trigonometrines lygtys

Anykščių Antano Vienuolio gimnazija

Matematikos projektinis darbas

TRIGONOMETRINĖS LYGTYS

Darbą atliko:

Asta Povilonytė

Darbo vadovė: Matematikos mokytoja Danelia Masiulytė

Anykščiai, 2003

TURINYS

1. Turinys ………………………………………………………………………………..22. Įvadas …………………………………………………………………………………33. Uždavinių sprendimas …………………………………………………………….4-134. Išvados……………………………………………………………………………….145. Naudota literatūra……………………………………………………………………15

ĮVADAS

Trigonometrines lygtis pradėjome spręsti vienuoliktoje klasėje. Tai manbuvo visiškai naujas, bet, kaip vėliau paaiškėjo, įdomus dalykas.Per matematikos pamokas susipažinau su šia tema iš arčiau. Iš pradžiųsuvokti šią temą buvo gana sunku ir sekėsi nekaip. Bet kuo labiau nesiseka,tuo labiau norisi gilintis ir suprasti. Taigi aš irgi pradėjau dar labiaugilintis į šią temą, kol pagaliau viskas ėmė aiškėti. O kai suvokiauteoriją, uždavinius spręsti pasidarė labai įdomu.Projektinį darbą “Trigonometrinės lygtys” pasirinkau norėdama įtvirtintišią temą. O kad geriau įsisavinčiau ir įsiminčiau teoriją, bei įtvirtinčiauįgytas žinias, išsprendžiau 15 uždavinių. Jie gana įvairūs. Vienus spręstibuvo labai lengva. Bet buvo ir tokių, prie kurių teko gerokai paplušėti,norint gauti teisingą atsakymą.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAS

1. 246(h)

[pic][pic]

2. 247(b)

[pic][pic]

3. 247(d)

[pic]

[pic]

4. 247(f)

[pic]

[pic]

5. 248(b)

[pic]

[pic]

6. 248(d)

[pic]

7. 248(f)

[pic][pic]

8. 250(e)

[pic]

9. 252(b)

[pic][pic]

10. 260(e)

[pic]

11. 260(f)

[pic]

12. 261(d)

[pic]

13. 261(e)

[pic]

14. 262(a)

[pic]

15. 262(c)

[pic][pic]

IŠVADOS

Įsitikinau, kad trigonometrines lygtis spręsti tikrai nėra lengva. Betturbūt kaip tik dėl to man tai buvo taip įdomu. Šiuo darbu galėsiupasinaudoti bet kada, kai reikės prisiminti trigonometrines lygtis. Be torašydama šį projektinį darbą suvokiau, kad norint gerai suprasti irįsiminti temą, vien teorinių žinių nepakanka. Reikalingas ne tik norasišmokti, bet ir savarankiškas darbas, praktika.Rašydama šį darbą ne tik įvirtinau įgytas matematines žinias, bet irpatobulinau darbo kompiuteriu įgūdžius. Rašant uždavinius naudojausi

Microsoft Equation 3.0 programa.

NAUDOTA LITERATŪRA

1. Intienė K., Stankus E., Vitkus V., Matematika 11 (uždavinynas), V., 2002, p.53-702. Intienė K., Stankus E., Vitkus V., Stakėnas V., Skūpas A., Matematika 11 (II dalis), V., 2002, p.8-63