V. Sekspyras ,,Hamletas”

Untitled

V. Šekspyras ,, Hamletas”

Pirmas veiksmas

I scena

Veiksmas vyksta Elsinore. Sargyboje budi Franciskas ir ateina Bernardas, veliau ateina Horacijus ir Marcelas. Jie atėjo įsitikinti, jog čia vaidenasi. Apie 1 valandą pasirodo šmėkla, kuri yra labai panaši i vėlionį karalių. Horacijus bando ją užkalbinti, tačiau nepavyksta. Kai užgieda gaidys šmėkla išnyksta. Horacijus su Bernardu bei Marcelu susiruošia tai papasakoti princui Hamletui.

II scena

Į iškilmių salę įeina Karalius, Karalienė, Hamletas, Polonijus, Laertas, Voltimandas, Kornelijus, didikai ir palyda. Vyksta pokalbis apie buvusio Karaliaus staigią mirtį ir staigias Karaliaus Klaudijaus ir Karalienės Gertrūdos vestuves. Po to Laertas paprašo Karaliaus ir savo tėvo leidimo vyktiį Prancūziją ir jį gauna.

Visi išeina ir ateina Horacijus, Marcelas ir Bernardas papasakoti apie matytą šmėklą. Hamletas tai sužinojęs nusprendžia įsitikinti, ar tai tiesa.

III scena

Į kambarį Polonijaus namuose įeina Laertas ir Ofelija. Hamletas yra įsimylėjęs ją. Prieš išvykdamas Laertas duoda patarimą seserei, jog netikėtų Hasmletu, nes jis dar jaunas. Laertas išvyksta. Polonijus sužinojęs apie ką kalbėjo sūnus su dukterimi taip pat duoda patarimą, jog Ofelija netikėtų Hamleto žodžiais, nepriiminėtų iš jo dovanų.

IV – V scena

Į aikštę įeina Hamletas, Horacijus ir Marcelas. Jie atėjo pamatyti šmėklos. Pasirodo šmėkla Hamletas ją užkalbina ir sužino, jog tai jo tėvo šmėkla. Ji papasakoja apie tėvo mirtį: Karalius mirė, kai jam miegant Klaudijus į ausį įlašino juodmedžio nuodų. Tai paspartina Klaudijaus ir Hamleto konfliktą. Hamletas susitaria su Horacijum ir Marcelu, kad jie niekam šios paslapties nepasakys.

Antras veiksmas

I scena

Į kambary Polonijaus nemuose įeina Polonijus ir Reinaldas

Polonijus duoda Reinaldui laišką, kuris skirtas Laertui ir paprašo pašnipinėti Laertą Prancūzijoje. Po to įeina Ofelija ir papasakoja savo tėvui apie Hamleto pakvaišimą.

Polonijus nusprendžia viską papasakoti Karaliui.

II scena

Į salę pilyje įeina Karalius, Karalienė, Rozenkracas, Gildensternas ir palyda. Karalius paprašo Rozenkraco ir Gildensterno prablaškyti Hamletą. Jiem išėjus ateina Polonijus papasakoti apie Hamleto pakvaišimą.Atvyksta Voltimandas papasakoti apie tai, jog Norvegijos karalius pakalbėjo su Fortinbrasu ir jis atsitrauks nuo Danijos. Tada Voltinmandui išėjus Polonijus papasakoja apie Hamleto pamišimą dėl meilės. Ir pasiūlo įsitikinti tuo pasiklausius Ofelijos ir Hamleto pokalbio.

Pas Hamletą ateina Gildensernas ir Rozenkracas. Jie bando išsiaiškinti, kas neramina Hamleto širdį, tačiau nieko nesužino. Tada jie papasakoja princui apie atvykstantį į rūmus teatrą. Po šio pokalbio įeina Polonijus pranešti, kad artistai jau atvyko.

Hamletas susitaria su aktoriais, jog jie Karaliui ir kitiems suvaidins ,,Gonzaso nužudymą“.

Trečias veiksmas

I scena

Goldensternas ir Rozenkracas papasakoja Karaliui, kad nieko nesužinojo iš Hamleto. Po to Karalius ir Polonijus susitaria su Ofelija, kad ši pasikalbėtų su Hamletu. Hamletas pasako Ofelijai,kad jos nemylėjo, prašo jos stoti į vienuolyną ir niekada netekėti. Po Ofelijos ir Hamleto pokalbio Karalius ir Polonijus nusprendžia, kad vis dėl to viskas yra ne dėl meilės. Karalius mąsto išsiųsti Hamletą į Angliją, kad šis nesukeltų daugiau jokių problemų. (Prieš įvykstant pokalbiui su Ofelija aprašomas garsusis monologas ,,Būti ar nebūti“).

II scena

Hamletas primena artistams savo prašymą, visi susirenka ir prasideda spektaklis. Jo metu Hamletas padeda galvą Ofelijai ant kelių. Hamletas ir Horacijus stebi Klaudijų, jo reakcija. Spektaklio pabaigoje Karalius nebeištveria ir išeina į savo kambarį.

