Teatras Romualdas JUKNEVIČIUS

Romualdas JUKNEVIČIUS (1906–1963)nuo 1998 rugpjūčio 3 d. Lietuvos nacionalinis dramos teatrasŽymesni pastatymai:H. Hejermanso “VILTIS” (1945)A. Čechovo DĖDĖ VANIA (1954)B. Sruogos APYAUŠRIO DALIA (1956)M. Lermontovo MASKARADAS (1960)I. Turgenevo MĖNUO KAIME (1962)Kūrybinė grupė

ADOMAITIS Regimantas

Gimė 1937 metais Šiauliuose. Vienas iš “kultinių” Lietuvos teatro bei kino aktorių. Studijavo ir baigė Vilniaus universiteto fizikos-matematikos fakultetą. Po to mokėsi ir Vilniaus konservatorijoje, aktorinio meistriškumo katedroje. Iki 1967 metų dirbo Kaune, vėliau persikraustė į Vilnių. Iš pradžių Kauno akademiniame, vėliau Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatruose suvaidino nemažai svarbių ir įsimintinų vaidmenų. Kino žiūrovams ži

inomas ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje, Vokietijoje, kitose šalyse. Aktorius gavęs ne vieną apdovanojimą, patvirtinantį jo talentą.

ANEVIČIŪTĖ Diana (LNDT aktorė)

Gimė 1963 metais, Vilniuje. 1985–1989 metais Diana Anevičiūtė dirbo Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre. Nuo 1989-ųjų dirba Lietuvos Nacionaliniame Dramos teatre. Daugiausiai teko dirbti su režisieriumi Jonu Vaitkumi, vaidino vaikiškuose spektakliuose, spektaklį “Ilgėjimos’ sonata” režiasavo pati. Keletą kartų filmavosi kino ir televizijos filmuose.

BAGDZEVIČIUS Rimantas (LNDT aktorius)

Gimė 1954 metais. Studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, aktorinio meistriškumo katedroje, vadovai – Henrikas Vancevičius ir Algė Savickaitė. Di

irbo Kauno valstybiniame akademiniame dramos teatre, dabar dirba LNDT. Dirbo su skirtingais režisieriais – Rimu Tuminu, Irena Bučiene, Julium Dautartu, Gyčiu Padegimu, Jonu Vaitkumi, Vytautu Grigoliu. Vaidino televizijos serialuose.

BALANDIS Saulius (LNDT aktorius)

Gimė 1963 Vilniuje. 1981–1985 studijavo Lietuvos muzikos akademijoje, Vaidybos katedroje (kurso va

adovas Jonas Vaitkus), 1985–1988 dirbo aktoriumi Kauno valstybiniame dramos teatre. Nuo 1988 dirba aktoriumi Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Vaidinti pradėjo nuo 1984 metų, tačiau dauguma vaidmenų sukurti vėliau, jau dirbant Nacionaliniame dramos teatre. Aktorius nemažą patirtį įgavo ir kino filmuose – dirbo su režisieriais A.Žebriūnu, A.Puipa, R.Banioniu ir kitais.

BIČIŪNAITĖ Monika (LNDT aktorė)

Gimė 1969 metais Kaune. Gyvena Vilniuje. Studijos: 1987 metais baigė vidurinę mokyklą. 1988–1992 mokėsi Vilniaus muzikos akademijoje (aktorinio meistriškumo katedroje). 1993 metais dirbo Vilniaus mažajame teatre. Nuo 1994 metų yra Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė. Nemažai vaidmenų sukūrė vaikiškuose spektakliuose, dirbo su režisieriais Rimu Tuminu, Evaldu Jaru, Oskaru Koršunovu ir kt. Filmavosi kine ir televizijos filmuose, dirbo įvairiuose televizijos kanaluose.

