tarptautiniu žodziu kilmė

Tarptautiniai žodžiai, kilę iš graikų kalbos

Aerofobija (1) aero- +gr. phobos – baimė – liguista baimė skersvėjo, vėjo, vėjo sūkurių, atvirų langų arba judėjimo ore – keltis liftu, skristi lėktuvu ir pan.

Akrobatas, ~ė (2) gr. akrobatēs: 1. cirko artistas ar sportininkas, kultivuojantis akrobatiką; 2. vikrus žmogus.

Azotas (2) a- + gr. zōō – gyvenu – chem. cheminis elementas N, Nr. 7; bekvapės, beskonės, lengvesnės už orą dujos, nepalaikančios degimo.

Kolitas gr. kōlon – storoji žarna – storosios žarnos uždegimas.

Orchestra gr. orchēstra – senovės graikų teatre – apskrita aikštelė, kur stovėdavo antikinės tragedijos ir komedijos choras.

Tarptautiniai žodžiai, kilę iš lotynų kalbos

Cirkuliuoti llot. circulare: 1. daryti apyvartą; 2. daryti apytaką, judėti ratu.

Data (2) lot. dattum, dgs. data – tai, kas duota – kurio nors reiškinio ar įvykio kalendorinis laikas ( metai, mėnuo, diena); d. keičiasi vidurnaktį.

Efektas (2) lot. effectus – įvykdamas atlikimas: 1. rezultatas, poveikis, reikšmė; 2. didelis įspūdis 3. fiz. reiškinys.

Faringitas (2) lot. pharyngitis < gr. pharynx – ryklė – ryklės gleivinės uždegimas.

Fabrikas (2) lot. fabricatus – pagamintas – fabriko gaminys, produktas.

Tarptautiniai žodžiai, kilę iš anglų kalbos

Akras angl. acre – ploto matas kai kuriose šalyse, turinčiose angliškąją matų sistemą, lygus Didžiojoje Britanijoje ir JAV 0,4047 hektaro.

Flirtas angl. flirt – asistavimas ( merginai), kooketavimas, meilės žaismas.

Koledžas angl. college – aukštoji arba vidurinė mokykla, mokslo įstaiga eilėje užsienio šalių; koledžai kaip aukštosios mokymo įstaigos, dažnai įeina į universitetų sudėtį.

Kokteilis angl. cocktail pažod. – gaidžio uodega – svaigiųjų gėrimų mišinys, pridedant cukraus, prieskonių, vaisių ir pan.

Nokautas angl. knock-out – padėtis bo

okse, kai boksininkas parblokštas ant grindų, per 10 s. nepajėgia atsistoti ant kojų kovai tęsti ir laikomas nugalėtu.

Tarptautiniai žodžiai, kilę iš rusų kalbos

Bolševikas, ~ė (2) rus. болшевик – Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos revoliucinės daugumos narys; bolševizmo pasekėjas, šalininkas; komunistas.

Ikona rus. < gr. eikōn – vaizdas, atvaizdas – tapybinis dievo arba vad. šventųjų (šventojo) paveikslas, kuris yra religinio garbinimo objektas.

Matracas rus. matrac, vok. Matratze: 1. minkšta lovos paklotė, čiužinys; 2. mediniai rėmai su spyruoklėmis, dedami į lovą.

Buranas (2) rus. буран < turk. – stiprus šaltas vėjas, siaučiant pūgai, būdingas Vidurio ir Pietų Sibirui.

Lavsanas (2) rus. лавсан – prekinis pavadinimas – techn. polietilentereftalatas: poliesterio pluoštas, gaminamas Rusijoje.

Papkė rus. pappka < vok. Pappe „kartonas“: 1. kartono aplankas dokumentams, raštams susidėti, nešioti; 2. storas kartonas.

Tarptautiniai žodžiai, kilę iš vokiečių kalbos

Hantelis (1) vok. Hantel ntk. – sport. svarmuo.

