MATU VIENETAI

Po ilgio, ploto, tūrio, saiko ir kitų matų tarptautinių santrumpų taškas nededamas.
 
Ilgio matai
 
kilometras – km
decimetras – dm
hektometras – hm
centimetras – cm
dekametras – dam
milimetras – mm
metras – m
 
Ploto ir tūrio matai
 
1. Ilgio matai su viršuje pažymėtu laipsnio rodikliu 2 reiškia plotą:  m2 – kvadratinis metras, cm2 – kvadratinis centimetras, mm2 – kvadratinis milimetras.
Kiti ploto matai yra: a – aras, ha – hektaras.
2. Ilgio matai su viršuje pažymėtu laipsnio rodikliu 3 reiškia tūrį: m3 – kubinis metras, cm3 – kubinis centimetras, mm3 – kubinis milimetras.
Tekste ploto ir tūrio matai gali būti rašomi su priekyje esančiomis saantrumpomis kv. ir kub. – kv. m (kvadratinis metras), kub. m (kubinis metras).
 
Saiko matai
 
hektolitras – hl
decilitras – dl
dekalitras – dal
centilitras – cl
litras – l
mililitras – ml
 
Svorio (masės) matai
 
tona – t
gramas – g
centneris (100 kg) – cnt
decigramas – dg
kilogramas – kg
centigramas – cg
dekagramas – dag
miligramas – mg
Be taškų rašomos ir tarptautinių matų santrumpos sv – svaras, p – pūdas.
 
Slėgio matai
 
normali atmosfera – atm
milibaras – mbar
techninė atmosfera – at
paskalis – Pa
baras – bar
hektopaskalis – hPa
 
Laiko matai
 
valanda – h
minutė – min
sekundė – s
Tarptautinės laiko matų santrumpos vartojamos daugiausia techninėje literatūroje. Kitur dažniausiai vaartojamos lietuviškos santrumpos, po kurių dedamas taškas.
amžius – a. ir amž.
diena – d.
metai – m.
valanda – val.
mėnuo – mėn.
minutė – min.
savaitė – sav.
sekundė – sek.
 
Elektros ir šilumos matai
 
amperas – A
hektovatas – hW
ampervalandė – Ah
hektovatvalandė – hWh
voltas – V
kulonas – C
vatas – W

br />džaulis – J
kilovatas – kW
kalorija – cal
kilovatvalandė – kWh
kilokalorija – kcal
Šalčio laipsniai žymimi su minuso, šilčio laipsniai – su pliuso ženklu: -10° C – 10 laipsnių Celsijaus šalčio, +10° R – 10 laipsnių Reomiūro šilumos.
 
Pinigų vienetų santrumpos
 
Pinigų vienetų santrumpos laikomos simbolinėmis ir rašomos be taškų: litas – Lt, centas – ct.
 

Laiko matai
 
valanda – h
minutė – min
sekundė – s
Tarptautinės laiko matų santrumpos vartojamos daugiausia techninėje literatūroje. Kitur dažniausiai vartojamos lietuviškos santrumpos, po kurių dedamas taškas.
amžius – a. ir amž.
diena – d.
metai – m.
valanda – val.
mėnuo – mėn.
minutė – min.
savaitė – sav.
sekundė – sek.
 
Elektros ir šilumos matai
 
amperas – A
hektovatas – hW
ampervalandė – Ah
hektovatvalandė – hWh
voltas – V
kulonas – C
vatas – W
džaulis – J
kilovatas – kW
kalorija – cal
kilovatvalandė – kWh
kilokalorija – kcal
Šalčio laipsniai žymimi su minuso, šilčio laipsniai – su pliuso ženklu: -10° C – 10 laipsnių Celsijaus šalčio, +10° R – 10 laipsnių Reomiūro šilumos.
 
Pinigų vienetų santrumpos
 
Pinigų vienetų santrumpos laikomos simbolinėmis ir rašomos be taškų: litas – Lt, centas – ct.

Leave a Comment