Vampyro padejejas

Vampyro padėjėjasAutorius : J.K. RowlingPagrindinis veikėjas: Darenas Šanas

Ši knyga ape berniuką vardu Darenas Šanas.Karta į Dareno miesta atvažiavo monstrų cirkas ir berniukas su savo geriausiu draugu Styvu nusprenė ten apsilankyti ir pamatytipasirodymą.Styvas atpažino vieną iš artistu,nes matė jį senovinėje knygoje ir žinojo,kad jis vampyras.Po pasirodymo Styvas paprašė vampyro pono Krepslio paversti jį tokiu pačiu,bet paaiškejo,kad berniuko kraujas negeras.Darenas nusprendė su vampyrais nesusideti jį nuo mažens traukė vorai,kartais net namie juos laikydavo.Berniukas pavogė pono Krepslio vorą Madam Oktą ir paliko vampyrui žinutę jeigu jis jo ieškos Darenas paparakos žmonėms,kad jis vampyras ir jam bus riesta. Po kažkiek laiko berniukas parodė pavogta vorą Styvui.Okta įgėlė Styvui ir jis pateko į ligoninę,buvo nusilpės ir greitai turėjo mirti.Darenas nuėjo pas vampyrą prašyti pagalbos,vampyras sutiko,bet su viena salyga jeigu jis pavers berniuką pusiau vampyru ir leisis klajoti su juo.Darenas sutiko,kad išgelbeti savo draugą.Vampyras išgydė Styvą ir perpylė Darenui savo kraujos,kad jis taptu pusiau vampyru.Kitą rytą tapes pusiau vampyru Darenas jautė,kad nori kraujo ir jis išsigandes,kad nužudys savo tėvus pabėgo iš namų pas Krepsli.Vampyras jam paaiškino,kad jeigu gersi kraują atsargiai ir neperdaug žmogus nemirs,bet darenas atsisakė jo gerti ir teigė:-Geriau mirsiu negu gersiu žmogaus kraują.Kiek vėliau darenas su krepsliu nukeliavo į monstrų cirką ir ten apsigyveno. Ten darenas susipažino su berniuku vardu Evra.Evros oda buvo žalia,žvynuota ir turėjo ilga kaip gyvatės liežuvį dar Evra turėjo augintinį gyvatę.Po kelių savaičių berniukai susipažino su berniuku iš kaimo Semu Gerestu.Semas labai norėjo likti monstrų cirke,bet berniukai jį atkalbinėjo,gasdino jį,kad jam teks valyti Didžiulio vilkažmogio narvą.Vieną vakarą vaidinimo metu Darenas pamatė keistą vyriški rakinanti vilkažmogio narvą,berniukas labai išsigandes pribėgo prie jo ir bandėjį sustabdyti jis beveik jį atrakino vilkažmogis nieko nelaukes nukando keistajam vyriškiui rankas ir kampe jas kramsnojo.žmogus nuošoko lakstė ir rėkė.Vilkažmogis baigias kramtyti išlaužė spyną ir pradėjo vytis darena tačiau jis buvo pusiau vampyras ir turėjo vampyriškujų galių jis buvo greitesnis ir stipresnis užpaprastą žmogu tačiau vilkažmogis buvo užjį žymiai stipresnis. Berniukui teko bėgti kai jis pamatė,kad jo niekas nesiveja jis išgirdo rėkianti semą ir nuskubėjo paskui jį pribėges senąją geležinkelio stotį pastebėjo,kad kažkas nerangiai juda ir priejes vagoną iškurio sklido tas garsas pamatė Semą.Semas apsidžiaugė pamates bičiuli jį apkabino.Darenas paliepė Semui bėgti paskui jį ir nežiūrėti atgal.Berniukas sutiko ir bėgo paskui Dareną,staiga juos pastebėjas vilkažmogis pasivijo.Darenui jis trenke per veidą tas nuskriejo į šoną ir gulėjo besąmonės kelias minutes.Atsipeikėjas išgirdo kaulų traškėsi darenas pašoko ir pamatė,kad vilkažmogis jį ėda pradėjas nuo vidaus organų.Semas dar kvėpavo berniukas buvo apstulbes ir nejudėjo tada siaubūnas atsisuko į jį ir praėjo judėti į Dareno pusę, staiga ponas Krepslis atbėgo ir užšoko ant vilkažmogio jis nesunkei jį nugalabijo.Tada Krepslis pasakė:

-Darenai,žinau kaip tau nelengva visą tai ištverti,bet išgerk Semo kraujo tik taip tu galėsi išsaugoti dalele jo.Darenas taip ir padarė.Sema palaidojo,monstrų,cirkas persikėlė į kitą vietą.