Streikas vok. Streik – kapitalistinėse šalyse – organizuotas darbininkų masinis daarbo nutraukimas, keliant darbdaviams kokių reikalavimų; itališkasis s. – streiko forma, kai darbininkai, likdami įmonėse, iš dalies ar visiškai nutraukia darbą arba žymiai sulėtina jo tempus (toks streikas pirmą kartą pradėtas taikyti Italijoje).

Šnapsas vok. Schnaps – degtinė.

Šnicelis vok. Schnitzel – plonas muštas arba maltas mėsos kotletas.

Makleris vok. Makler -tarpininkas, sudarant prekybinius ir biržos sandėrius.

Tarptautiniai žodžiai, kilę iš prancūzų kalbos

Aferà (2) pranc. affaire – dalykas – didelė apgavystė, apgavikiška veikla.

Balkonas (2) pranc. balcon, it. balcone: 1. prie pastato sienos aptverta aikštelė; 2. žiūrovų salės aukštas, esantis virš parterio.

Batonas (2) pranc. bâton &#

#8211; lazda: 1. ilgas baltos duoninės tešlos kepinys; 2. lazdelės pavidalo konditerijos gaminys, pvz., šokoladinis b.

Brutalùs, ~i (4) pranc. brutal – grubus – žiaurus, šiurkštus.

Ekspresyvus, ~i (4) pranc. expressif – pasižymintis ekspresija, išraiškus, raiškus.

Tarptautiniai žodžiai, kilę iš italų kalbos

Banditas, ~ė it. bandito – gaujos narys; ginkluotas plėšikas.

Operetė it. operetta – komedijinio pobūdžio muzikinis-sceninis kūrinys, kuriame jungiamas dainavimas su šokiu ir kalbėjimu.

Porcelianas it. porcellana: 1. dirbtinai gaminama mineralinė masė iš aukštos rūšies molio (kaolino) su įvairiomis priemaišomis: kvarcu, kaulo špatu ir kt.; p. sunkiai lydomas, atsparus ugniai, nelaidus vandeniui ir atsparus rūgščiai, taip pat turi geras elektroizoliacines savybes; 2. tos masės dirbiniai, dukart degti ir aptraukti glazūra.

Portulanai it. portolano < porto „uostas“ – jūrų laivybos žemėlapiai, kurie buvo vartojami 13 – 16 a.; portulanuose labai detaliai buvo parodomas pakrantės ruožas.

Regata it. regata – didelės viešos varžybos irkliniais, buriniais arba motoriniais laivais, tradiciškai rengiamos nustatytu metų laiku.

Tarptautiniai žodžiai, kilę iš ispanų kalbos

Kokamedis isp. Coca < aimara k.. – kokamedinių šeimos Pietų Amerikos krūmas odiškais lapais, iš kurių gaunamas kokainas.

Matadoras isp. matador < matar – užmušti – bulių kautynėse – svarbiausias kautynių dalyvis; matadoro uždavinys yra suduoti gyvuliui lemiamą smūgį; m. kitaip vadinamas espada arba toreadoras.

Bolero isp. bolero: 1. senovinis ispanų liaudies šokis, pritariamas dainavimu ir kastanjiečių pliauškinimu; 2. liaudinio ispanų kostiumo dalis (trumpa berankovė).

Senjora isp. senora – ponia (Ispanijoje).

Pãsos dgs. (2) isp. paso – vienaveiksmė pjesė – lit. is

spanų liaudies teatro atmaina. Vienaveiksmė farso pobūdžio pjesė, intermedija.

Mulatas isp. mulato – gimęs iš mišrios baltųjų ir negrų santuokos.

Bananas isp. banano – bananinių šeimos gigantinių tropinių žolių gentis; yra žinoma apie 80 rūšių; kai kurios rūšys auginamos kaip vaisinės, kitos kaip tekstilinės arba dekoratyvinės.

Leave a Comment