Polonijus pasiūlo Karalienei pasikalbėti su Hamletu dėl jo išdaigų, o tuo metu Polonijus visko klausysis.

III scena

Visi: Rozenkracas, Gildensternas, Karalius, Karalienė ir Polonijus, nusprendžia išsiųsti Hamletą į Angliją.

IV scena

Karalienė kalbasi su Hamletu savo kambaryje, Polonijus visko klausosi. Hamletas netyčia išgąsdina Karalienę taip pat ir Polonijų. Šis pradeda kviestis pagalbos ir Hamletas jį nuduria. Tada toliau kalbasi su motina apie jos išdavystę, tėvo nužudymą. Gertrūda jaučiasi kalta ir dėl to labai gailisi. Į kambarį atskrenda šmėkla priminti Hamletui apie kerštą. Gertrūda šmėklos nemato. Ji išnyksta. Hamletas prašo Karalienės nuo šiol elgtis dorai ir nieko nepasakoti Klaudijui. Hamletas išeina kartu išsitempdamas Polonijaus lavoną.

Ketvirtas veiksmas

I – II – III scena

Karalius, Karalienė, Rozenkracas ir Gildensternas bando surasti lavoną. Tačiaunet ir Hamletas nepasako, kur jį paslėpė. Karalius iš karto išsiunčia Hamletą į Angliją.

IV – V scena

Hamletas keliaudamas į Angliją sutinka Fortinbrasą keliaujantį į Lenkiją. Tuo tarpu Ofelija pamišus dėl tėvo mirties ir ateina pas Karalienę. Po Karalienės ir Ofelijos pokalbio į pilį įsiveržia Laertas, įskaudintas dėl tėvo mirties.

VI scena

Horacijui jūreiviai įteikia Hamleto siųstą laišką, kuriame parašyta, kad jis grįžta į Angliją. Ir prašo du laiškus perduoti Karalienei ir Karaliui.

VII scena

Karalius pasikalba su Laertu, dėl visko apkaltina Hamletą ir paaštrina Laerto norą atkeršyti. Karalius pasiūlo surengti dvikovą, kai grįš Hamletas, ir užnuodyti Laerto rapyrą, kad Hamletas mirtų, o jei tai nepavyktų, Karalius pasiūlė užduotyti gėrimą. To pokalbio metu jam atneša laiškusir jiedu sužino, kad Hamletas grįžta į Daniją. Pokalbio pabaigoje į kambarį įeina Karalienė ir praneša apie Ofelijos mirtį. Ji paskendo.

Penktas veiksmas

I scena

Duobkasiai kasa duobę Ofelijos laidotuvėms. Atokiau įeina Hamletas su Horacijumi ir sužino apie Ofelijos mirtį. Hamletas jaučiasi dėl to įskaudintas. Kai prasideda laidotuvės ir Laertas rauda dėl savo sesers žūties Hamletas išeina į priekį ir Laertas su Hamletu susipeša.

II scena

Hamletas bekalbėdamas su Horacijumi iš Ozriko gauna pranešimą apie Laerto ir savo dvikovą ir sutinka su juo kovoti. Tą patį vakara jie susikauna. Hamletas viską paaiškina Laertui prieš dvikovą ir šis atleidžia, toliau Laertas kaunasi nenoromis. Karalius vis siūlo Hamletui atsigerti, bet jis dar nenori, už jį išgeria jo motina Gertrūda ir pradeda merdėti, dėl užnuodyto gėrimo. Tada Laertas sužeidžia Hamletą, paskui kovos įkarštyje jie apsikeičia rapyromis ir Hamletas sužeidžia Laertą. Karalienė miršta. Laertas pasako Hamletui apie užnuodytą rapyrą ir šis ja pasinaudojęs nuduria Karalių taip atkeršydamas už savo tėvą. Horacijus taip pat nori numirti todėl pasisiūlo išgerti užnuodyto gėrimo. Tačiau Hamletas prieš mirdamas paprašo Horacijaus to nedaryti, nes jis turi visą tiesą papasakoti šaliai. Tada Hamletas miršta. Į pilį atvyksta Fortinbrasas su pasiuntiniais. Horacijus jam ruošiasi viską papasakoti ir pasako, jog dabar jis būsimas Danijos karalius.

Esė temos:

Kas yra žmogus, jei jam pasauly aukščiausias gėris – valgymas ir miegas?

Gudrišneka kvailoj ausy užmiega.

Mano akys man – tiesos tvirčiausias laidas.

Visas pasaulis – kalėjimas.

Pažinti ką nors iki galo reikštų pažinti patį save.

Svarbiausia – nemeluoti sau.

Rašinio temos:

Kodėlsvyruoja Hamletas?

Hamletas – gyvenimo tiesos ieškotojas.

Ar Hamletas pažįsta save?

Kuo mane praturtino Šekspyro drama?

Sunkumai padeda pasiekti tikslų.

Ar vis dar aktualus siekis keisti pasaulį?

Ten, kur veši ydos, nuodėmingu laikomas teisusis.

Charakteris lemia žmogaus likimą.

Ar iš tiesų nelaimė padeda pažinti save?

Kokiomis dvasinėmis ligomis serga visuomenė.