsižvelgiant į finansinę pusę. Joje dirba 8 darbuotojai
ir du darbuotojai, kurie atlieka automobilio visą diagnostiką.

Įmonė dirba viena pamaina, taip pat darbuotojams suteikiama pietų
pertrauka nuo 1300 iki 1400 val. Penkias dienas nuo 800 iki 1700, o
šeštadieniais nuo 800 iki 1400. Prirekus įmonėje dirbama viršvalandžius.

Darbuotojų vidutinį atlyginimą sudaro 100000,00 litų, per mėnesį
8333,33 litų, vieno darbuotojo atlyginimą per mėnesį sudaro 8333,33 litų.

Teikiamos papildomos paslaugos

Bus teikiama pagalba kelyje, taip pat bus galimybė už atitinkmą
mokestį palikti saugoti savo automobilio padangas.

Teisinė apsauga

Įmonė „Autokorsa“ savo veiklą vykdo turėdamos visus reikiamus
leidimus, sutartis. Jei įmonei iškyla problemų, įmonės savininkas samdo
teisininkus, kurie visas problemas pašalina.

1.4 Vadyba

Savininkai ir valdytojai

Įmonės savininkas ir valdytojas Juozas Jonaitis turi laikytis sau
iškeltų reikalavimų:

1. Domėtis konkurentų veikla, planuoti, vadovauti, laiku

sumokėti atlyginimus, rūpintis darbuotojų asmenine

bei materialine gerove:

2. Deramai atstovauti įmonei;

3. Prisiimti visą atsakomybę už įmonės komercinę ir

finansinę veikla;

4. Tiekėjų paieįka, sutarčių su jais sudarymas, bei

sutarčių prie volių vykdymas;

5. Sekti naujoves įioje srityje ir taikyti jas įmonės

veikloje.

Įmonės vadovas: Juozas Jonaitis;

Adresas: Plungė, Vytauto 45;

Šeimyninė padėtis: vedęs;

Išsilavinimas: Aukštasis;

Specialybė: mechanikas-inžinierius.

Organizacinė įmonės struktūra

1pav. Organizac. įmonės struktūra

SAVININKAS

Maitinimo sistemų,

Elektros įrengimų

bei variklių meistrai

meistrai

Įmonės „Autokorsa“ organizacinė struktūra parodyta 1 paveksle
nėra sudėtinga, nes pats savininkas atlieka vadovaujamąją funkciją, o
darbininkai yra tik jam tiesiogai pavaldūs.

1.5 Rizikos vertinimas

Galimi sunkumai ir kliūtys

Kainų už teikiamas paslaugas didinimas- tai pagrindinė problema
su kuria gali susidurti įmonė ir dėl kurių sumažėti įmonės rinka. To
priežastis- teikiamų paslaugų savikainos padidėjimas dėl padidėjusių
išlaidų( vandens, elektros energijos, darbo priemonių ir medžiagų).

Mieste tikrai netrūksta mažesnių ar didesnių autoservizų, taip
pat jų gali atsirasti dar daugiau, kurios taip pat ims plėsti savo veiklą,
kelti darbuoitojų kvalifikaciją, bei mažins paslaugų kainas.

Alternatyvi veikla

Norint kad taip neatsitiktų vadovas privalo stebėti rinkos
pokyčius, naujų konkurentų rinkoje atsiradimą, jų taikomas naujas
technologijas, kainų mažinimą. Domėtis naujomis technologijomis ir nevengti
jas pritaikyti savo veikloje.

2. ĮMONĖS INVESTICINIO PROJEKTO ĮVERTINIMAS

1 lentelė
|Įranga |Kiekis|Pradinė |Balansin|Per |Tiekėjas |Kitos |
| | |vertė |ė vertė |mėnesį |ar |pastabos|
| | | | |nudėvima |aptarnauto| |
| | | | |suma |jas | |
|Turima: |
|1. Gedimų |1 |2300 |2300 |19 |- |- |
|nuskaitymo | | | | | | |
|prietaisas. | | | | | | |
|„AVL Di Scan | | | | | | |
|8000“ | | | | | | |
|2. Išmetamųjų |1 |5200 |5200 |43 |- |- |
|dujų | | | | | | |
|analizatorius. | | | | | | |
|AVL Di Com 4000 | | | | | | |
|3. Keltuvai |3 |4500 |4500 |37,5 |- |- |
|4. Ratų |1 |3500 |3500 |29 |- |- |
|geometrijos | | | | | | |
|stendas | | | | | | |
|5. „Wurth“ |1 |750 |750 |6 |- |- |
|įrankių komplekto| | | | | | |
|spinta | | | | | | |
| Iš viso: | |21200 |21200 |475,5 | | |

2 lentelė
|Padalinys |Darbuotojų |Atlyginimų|Metinis |Premijos |
| |skaičius |fondas |fondo | |
| | | |padidėjima| |
| | | |s | |
|Dabar dirbantys |
|Administracija |1 |9600 |- |- |
|Gamyba |6 |50400 |- |- |
|Nauji |
|Administracija |- |- |- |- |
|Gamyba |- |- |- |- |

