Pagrindiniai matematikos žymenys

Pagrindiniai žymenys

N Natūraliųjų skaičių aibė
Z Sveikųjų skaičių aibė
Q Racionaliųjų skaičių aibė
I Iracionaliųjų skaičių aibė
R Realiųjų skaičių aibė
 Priklauso
∩ Sankirta
 Poaibis
(a; b) Intervalas nuo a iki b
a; b Intervalas nuo a iki b, įskaitant a ir b
(a; b Intervalas nuo a iki b, įskaitant b
a; b) Intervalas nuo a iki b, įskaitant a
(a; +) Intervalas nuo a iki +
a; +) Intervalas nuo a iki +, įskaitant a
(-; a) Intervalas nuo - iki a
(-; a Intervalas nuo - iki a, įskaitant a
(-; +) Intervalas nuo - iki +
a1, a2, a3, ., an, . Skaičių seka; a1- pirmasis narys, an – n-tasis narys
║ Lygiagretu
P Perimetras
p Pusperimetris
S Plotas
V Tūris
% Procentai
‰ Promilės
P(A) Įvykio A tikimybė

y = f(x)
Kintamojo x funkcija; x- nepriklausomas ki

i
intamasis, y- priklausomas kintamasis
D (f) Funkcijos f apibrėžimo sritis
E (f) Funkcijos f reikšmių sritis
DBD Didžiausias bendras daliklis
MBK Mažiausias bendras kartotinis

Kvadratinė (antrojo laipsnio) šaknis

Kubinė (trečiojo laipsnis) šaknis

n-tojo laipsnio šaknis

Skaičiaus a modulis
-a Skaičius priešingas skaičiui a

Skaičius, atvirkštinis skaičiui a

Paprastoji trupmena; a- skaitiklis, b- vardiklis (skaičių a ir b santykis)

Dviženklis skaičius

Triženklis skaičius

A*10n Standartinė skaičiaus išraiška; 1 a<10. n Z- skaičiaus eilė
A (a) Taško A, priklausančio koordinačių tiesei, koordinatė a
A (a;b) Taško A, priklausančio koordinačių plokštumai, koordinatės; a- abscisė; b- ordinatė
xN Taško N abscisė
yN Taško N ordinatė
sin
Kampo sinusas

cos
Kampo kosinusas

tg
Kampo tangentas

ctg
Kampo kotangentas

Ma /

b Žemėlapio mastelis; a- atstumas žemėlapyje, b- atstumas vietovėje
ax + b= 0 Tiesinė (pirmojo laipsnio) lygtis su vienu nežinomuoju; a, b- skaičiai, x- nežinomasis
ax + by + c = 0 Tiesinė lygtis su dviem nežinomaisiais; a, b, c- skaičiai, x, y- nežinomieji
ax2 + bx + c = 0 Kvadratinė (antrojo laipsnio) ly
y
ygtis; a, b, c- skaičiai, (a 0), x- nežinomasis

ax2 + bx + c Kvadratinis trinaris; a, b, c- skaičiai (a 0), x- kintamasis
D Kvadratinės lygties (kvadratinio trinario) diskriminantas (D = b2 – 4ac)
(x-a)2 + (y-b)2 = R2 Apskritimo lygtis; (a;b)- apskritimo centro koordinatės, R- spindulio ilgis

Racionalioji lygtis (nežinomasis x yra ir vardiklyje)

Dviejų tiesinių lygčių su dviem nežinomaisiais sistema; a1, b1, c1, a2, b2, c2- skaičiai, x, y-nežinomieji
ax + b >

<

Tiesinė nelygybė; a,b- skaičiai, x- kintamasis
ax2 + bx + c> 0

<

Kvadratinė nelygybė; a, b, c- skaičiai (a 0), x- kintamasis
f(x) = ax + b Tiesinė funkcija; a, b- skaičiai, x- nepriklausomas kintamasis
f(x) = ax2 + bx + c Kvadratinė funkcija; a, b, c- skaičiai (a 0), x- nepriklausomas kintamasis