Žmogus ir gamta I.Šeiniaus romane ,,Kuprelis”

Žmogus ir gamta I.Šeiniaus romane ,,Kuprelis”

I.Šeinaius romanas ,,Kuprelis” priklauso impresionizmui, nes jame vyrauja realūs praeities vaizdai ir išgyvenimas.Pagrindinis veikėjas – vienišas Olesis glaudžiasi prie gamtos ir savojo malūno. Malūnas ,,Kuprelyje”- ne tik veiksmo erdvė, fonas, bet ir ypatinga vieta, susijusi su veikėjų išgyvenimais.Tačiau kūrinyje atsiveria kitas laikas ir kita erdvė – Kuprelio meilė Gundei, nušvietųsi jo jaunystės metus.Jis myli realią Gundę ir savo moters idealą, meilės svajonę.Šio romano pagrindiniai veikėjai, tai ne tik meile nusivylęs Olesis ir jo mylimoji Gundė, bet ir Ignaselis, kuriam kuprelis atveria širdies žaizdas.Visi veikėjų išgyvenimai sukoncentruoti gamtoje.Nesenai sugrįžęs į savo kraštą atostogų Ignaselis aprašė jo akimis platų, neregėtą gamtos pasaulį: “Girios tylios, ramios stovi.Klausos tik, kaip žolė ir javai auga.”Jis nepamiršta ir malūno vaizdo gamtoje: “Mėlyni pavasario rūkai jį šiandien dengia, mėlynuose rūkuose jis nuskendęs.Ir regimi laukai, ir žalios pievos, ir vėsios girios ten nuskendę.”Kuprelis jausmais iš naujo išgyvena savo nelaimingos meilės istoriją, iš jo prisiminimų erdvės nuolat gryštama į malūną – romano veiksmo vietą.Pagrindinio veikėjo meilė įsižiebia miško tamsos glūdumoje, kada jis lydi Gundę namo: “Paėmiau ją parankiu.Ji prisiglaudė mano ranką į save.Man per visą kūną perėjo smarkus virpėjimas.Paskum pasidarė šilta.Ėjom arti vienas kito.Žengėm mažais trumpais žingsniais.”Užvaldyti jausmų vienas kitam jie nepamiršta gamtos: “Tamsa nereto.Vis buvo tokia tyli, bedugnė.Retkarčiais sušvisdavo ore sniego lopinėlis.Ir vėl užgesdavo.”Nors Olesio ir Gundės meilei nebuvo lemta išsipildyti, Kuprelis apie mylimąją atsiliepia pačiais gražiausiais žodžiais: “Mano mylimoji buvo tikrai kaip ankstyvas pavasaris.Žavinga kaip brėkštanti, žadanti aušra.Jos skaidrios žvilgančios akys tirpino širdį, gundino ją.Aš mylėjau ją, kaip naktis myli lakštingalos dainą…”šis veikėjas, mano nuomone – tikras romantikas.Jis nuoširdžiai saugo Gundės atsiminimą ir drauge praleistas akimirkas.Ignaselio manymu, Olesis – menininkas:

”Kuprelis vis daugiau mane stebina.Ne tik kuo jis pasakoja, bet ir pasakojimo būdu, jo nepaprastu intensingumu ir ritmingai sklandžiu stiliumi.Kuprelis atrodo man tikras menininkas.Aš jaučiu ką jis pasakoja, yra tikra, teisinga, bet visu pasakojimo būdu jis iškelia tikrovę aukštesnėn plotmėn, jis kuria iš jos savistovius meno vaizdus.Tai gyva ir jautru.” “Kuprelis” – vienas iš geriausių impresionizmo pavyzdžių, kuriame sugretinami praeitie išgyvenimai su dabartimi, ir visa tai vyksta gamtos peizaže.