Geometriniu figuru kompozicija

Turinys:

1. Paveiksliukas
2. Nespalvotas paveiksliukas
3. Planas
4. Darbo rezultatai
5. Išvados
6. Naudota literatūra

Tikslai ir uždaviniai

Tikslas: nupiešti iš geometrinių figūrų piešinį, apskaičiuoti jų plota ir perimetrą, parašyti kiekvienos figūros apibrėžimą ir formulę.

Uždaviniai:

Kvadratas
Kvadratu vadinamas stačiakampiu, kurio visos kraštinės lygios.

S= a²

Statusis trikampis
Statusis trikampis-tai trikampis, kurio susikirtusios kraštinės(statmuoir pasvirosios projekcija) sudaro statų kampą.

S2=(axb) ÷2

Stačiakampis
Stačiakampis yra-lygiagretainis, kurio visi kampai statūs.

S3= axb

Stačioji trapecija
Trapecija, kurios viena šoninė kraštinė statmena pagrindams, vadinama stačiąja trapecija.

S4= (a+b)2xh

Lygiagretainis
Lygiagretainiu vadiname keturkampį, kurio priešingos kraštinės yra lygiagrečios.

S5= axh

Rombas
Rombu vadinamas lygiagretainis, kurio visos kraštinės yra lygios.

S6= (axb) ÷2

Šešekampis

Daugiakampis, ku urio kraštinės ir kampai lygūs.

S= 3√3a²

Darbo rezultatai:

Visas darbas vyksta kompiuterio, ir microsoft word pagalba. Pirmame lape padarau titulinį lapą, antrame lape padarau turynį, trečiame lape su paint nupiešiau spalvotą paveiksliuką iš geometrinių figūrų. Panaudotos figūros: apskritimas, kvadratas, stačiakampis, trikampis, trapecija, rombas, šešekampis, lygiagretainis, išpjova. Ne visas figūras apskaičiuosiu, tik septynias iš jų. Ketvirtame lape yra nespalvotas pieveiksliukas, jame pažymėtos figūras kurias apskaičiuosiu. Penktame lape surašiau plana, pagal jį ir dirbsiu.
Tikslai ir uždaviniai: šiame lape parašiau figūros pavadinimą, jo os apibrėžimą, formulę ir pridėjau pacią figūrą.
Darbo eiga: iš pradžių išmatuoju figūras liniuote, paskui užrašau figūros pavadinimą, formulę ir ploto formulę žodžiais, tada apskaičiauju plotą ir perimetrą.
Prieš paskutiniame lape parašiau išvadas, o paskutiniame lape naudota literatūra.

Darbo eiga:

S1= kv

vadratas

Kvadrato plotas lygus kraštinės kvadratui.
S= a²
a= 3,6cm
S1= 3,6²=12,96cm²
P= 4×3,6=14,4cm² ats: S1= 12,96cm², P= 14,4cm

S2= statusis trikampis
Trikampio plotas lygus statinių sandaugos pusei.
S2=(ab) ÷2
S2= (4, 4×3, 2) ÷2= 14, 08÷2= 7,04cm²
P= 4, 4+3, 2+3, 1= 10,7cm ats: S2= 7,04cm², P= 10,7cm

S3= stačiakampis
Stačiakampio plotas lygus kraštinių sandaugai.
S3= axb
S3= 1, 4×9, 6= 13,44cm²
P= 1, 4+1, 4+9, 6+9, 6= 22cm ats: S3= 13,44cm², P= 22cm

S4= stačioji trapecija
Trapecijos plotas lygus pagrindų sumos pusei padauginus iš aukštinės.
S4= (a+b) ÷2x h
S4= (2, 9+5, 6) ÷2×3, 6= 4,25×3, 6= 15, 3cm²
P= 2, 9+5, 6+3, 6+4, 5= 16, 6cm ats: S4= 15, 3cm², P= 16, 6cm

S5= lygiagretainis
Lygiagretainio plotas lygus kraštinių sandaugai.
S5= axh
S5= 1, 8×3, 5= 6, 3 cm²
P= 3, 5+1, 8+3, 5+1, 8= 10, 6cm ats: S5= 0,54cm², P= 10, 6cm

S6= rombas
Rombo plotas lygus statinių sandaugos pusei.
S6=(axb) ÷2
S6= 3, 1×3, 1= 9,61÷2= 4, 8cm²
P= 3, 1+3, 1+2, 2+2, 2+2, 2+2, 2= 15cm ats: S6= 4, 8cm², P= 15cm

S7= šešekampis
Šešekampio plotas lygus trims šaknims iš tryju ir padauginus kraštinę kvadratu.
S7=3√3xa²
S7= 3√3x 1, 3²= 3√3x 1,69= 5,07√3cm²
P= 6x 1, 3= 7, 8cm ats: S7= 5,07√3cm², P= 7, 8cm

Išvados

Daryti šį projektinį darbą man labai patiko. Teko vartyti se enus sąsiuviniu ir knygas, kad suraščiau kelias formules ir apibrėžimus, bet buvo verta. Iš pradžių jį buvo labai sunku daryt, nežinojau nuo ko pradėt, bet kai įsijaučiau pasidarė labai lengva.

Naudota literatūra:

Daugiausia informacijos iš interneto.
7-8 klasės vadovėliaiir sąsiuviniai.

Leave a Comment