Komoozitorei KUČINSKAS Antanas

Gimė 1968 metais, Ukmergėje, dabar gyvena Vilniuje. Studijavo Lietuvos muzikos akademijoje. Lietuvos Nacionaliniame dramos teatre di

irba nuo 1993 metų, garso režisieriumi ir kompozitoriumi, o nuo 1998-ųjų – muzikinės dalies vadovu. Sukūrė virš 20 kamerinės muzikos kūrinių ir keletą kompozicijų orkestrui, teatrui muziką kuria nuo 1994 metų, kuomet pradėjo dirbti daugiausia su režisieriumi J.Vaitkumi. Savo biografijoje kompozitorius turi keletą konkursų laureto apdovanojimų.

PUSKUNIGIS Giedrius

Gimė 1972 metais, studijavo muziką Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse. Kompozitoriaus kūriniai skamba įvairiuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose, jis kuria muziką kinams, video filmams, dramos spektakliams. Už muziką spektakliams yra gavęs jau ne vieną apdovanojimą. Geriausiai vertinama ir ne vi

ieną apdovanojimą pelniusi kompozitoriaus sukurta muzika režisieriaus Gintaro Varno spektakliams. Išleistas muzikos spektakliui “Gyvenimas – tai sapnas” kompaktinis diskas.

Teatro dailininkai

< < Atgal Toliau > >

ARČIKAUSKAS Jonas

Gimė 1957 metais. Studijavo Kauno S.Žuko dailės technikume, Šiaulių pedagoginiame institute, Lietuvos dailės institute. Dirbo valstybiniame rusų dramos teatre, Vilniaus universiteto teatre, Kauno dramos teatre, Lietuvos akademiniame dramos teatre. Dekoracijas ir kostiumus teatro spektakliams kuria nuo 1983 metų. Tuo metu daugiausia scenografijų sukūrė Kauno dramos teatre, vėliau dirbo įvairuose Lietuvos ir Europos teatruose.

ŠIAULYTYTĖ Medilė

Jauna dailininkė, gimusi 1979 metais. Mokėsi Vilniaus Dailės akademijoje, vėliau pagal Italijos vyriausybės skirtą stipendiją studijavo Turino dailės akademijoje. Dauguma jos darbų – knygų bei kitų leidinių viršeliai, iliustracijos. Teatre dirba nuo 2000 metų, paskutiniu metu dirbo su režisieriumi Jonu Vaitkumi.

IDZELYTĖ Virginija

Baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, šiuo metu – Vilniaus dailės akademijos docentė. 1978-1979 metais pradėjo dirbti Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre dailininke statytoja, 1979-1991 – šio teatro vyriausioji dailininkė. Yra sukūrusi scenografiją ir kostiumus daugiau nei 60 spektaklių įvairiuose Lietuvos ir užsienio teatruose. 1982, 1983, 1988, 1989 metais už šią kūrybą yra gavusi diplomų bei premijų. 1985 metais pelnė pirmąją premiją IV Baltijos respublikų scenografijos trienalėje.

JACOVSKIS Adomas

Gimė 1948 metais. Studijavo Lietuvos dailės institute, scenografijos specialybę. Surengė ne vieną personalinę parodą, dalyvavo daugelyje parodų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tearo scenai dekoracijas ir kostiumus kuria nuo 1977 metų. Vieni iš pirmųjų darbų – ankstyvieji Eimunto Nekrošiaus spektakliai. Nuo 1999-ųjų nemažai scenografijų sukūrė užsienio šalių teatrų spektakliams, dirbo Maskvoje, Islandijoje, Kinijoje, Lenkijoje ir kt.

JACOVSKIS Marijus

Studijavo Vilniaus dailės akademijoje scenografiją. Teatre pradėjo dirbti 1991 metais. Dirbo su tokiais režisieriais kaip Cezaris Graužinis, Audrius Nakas, Rimas Tuminas, Ignas Jonynas. Sukūrė dekoracijas ir kostiumus ne vienam Anželikos Cholinos šokio spektakliui – “Moterų dainos”, “Bernardos Albos namai”, “Tango in fa”.

