UAB “Guolių era” logistikos procedūros aprašymas

Turinys

ĮVADAS 2

1.ĮMONĖS PRISTATYMAS 3

2.PROCEDŪROS PASKIRTIS 5

3.PROCEDŪROS TAIKYMO SRITIS 5

4.SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI 5

5.ATSAKOKYBĖS IR ĮGALIOJIMAI 6

6.APRAŠYMAS 7

7.DOKUMENTACIJA 9

IŠVADOS 10

LITERATŪROS ŠALTINIAI 11

ĮVADAS

Šiais, masinio vartojimo laikais, kai kiekvienas turi po mobilų telefoną, kai daiktai yra labai sparčiai keičiami naujesniais, gražesniais modeliais, yra būtina visą šių daiktų gamybą vykdyti kuo sparčiau, kad klientai būtų pilnavertiškai aprūpinti.

Visa tokia tendencija nėra atsilikusi ir nuo paslaugų teikimo. Visi žmonės skuba, turi mažai laiko, jį vertina ir brangina, todėl kiekviena sutaupyta minutė yra labai brangi.

Todėl labai svarbus yra ir tinkamas kliento aptarnavimas, apsižvelgiant ne tik į mandagumą ar konsultantų skaičių, bet ir aptarnavimo greitį bei kokybę. Kad pasiekti aukštą šio komponento lygį, turi būti sudaryti aiškūs ir konkretūs veiksmų planai, kurie nurodytų visiems paslaugų tiekėjų darbuotojams ka daryti tam tikrose situacijose.

Todėl įmonėse yra kuriamos įvairios logistikos valdymo procedūros. Jos yra skirtos tobūlinant darbuotojų produktivumą.

ĮMONĖS PRISTATYMAS

1 pav. Įmonės logotipas

(šaltinis: http://www.guoliuera.lt)

UAB „Guolių era“ kolektyvas yra energingi ir savo darbą išmanantys specialistai, šį darbą dirba jau daugiau nei 15 metų. Kompetentingi ir patyrę darbuotojai padeda klientams rasti tinkamiausius sprendimus bei priemones šalinant iškilusias problemas. Įmonė užsiima prekyba autoserviso įranga, guoliavietėmis, riebokšliais, diržais, skriemuliais, kuplingais, grandinėmis, žvaigždutėmis, fiksavimo žiedais, tepalais, guminiais žiedais, manžetais, autokosmetika ir žinoma – guoliais, skirtais pramonei, žemės ūkui, autotransportui, buitiniams prietaisams.

Firma savo operatyvumo dėka sugebėjo įsitvirtinti rinkoje, bei užimti aukštas pozicijas guolių pardavime visame Aukštaitijos regione. Nuolatos atnaujinamas asortimentas įmonei leido užsitarnauti klientų pasitikėjimą ir lojalumą.

Įmonės tikslai:

Siekti ilgalaikio bendradarbiavimo su klientais

Partnerystė – bendradarbiavimas teikiant geriausius, tinkamiausius sprendimus

Daryti viską, ką galima, kad būtį geriausi

Įmonės vertybės:

Orientacija į klientą

Komandinis darbas

Operatyvumas

Įmonės misija:

Kartu su savo verslo partneriais greitai ir sklandžiai spręsti iškilusias problemas

Eiti koja kojon su gyvenimu ir užtikrintai žiūrėti į ateitį

Patenkinti klientai – įmonės darbo tikslas

2 pav. Įmonės valdymo struktūros schema

(sudaryta autoriaus)

UAB „Guolių era“ yra įgaliotasis FBJ gamintojo atstovas Lietuvoje. FBJ – tai Japonijos guolių gamintojas, savo asortimente turintis labai platų prekių pasirinkimą. „Guolių era“ įmonė prekes iš šio tiekėjo veža kartą per keletą mėnesių. Prekės yra transportuojamos iš Singapūro. Norint optimaliai ir kuo mažesniais kaštais atsivežti prekes, todėl yra daromi dideli užsakymai, o jiems surinkti yra skiriama nemažai laiko.

