Suzuki muzikos pamoka

Suzuki muzikos pamoka

Sh.Suzuki padarė išvadą, kad visos žmogaus galimybės slypi jo viduje, ir tik nuo aplinkos priklauso, ar talentas bus atskleistas. Kokia ugdomoji aplinka bus sudaryta augančiam vaikui, tokią jis ją perims. Svarbu atkreipti dėmesį, jog didžiausias viltis mokslininkas dėjo būtent į kūdikius – suaugę žmonės, jo pastebėjimu, yra iš dalies arba visiškai praradę prigimtinį imlumą, kurio dėka vaikai gali išsiugdyti bet kurios mokslo ar meno srities talentą. Viena svarbiausių disciplinų, atskleidžiančių prigimtines žmogaus galias, Suzuki laikė muziką.

Trumpas Suzuki muzikos pamokos planas:

Nr. Pamokos dalis Turinys Laikas
 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Kartojimas

Mokantis naujų pjesių, svarbu nepamiršti jau išmoktų, todėl pirma pamokos dalis bus skiriama kartojimui. Svarbu kartoti ne atmestinai, tokiu būdu tobulinama vaiko garso kokybė, intonacija, frazuotė, dinamika, be to, vaikas visuomet bus pasiruošęs koncertui.  

 

 

 

10 min.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Darbas grupėje

Reikalingos ir grupinės pamokos, kurių metu vaikai kartos tas pačias pjeses drauge. Svarbu neskatinti konkurencijos ir nelyginti, tokiu būdu, gerai grojantys mokiniai rodys pavyzdį jaunesniems ir pradedantiems. Grodami grupėje vaikai išmoks klausyti ne tik savęs, bet ir vienas kito. Bus ugdoma atsakomybė už savo grojimo kokybę, mokomasi gerbti save ir kitus, bendrauti.  

 

 

 

 

 

10 min.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Nauja medžiaga

Kiekvieną pamoką įvedama po vieną naują dalyką, kuris siejasi su mokinio jau turimomis žiniomis, jas papildo, praturtina ir suformuoja naują įgūdį ar mokėjimą. Šioje dalyje svarbus tėvų vaidmuo- jie turi gerai suprasti naują medžiagą, kad darbas namuose galėtų vykti sklandžiai.  

 

 

 

10 min.