Žmogus ir gamta I.Šeiniaus romane ,,Kuprelis”

1244 0

Žmogus ir gamta I.Šeiniaus romane ,,Kuprelis”

I.Šeinaius romanas ,,Kuprelis” priklauso impresionizmui, nes jame vyrauja realūs praeities vaizdai ir išgyvenimas.Pagrindinis veikėjas – vienišas Olesis glaudžiasi prie gamtos ir savojo malūno. Malūnas ,,Kuprelyje”- ne tik veiksmo erdvė, fonas, bet ir ypatinga vieta, susijusi su veikėjų išgyvenimais.Tačiau kūrinyje atsiveria kitas laikas ir kita erdvė – Kuprelio meilė Gundei, nušvietųsi jo jaunystės metus.Jis myli realią Gundę ir savo moters idealą, meilės svajonę.

Šio romano pagrindiniai veikėjai, tai ne tik meile nusivylęs Olesis ir jo mylimoji Gundė, bet ir Iggnaselis, kuriam kuprelis atveria širdies žaizdas.Visi veikėjų išgyvenimai sukoncentruoti gamtoje.Nesenai sugrįžęs į savo kraštą atostogų Ignaselis aprašė jo akimis platų, neregėtą gamtos pasaulį: “Girios tylios, ramios stovi.Klausos tik, kaip žolė ir javai auga.”Jis nepamiršta ir malūno vaizdo gamtoje: “Mėlyni pavasario rūkai jį šiandien dengia, mėlynuose rūkuose jis nuskendęs.Ir regimi laukai, ir žalios pievos, ir vėsios girios ten nuskendę.”Kuprelis jausmais iš naujo išgyvena savo nelaimingos meilės istoriją, iš jo prisiminimų erdvės nuolat gryštama į malūną – romano veiksmo vietą.Pagrindinio veikėjo meilė įsižiebia miško tamsos gllūdumoje, kada jis lydi Gundę namo: “Paėmiau ją parankiu.Ji prisiglaudė mano ranką į save.Man per visą kūną perėjo smarkus virpėjimas.Paskum pasidarė šilta.Ėjom arti vienas kito.Žengėm mažais trumpais žingsniais.”Užvaldyti jausmų vienas kitam jie nepamiršta gamtos: “Tamsa nereto.Vis buvo tokia tyli, bedugnė.Retkarčiais sušvisdavo or

re sniego l

. . .

Join the Conversation

×
×