PROCEDŪROS PASKIRTIS

Procedūra yra skirta įmonės darbuotojams, kad jie aiškiai ir tiksliai suprastų bei žinotų tai, ką kiekvienas iš jų turi daryti, kokius procesus atlikti, kokios yra jų pareigos, tam tikromis situacijomis, kurios įvyksta įmonės veikloje. Taip pat darbuotojams aiškiai nurodomos jo atsakomybės ribos, taip pat visi darbuotojai susipažįsta su kitų įmonės darbuotojų veiklomis, darbais ir atsakomybėmis.

PROCEDŪROS TAIKYMO SRITIS

Procedūra yra skirta įmonės „Guolių era“ darbuotojams ir vadovams. Jo pagalba visi įmonės darbuotojais aiškiai ir tiksliai bus susipažinę ir žinos tikslius savo veiksmus tam tikromis situacijomis. Vykdant įvairias įmonės operacijas visi darbuotojai atliks jis jiems skirtus darbus, už kuriuos jie yra atsakingi.

Tai leis optimizuoti įmonės vykdomų operacijų laiką, aiškiai nurodyti visų darbuotojų atsakomybes, jų pareigas, darbų eigas.

SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI

ĮV – įmonės vadovas

PV1 – pardavimų vadybininkas Nr.1

PV2 – pardavimų vadybininkas Nr.2

PV3 – pardavimų vadybininkas Nr.3

BH – buhalterė

Prekės – gaminiai, kurias tieka tiekėjas

 

VEIKSMAI VYKDYTOJAI
ĮV PV1 PV2 PV3 BH
Tiekėjų vertinimas ir atranka A, K, T  
Užsakymo suformavimas A, K, S A A A  
Užsakymo formavimas

tiekėjui

A, K, S        
Prekių pirkimas A, K     A
Prekių logistikos proceso

organizavimas

        Da
Prekių sandėliavimo

procesas

 A, K, S A  Da
Sandėlio darbo organizavimo

tvarka

A, K A, K      

ATSAKOKYBĖS IR ĮGALIOJIMAI

Santrumpos:

ĮV – įmonės vadovas; PV1 – pardavimų vadybininkas Nr.1 PV2 – pardavimų vadybininkas Nr.2 PV3- pardavimų vadybininkas Nr.3 BH – buhalterė

A – atsako, K – kontroliuoja, R – rengia, I – gauna informacija, T – tvirtina, D- derina, Da- dalyvauja, S – priima sprendimą.*

* – savo kompetencijos ribose.

Lentelė. Darbuotojų atsakomybės ir įgaliojimai (sudaryta autoriaus)

APRAŠYMAS

Bendroji dalis.

Siekiant kiekvienoje įmonėje užtikrinti optimalų ir sklandų prekių prisatymą į sandėlius, būtina, jog visi darbuotojai žinotų kada ir ką turi daryti, kokios jų atsakomybės, pareigos. Tam kad viskas būtų aiškiai sudėliota, yra pasitelkiama logistikos valdymo procedūra. Joje yra aprašomi visi veiksmai, kurie yra būtini šio proceso eigoje.

Tiekėjų vertinimas ir atranka.

ĮV patikrina visų tiekėjų informaciją, siūlomas prekių kainas, transportavimo terminus ir kaštus.

Pasirenka optimaliausą ir nusiunčia jiems elektroninį atsakymą apie bendradarbiavimą.

Užsakymo suformavimas.

Visi PV pildo likučių lapus, kurie būna kiekvienoje parduotuvėje. Ten žymimos prekių pozicijos, kurios yra reikalingos užsakyti.

Prieš ĮV pradedant formuoti užsakymą, yra perduodami likučių lapai.

ĮV peržiūri visas prekes, įvertina jų einamuosius likučius sandėlyje, prekių paklausą per pastaruosius metus.

Atrenka prekes, kurias reikia užsakyti. Nustato jų pirkimo kiekius

Užsakymo formavimas tiekėjui.

Visas reikalingas prekes, jų pavadinimus ir kiekius ĮV supildo į tiekėjų paruoštą elektroninę užsakymo formą.