SPEKTAKLIAI

< < Atgal Toliau > >

“Karalius Lyras”. William Shakespeare Premjera (1)Vartotojai vertina

Keistas, tačiau anaiptol ne anormalus mišinys savimeilės, jausmingumo ir saviško įpročio suvokti pasaulį, – tą saviškumą lemia asmenybės padėties ir sąlygų išskirtinumas; karštas troškimas būti karštai mylimam, egoistiškas ir kartu mylinčiai bei gerai natūrai būdingas savanaudiškas troškimas, – natūrai, kuri nepasitiki savimi, kuri nevisavertė, kuri visų džiaugsmų ieško glausdamasi prie kito krūtinės; ir egoistiškas atjautos troškulys, sumišęs su didžiausiu nesavanaudiškumu, kuriam prieštarauja jo paties žodžiai, pretenzijų forma ir pobūdis; ir baimės, nepasitikėjimas, pavydas, kurį daugiau ar mažiau lydi visos egoistinės aistros, o tarp jų viena prieštaringiausių – amžinas reikalavimas, kad meilė būtų ištikima.

“Mėnuo kaime”. Ivanas Turgenevas Premjera (4)Vartotojai vertina

“Vėjūnė – velnio nuotaka”. Kristina Gudonytė. VAIKAMS Premjera

“Antigonė”. Sofoklis (9)Vartotojai vertina

“Antigonė” nagrinėja įvairias problemas – abejones politiniais įstatymais, konfliktines atsakomybes savo šeimos nariams, taip pat lyčių dominavimo ir nuolankumo aspektus. Svarbiausias tragedijoje yra moralinis konfliktas – ir Kreontas, ir Antigonė atkakliai laikosi savo principų. Kreontas iškelia atsakomybę poliui (miestui) virš šeimos ir genties reikalavimų, Antigonė pirmiausia lieka ištikima šeimos tradicijoms. Kūrinyje taip pat svarbūs asmenybių bruožai. Nei Kreontas, nei Antigonė negalėjo išduoti savo principų ir pripažinti kitų reikalavimus.

“Įpročio jėga”. Thomas Bernhard (16)Vartotojai vertina

Bernhardas – paradoksų meistras. Mes tame paradokse irgi dalyvaujame. Dramaturgas pašiepia visą menininkų kūrybą, o mes, statydami spektaklį, jį atkartojame. Mes vaidindami ir gyvenime vaidiname tuos vaidmenis, kuriuos sukūrėme. “Įpročio jėga” – spektaklis apie sąmoningą saviapgaulę. Kuo daugiau ambicijų žmogus turi, norėdamas būti menininku, tuo didesnę galimybę jis turi apsikrėsti ta bacila, tikėti tuo menu, vaidinti tą meną, o ne gyventi. Bernhardas pačią kūrybą sulygina su kosminiu objektu, meteoritu, kuris šalia mūsų skrenda ir egzistuoja visiškai savarankiškai. Ir tik per atsitiktinumą karts nuo karto jis nukrenta šalia žmonių. (Dailininkė Renata Valčik)

Trupė

ANEVIČIŪTĖ Diana

BULOTAITĖ Neringa

BUČIUS Remigijus

BALANDIS Saulius

BIČIŪNAITĖ Monika

BAGDZEVIČIUS Rimantas

ČEPAITĖ Adrija

DAPKŪNAITĖ Jolanta

DAINAVIČIUS Algirdas

GRABŠTAITĖ Vesta

GRIGOLIS Vytautas

GREGORAUSKAITĖ Agnė

GRADAUSKAS Algirdas

JARAS Evaldas

KALVAITYTĖ Jurga

MICHELEVIČIŪTĖ Dalia

MARTINAITIS Vaidotas

MYKOLAITIS Saulius

MOCKEVIČIŪTĖ Vitalija

MARCINKEVIČIŪTĖ Birutė

MIKULIONYTĖ Eglė

PUIDOKAS Šarūnas

RAPALYTĖ Rasa

RIMEIKIS Ramutis

SAKALAUSKAS Arūnas

SMAILYS Arūnas

SKARDŽIŪNAITĖ Ramunė

SIAURUSAITIS Džiugas

ŠLEPIKAS Alvydas

VALIUKAITĖ Rimantė

VILŪNAITĖ Jūratė

VOZBUTAS Arūnas