KRISTIJONAS DONELAITIS

763 0

KRISTIJONAS DONELAITIS

Biografija.

Lietuvių nacionalinės literatūros pradininkas, sukūręs pirmąjį meninį kūrinį – poemą ,,Metai “. Donelaičio visas gyvenimas prabėgo Rytų Prūsijoje ( dbr. Kaliningrado srityje ). Gimė Lazdylėnuose gausioje laisvųjų valstiečių šeimoje. Mokėsi Kneiphoto katedros mokykloje, Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją ir lankė lietuvių kalbos seminarus. Tapo Tolminkiemio parapijos klebonu. Donelaitis buvo palaidotas Tolminkiemio bažnyčioje netoli altoriaus.

Asmenybės bruožai.

Iš prigimties K. Donelaitis buvo gyvo temperamento. Jis buvo vienas iš jautrių žmonių, kurie gyvenime ieškojo teisybės. Gimtinėje garsėjo kaip aukštos moralės, atviras ir garbingas žmogus. Tolminkiemyje Donelaitis ne tik kūūrė grožine literatūrą, bet taip pat ir meistravo. Buvo žinomas kaip ,, mechanikas “ . K. Donelaitis buvo įgudęs šlifuoti optinius stiklus, darė barometrus bei termometrus, mikroskopus. Savo rankomis sukonstravo fortepijoną, du ar tris klavesinus.

Kūrinių stiliaus bruožai.

Kūrinio “ Metai „ įvikiai vertikalūs ( nuo žemės iki dangaus ) dėmesys kyla į viršų. Autorius teigia socialinio ir žmonių prigimtinės lygybės idėjas. Kūrinio problema – stiliaus dominantė, susipina daug stilių, kurie tarpusavyje susiję: barokas, realizmas, klasicizmas, švietimas.

Pasakėčios žanras atsiranda Antikos laikais. Kristijonas Donelaitis atsisakė abstrakčios didaktikos, išryškino aktualias ir emocingas šiuolaikinių būūrų gyvenimo akimirkas. Autorius pasakėčias papildė aštriais socialiniais ir moraliniais motyvais. Gausu pragmatiškos didaktikos, negrasinama galiūnams Dzeuso strelėmis, Perkūno žaibais.

Kūriniai su apžvalga.

,, Metuose “ Donelaitis vaizduoja uždarą valstiečio pasaulį ir konstruoja tam tikrą mitologinės struktūros ertmę. Pastebima tvarkos idėja – kuri yra viena sv

varbiausių. Vaizduoja įprasmintą kasdienybę, kurioje nėra spalvų. Jo kuriami vaizdai su griežtais rėmais, nevaizduojami daiktai, jų formos, faktūros. ,, Metai “ – meninio ir buitinio turinio k

. . .

Įžangos Kristijono Donelaičio kūriniams.

Kristi jonas Donelaitis – grožinės lietuvių literatūros pradininkas, klasikas. Tai vienas iš didžiausią moralinę reikšmę turinčių XVIII amžiaus rašytojų. Jo kūriniai priskiriami epikos rūšiai, kuriuose gausu: didaktikos, alegorijų. Žinomiausias jo kūrinys „ Metai “, kuriame kuriamas objektyvus gamtovaizdis, teigiami ir neigiami personažai.

Join the Conversation

×
×