2.1 reikiamos lėšos ir jų panaudojimas

3 lentelė

|Lėšų šaltiniai |Lėšų panaudojimas |
|Nuosavos lėšos 28000,00 lt. |Pastatas 0 lt. |
|Parduodamos akcijos 0 lt. |Įrengimai 25000,00 lt. |
|Pirkimas išsimokėtinai 0 lt. |Žaliavos pirmiems dviem mėnesiams |
| |2000 lt. |
|Paskolos 20000,00 lt. |Piniginis rezervas 1000 lt. |
|Iš viso: 48000,00 lt. |Iš viso: 28000,00 lt. |

2.2 Pardavomo prognozė

|Mėn |I produktas |II produktas |Parda-|PVM |Visa |
| | | |vimas | |suma |
|Pastoviosios sąnaudos ( Lt ) |1000 |- |- |- |
|Savininko norimas pelnas (Lt ) |5000 |- |- |- |
|Pardavimo kintamųjų sąnaudų dalis|48 |- |- |- |
|( % ) | | | | |
|Nenuostolingos pardavimo apimtys |7975 |- |- |- |
|( Lt ) | | | | |
|Nenuostolingos pardavimo apimtys |145 |- |- |- |
|( vnt. ) | | | | |

2.8 Prognozuojami pelningumo rodikliai

10 lentelė
|Metai, |I |II |III |IV |
|Rodikliai mėn. | | | | |
| |I |VI |XII |VI |XII |VI |XII |
|Likvidumo rodikliai |
|Bendrasis |- |- |- |- |- |- |- |
|padengimo | | | | | | | |
|koeficientas | | | | | | | |
|Skubaus padengimo|- |- |- |- |- |- |- |
|koeficientas | | | | | | | |
|Pelningumo rodikliai |
|Pardavimo |0,30 |0,30 |0,30 |- |- |- |- |
|pelningumas | | | | | | | |
|Grynasis |0,21 |0,21 |0,21 |- |- |- |- |
|pelningumas | | | | | | | |
|Turto grąža ( |0,04 |0,02 |0,01 |- |- |- |- |
|metinė) | | | | | | | |
|Nuosavybės grąža |0,04 |0,03 |0,02 |- |- |- |- |
|(metinė ) | | | | | | | |
|Finansų struktūros rodikliai |
|Skolos ir |- |- |- |- |- |- |- |
|nuosavybės | | | | | | | |
|koeficientas | | | | | | | |
|Turto apyvartumas|- |- |- |- |- |- |- |
|(metinis) | | | | | | | |

1 priedas

Pareiginių nuostatų struktųra

1. Meistras;

2. Išsilavinimas aukštasis, aukštesnysis technologinis. Darbo patirtis

toje sferoje nemažiau kaip 2 metai. Privalumas moketi užsienio kalbas

(anglų, rusų).

3. Turi sutelkti ir motyvuoti darbuotojus darbui. Užtikrinti jam

pavaldžių darbuotojų saugą ir naujovių diegimą.

4. Atsako už atliktų darbų kokybę. Prižiūri, kad darbuotojai laikytųsi

tedhnologinių reikalavimų ir pats juos prižiurėtų.

5. Galimos problemos darbe:

• Darbuotojų traumos;

• Nenumatyti įrenginių gedimai.

2 priedas

Darbo vietos aprašymas

1. Automobilių remontas ir diagnostika.

2. Meistrai pavaldūs savininkui.

3. Mestrai atlikdami darbus gali naudotis:

• Įvairiais įrankiais;

• Keltuvu;

• Diagnostine įranga;

• Pagalbinėmis priemonėmis;

4. Meistrai turi būti:

• Darbštūs;

• Išmanantys savo darbą;

• Pareigingi;

• Mandagūs klijantams.

5. Meistrai dirbs nustatyta darbo laiką. Turi teisę į numatytą poilsį ir

pertraukas. Meistrai atsako už savo atliktus remonto darbus ir jų

kokybę.

3 priedas

Darbo vietos reikalavimas esamoje įmonėje

UAB „Autokorsa“ užsiimanti automobilių remontu ir diagnostika
randasi Plungėje, Vytauto 45 gatvėje.

UAB „Autokorsa“ reikalingas autoelektrikas, dirbti automobilių
elektros remonto srityje. Priimtas į darba asmuo bus tiesiogiai pavaldus
tam paskirtam asmeniui kuris atsakys už jo atliktus darbus.

Reikalavimai pretendentui į šias pareigas:

• Vairuotojo pažymėjimas;

• Pageidaujamas bent jau techninis profesinis išsilavimimas;

• Amžius 20 – 40 metai.

Panašaus darbo patirtis privalumas. CV siųsti elektroniniu adresu:

Autokorsa@one.lt papildoma informacija suteikiama telefonu: 8-687-

14645 arba 8-610-40804

Literatūros sąrašas

1. Lašas A.Automobilių techninio aptarnavimo ir remonto kursinis

projektavimas.-Vilnius.: VISI,1998.

2. Riauba K. Automobilių serviso įrenginiai ir technologija, metodiniai

nurodymai kursiniam darbui. 1999m.

3. Jovaiša A. Kaip parengti verslo planą? Vilnius, 2001m.

4. Lukaševičius K., Martinkus B. Mažųjų ir vidutinių įmonių vadyba.

Kaunas, 1999m.

5. www. Regitra.lt

Leave a Comment