Lietuvos paveikslas iš toli

Lietuvos paveikslas iš toli

Lietuvos paveikslas iš toli

Trėmimai, žmonių emigravimas. Ar kada susimąstėmė, kodėl gi žmonės buvo tremiami, ką kadaise išgyveno tautiečiai? Kodėl didžioji dalis Lietuvos gyventojų emigruoja? Kaip reikėtų spręsti šias problemas? Tikriausiai, ne kiekvienas susimąstome apie tai. Kaip ir kiekvienoje šalyje yra įvairiausių nesutarimų ir Lietuvoje.

Mano nuomone, žmonių trėmimas – tai lyg tolima kelionė į nežinomybę, kurioje tikslas yra išgyventi. Kadaise mūsų tautiečiai buvo tremiami į Sibirą. Žmonių svajonės, planai, apie geresnį rytojų – sudužo. Sunku įsivaizduoti, ką mūsų seneliai turėjo išgyventi, šis laikotarpis tikriausiai nemaloniausias jų gyvenime. Tremtiniai galima sakyti , buvo pasmerkti mirčiai. Masiniai trėmimai prasidėjo prieš šešeriusdešimtmečius. Ir dabar girdime įvairiausių pasakojimų apie trėmimus, apie tautiečių kančias, bet kaži ar kiekvienas susimąstome , kaip jiems buvo sunku išgyventi šį laikotarpį. Įdomu , bet tuo pačiu ir skaudu girdėti pasakojimus iš senelių lūpų. Nors ir praėjo daugiau nei šešiasdešimt metų , mes ir būsimos mūsų kartos , tikiuosi, neužmiršime tautiečių kančių Sibire.

Emigracija, tai žmonių persikėlimas iš vienos šalies į kitą šalį nuolatiniam gyvenimui. Kaip tik Lietuva pastaruoju metu susiduria su šiuo dalyku. Emigrantai emigruodami nori surasti geresnį gyvenimą, jie pilnai turi tam teisę. Didžioji dalis jaunuolių baigę mokyklas išvažiuoja studijuoti į užsienį, bet gi kodėl? Manau, jog tikrai Lietuvoje sunku gyventi ir mokytis, kadangi mokslai itin daug kainuoja ir jaunuoliai neįstengia surinkt tiek tam skirtų lėšų, tad emigruoja. Be abejo, emigruoja didžioji dalis ir suaugusiųjų, dėl darbo stygiaus, nepakanka pinigų išlaikyti šeimoms – pragyvenimui neužtenka lėšų. Emigravęs, ne kiekvienas randa laimę, pasitaiko itin daug atvejų , jog išvykęs žmogus padirba kažkiek tai laiko užsienyje, bet jam to nepakanka, tai grįžta į savo šalį. Gyvenantis tautietis užsienyje turėtų neužmiršti ir gerbti šalį, kurioje yra gimęs. Be abejo, neužmiršti savo gimtosios kalbos. Beveik penkiasdešimt tūkstančių gyventojų, kasmet išvyksta iš Lietuvos, tai tikrai yra nemažas skaičius. Įdomu ar kiekvienas susimąstome apie emigraciją ir pagalvojame, ką gi galėtume padaryt. Aišku, tai priklauso ne tik nuo mūsų, betir nuo valstybės atstovų.

Taigi kiekvienoje šalyje yra vis kitokių problemų, bet šiuo atveju mes kalbame apie Lietuvą. Daug praeityjeLietuva išgyveno skaudžių akimirkų ir taipogi dabar išgyvena, bet galbūt ne tokias jau ir skaudžias. Vienas skaudus laikotarpis baigėsi – trėmimas, o kitas prasidėjo – emigracija. Be abejo, su kiekviena problema galima susidoroti, ją išspręsti, reikia tik tam noro.