trigonometrines lygtys

Anykščių Antano Vienuolio gimnazija

Matematikos projektinis darbas

TRIGONOMETRINĖS LYGTYS

Darbą atliko:

Asta Povilonytė

Darbo vadovė:

Matematikos mokytoja

Danelia Masiulytė

Anykščiai, 2003

TURINYS

1. Turinys ..............................2
2. Įvadas ..............................3
3. Uždavinių sprendimas ........................4-13
4. Išvados..............................14
5. Naudota literatūra..........................15

ĮVADAS

Trigonometrines lygtis pradėjome spręsti vienuoliktoje klasėje. Tai man
buvo visiškai naujas, bet, kaip vėliau paaiškėjo, įdomus dalykas.
Per matematikos pamokas susipažinau su šia tema iš arčiau. Iš pradžių
suvokti šią temą buvo gana sunku ir sekėsi nekaip. Bet kuo labiau nesiseka,
tuo labiau norisi gilintis ir suprasti. Taigi aš irgi pradėjau dar labiau
gilintis į šią temą, kol pagaliau viskas ėmė aiškėti. O kai suvokiau
teoriją, uždavinius spręsti pasidarė labai įd

d
domu.
Projektinį darbą “Trigonometrinės lygtys” pasirinkau norėdama įtvirtinti
šią temą. O kad geriau įsisavinčiau ir įsiminčiau teoriją, bei įtvirtinčiau
įgytas žinias, išsprendžiau 15 uždavinių. Jie gana įvairūs. Vienus spręsti
buvo labai lengva. Bet buvo ir tokių, prie kurių teko gerokai paplušėti,
norint gauti teisingą atsakymą.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAS

1. 246(h)

[pic]
[pic]

2. 247(b)

[pic][pic]

3. 247(d)

[pic]

[pic]

4. 247(f)

[pic]

[pic]

5. 248(b)

[pic]

[pic]

6. 248(d)

[pic]

7. 248(f)

[pic]
[pic]

8. 250(e)

[pic]

9. 252(b)

[pic][pic]

10. 260(e)

[pic]

11. 260(f)

[pic]

12. 261(d)

[pic]

13. 261(e)

[pic]

14. 262(a)

[pic]

15. 262(c)

[pic][pic]

IŠVADOS

Įsitikinau, kad trigonometrines lygtis spręsti tikrai nėra lengva. Bet
turbūt kaip tik dėl to man tai buvo taip įdomu. Šiuo darbu galėsiu
pasinaudoti bet kada, kai reikės prisiminti trigonometrines lygtis. Be to
rašydama šį projektinį darbą suvokiau, kad norint gerai suprasti ir
įsiminti temą, vien teorinių ž

ž
žinių nepakanka. Reikalingas ne tik noras
išmokti, bet ir savarankiškas darbas, praktika.
Rašydama šį darbą ne tik įvirtinau įgytas matematines žinias, bet ir
patobulinau darbo kompiuteriu įgūdžius. Rašant uždavinius naudojausi
Microsoft Equation 3.0 programa.

NAUDOTA LITERATŪRA

1. Intienė K., Stankus E., Vitkus V., Matematika 11 (uždavinynas), V.,

2002, p.53-70
2. Intienė K., Stankus E., Vi

i
itkus V., Stakėnas V., Skūpas A., Matematika 11

(II dalis), V., 2002, p.8-63