Sunkesnės rašybos žodžiai

A:
drasko,gąsdinti,grasinti,
išsigąsti, galąsti,grasyti,
saulėgrąžos,mąžta,vąšas
samanos,šalti,šąla,šalo,
sušalęs,bąla,balo,sąžinė,slastai,skląstis,spąstai,
rąžosi,rąstas,masalas,
marna,maudymąsi,tesąspirmaujančiajai,kąsnis,
savąja,senajai,grąža,
maudymąsi,tąsa,
ajerynas
E:
atsigręžti,drėksti,-eskia,
gęsta,geso,gręžti,gresia,gręžinys,medžiai trešia,
tręšti žemę,tesėti,tęstis,
tęsinys,tęstinis,tįso,tąsa,teškia,tešia,skęsti,kęsti,
spręsti,ręsti,nusigręšk,
lęšis,lankydavęsi,
megsiu megztinį.
I:
įgristi,įgrysta,įlįsti,drįsti
įlanka,apytuštis,dylanti,
didvyris,karžygys,
slysti,slypi,pasiryžti,
tyčiotis,tylom,tižti,tyžta,
tižo,typsoti,tįsti,tįsalas,
tįsoti,tįsti,pažįstamas.
žybtelėjogrįžčiau.
U:
stabuklingas,įspūdingas,
parsisiųsdino,pūstelėjo,
elgtųsi,kūrinys,sūkurys,
santūriai,stūgaująs ,
sliūkso,skusti bulves,
įskųsti,rūpestis,turbūt,
iš tikrųjų,žūtbūtinis,
pūsti,žūva
J:
Jiesia,pjesė,portjera,
premijeras,feljetonas,
filialas,porcelianas,
oficialus,variacija,
radiola,radiatorius,
naujiena,klientas,
heroizmas,herojiškas,
variantas,briliantas,
spekuliantas,adjutantas,
buljonas,milijonas,
fortepijonas,pensionas,
batalionas,kompanionas
barjeras,spartakiada
pjedestalas,
risčia,rūpesčio.