Forma yra išsiunčiama tiekėjams.

Prekių pirkimas.

Tiekėjai pagal gautą formą išrašo sąskaitą-faktūrą. Persiunčia ją ĮV.

BH pagal gautą sąskaitą įvykdo išankstinį mokėjimą.

Tiekėjai gavę mokėjimą pradeda siuntos surinkimo darbą.

Prekių logistikos proceso organizavimas.

Tiekėjai surinkę visą krovinį atsiunčia ĮV jo duomenis, t.y. krovinio masę, tūrį, gabaritus.

ĮV išsiunčia tuos duomenis į transportavimo paslaugas teikiančias įmones.

ĮV sulaukęs jų pasiūlymų, išsirenka optimaliausią ir tinkamiausią įmonei.

BH įvykdo išankstinį mokėjimą transportavimo įmonei.

Įmonė atsiunčia patvirtinimą ir pradeda pervežimo darbus.

Prekių sandėliavimo procesas.

Prekės iš tiekėjų pristatomos į vienoje iš parduotuvių esantį sandėlį.

Sandėlio veiklą vykdo ir kontroliuoja ĮV ir PV1, priima prekes iš pervežėjų.

Gautas prekes patikrina pagal prekių vežimo važtarštį.

Prekes tikrina pagal tiekėjo išrašytą sąskaitą-faktūrą ir sudeda į joms skirtas vietas sandėlyje.

PV2 ir PV3 sudaro sąrašą prekių, kurios reikalingos kitoje parduotuvėje ir atsiunčia jį į sandėlį.

PV1 reikiamas prekes surenka ir perduoda ĮV, kuris jas transportuoja į reikiamą parduotuvę.

PV2 ir PV3 sutikrina gautas prekes ir sudeda į lentynas.

BH užpajamuoja visas gautas prekes ir atnaujina prekių eimanuosius likučius.

Sandėlio darbo organizavimo tvarka.

Už sandėlio veiklą atsakingi ĮV ir PV1. Tik jie įmonėje ir atlieka įvairią veiklą sandėlyje.

Prekių tikrinimo ir sudėjimo į vietas darbus atlieka ĮV ir PV1.

Darbai sandėlyje atliekami rankomis. Papildomos sandėlio įrangos ar įrengimų nėra. Prekės nėra labai sunkios ar didelių gabaritų.

DOKUMENTACIJA

Potencialių tiekėjų sąrašai (laikomi pas ĮV).

Patvirtintų tiekėjų sąrašai (laikomi pas LV).

Sutarčių registravimo žurnalas (laikomas pas BH).

Sutarčių su paslaugų tiekėjais bylos (laikomos pas BH).

Saugos duomenų lapai (laikomi pas BH);

Garantinio remonto formos (laikomos pas BH).

IŠVADOS

Siekiant dirbti kuo kokybiškiau ir pastoviai keliant aptarnavimo kokybę, reikalinga sudaryti procesų valdymo planus. Taip išvengiama kompliktinių situacijų darbinėje aplinkoje.

Visa tai galioja tiek gamyboje, tiek aptarnavime, tiek logistiniuose procesuose. Visų sričių darbuotojai turi aiškiai žinoti jų vietą įmonėje, kokius darbus jie turi atlikti, kas yra atsakingi už kitus darbus, kokios atsakomybės gresia jų nesilaikant.

Kiekvienai įmonei modernėjant, jos yra suinteresuotos kuo labiau gerinti visas veiklos sritis, todėl valdymo procesų aprašai yra vienas svarbiausių dalių, norint pagerinti įmonės darbo rezutatus.

Nors įmonė „Guolių era“ yra nedidelė, joje dirba tik 5 darbuotojai, tačiau galima matyti, kad susidaro įvairios veiklos, kurias norint įvykdyti kuo optimaliau ir patikimiau, reikalinga sudaryti procesų valdymo procedūras. Jų pagalba įmonės darbuotojai visada žinos kokius veiksmus turi atlikti tam tikrų darbų eigoje.

LITERATŪROS ŠALTINIAI

http://www.guoliuera.lt/