zodzio dalys, ju rasymo taisykles

Žodžio dalis Rašybos taisyklė Pavyzdžiai

Priešdėlis

1. priešdėliai į-, są- rašomi su nosinėmis.

2. priešdėliai in-, im-, san-, sam- rašomi be nosinių.

3. priešdėlis už- rašomas su ž, o priešdėlis iš- su š.

4. priešdėlis ap- rašomas su p, o priešdėlis at- su t. Įmonė, sąlyga

Intarpas, impilas
Sangrąžinis, sambrūzdis

Užkarda, išgąstis

Apžvalga, atgarsis

Šaknis

1. nosinės raidės žodžių šaknyje rašomas, kai:

• ą, ę, į, ų kaitaliojasi su an , en, in, un

• ą, ę giminiškuose žodžiuose kaitaliojasi
tarpusavyje

• tik es.l. veiksmažodžiuose ir iš jų
padarytose formose

• kai kurių daiktavardžių ir iš jų padarytų
žodžių šaknyse

2. balsių ir priebalsių rašymas:

• ilgosios balsės y, ū dažniausiai rašomos
veiksmažodžiuose su priesagomis

– (ur)-(i)uoti, -(i)oti, -(s)oti

• priesaginiai daiktavardžiai, padaryti iš

š
š
būtojo akrtinio laiko 3a.
veiksmažodžių, išlaiko pamatinės
formos rašybą ( iš būtojo kartinio
laiko daromi daiktavardžiai, kurių
priesaga prasideda balse)

• priesaginiai daiktavardžiai, padaryti iš
veiksmažodžių bendraties, išlaiko
pamatinės formos rašybą ( iš
bendraties daromi daiktavardžiai,
kurių priesaga prasideda priebalse)

• galūninės darybos daiktavardžiuose,
padarytuose iš veiksmažodžių, gali
pailgėti šaknies balsis

• būsimojo laiko 3a. šaknies balsė
pailgėja arba išlieka nepakitusi

3. supanašėję priebalsiai rašomi pagal
giminiškus žodžius.

4. pagal giminiškus žodžius rašome balsius ir
dvibalsius

5. po j dažniausia rašome a.

6. sudurtiniuose žodžiuose pailgėja šaknies balsis, kai įvyksta balsių ir dvibalsių ka

aita

Kąsti- ka

ando; kęsti- kentė; grįsti- grindė; siųsti- siuntė.
Grąža, gręžti, grįžti, gręžinys;
Tąsa, tęsti, tįsti, ištįsėlis

Šąla- šąlantis, bąla, sąla, tręšta, tęžta, gęsta

Ąžuolas-ąžuolinis, vąšelis, ąsa, ąsotis, Kęstutis, lęšis, žąsis

Lūkuriuoti, sūpuoti,
Stypsoti, šūkaloti

Griuvo- griuvėsiai
Džiūvo- džiūvėsiai,
Skyrė- skyryba

Skirti- skirtukas,
Griūti- griūtis

Dužo- dūžis, nutiko- nuotykis, sujudo- sąjūdis, pa

atvino- po
otvynis, atleisti- atlydis.

Gyti- gis, lyti- lis, slysti- slys, matyti- matys

Miesčionis- miestas
Pavyzdžiai- pavyzdys

Puola-priepuolis, sėkmė- nesėkmingas
Pėda- katpėdėlės

Jai, jaunas, jazminas

Pjauna- lentpjūvė, leidosi- saulėlydis,
Suko- galvosūkis

Priesaga

1. –yti, -ija, -ijo vienodai rašoma visuose
išvestinuose žodžiuose

2. –iava.

3. –esnis, -iausias.

4. –eji, -eri, -etas.

5. –uotas, -otas.

6. –intelis

7. liepiamosios nuosakos priesaga visada- k.

8. būsimojo laiko 3a. priesaga rašoma taip,
kaip girdisi
Geltonyti, geltonija, geltonijo; dalyti, dalija, dalijo, dalijimas

Painiava, baudžiava

Geresnis, geriausias

Treji, ketveri, dvejetas

Sniegas- snieguotas, kalva- kalvotas

Vienintelis, naujintelis

Bėk, megzk

Veš, megs, grįš, grieš

Galūnė

1. daugiskaitos kilmininke rašome nosinę

2. naudininke, vietininke niekada nerašome
nosinės.

3. įvardžiuotinių formų moteriškosios
giminės vienaskaitos nagininke rašome
pirmąją nosinę.

4. vienaskaitos galininke rašome nosinę
(išskyrus mane, tave, save ir skaitvardžius nuo 11 iki 19- vienuolika, (.), devyniolika).

5. vietininke rašome –e, -(o, ė, y)j, -j.

6. tariamosios nuosakos vns. Ir dgs. 3 a.
galūnėje rašome nosinę.

7. dalyvio vyriškosios giminės galūnėse
rašome nosinę.
Mūsų, brangiųjų, neišvažiuojamų

Manajam, mielajai, gerajame

Gerąja, skaitytąja knyga

Namą, gerą, saldųjį

Gražiame, trečiame; troboj, šalyj

Skaitytų, ra

ašytų

Skaitąs, sk

kaitęs, skaitydavęs, skaitysiąs