Sofoklio ,,Antigonė” – tragedija

Neseniai, per lietuvių kalbos pamoką skaitėme Sofoklio kūrinį ,,Antigonė”. Šis kūrinys yra tragedija. Ir aš bandysiu tai įrodyti.
Šiame kūrinyje vaizduojama daug konfliktų. Konfliktuoja visi veikėjai, bet pagrindinė veikėja Antigonė konfliktuoja dažniausiai. Šios tragedijos esmė yra Antigonės noras palaidoti brolį. Ji prašė Ismenės padėti, bet ši bijojo nusižengti Kreonto įsakymui.
,,O šiandien mes abi, dar gyvos likusios,
Niekingai žūsim, jei šalies įstatymų,
Karaliaus valios ir valdžios negerbsime.”
Dar šis kūrinys yra tragedija, nes pagrindinė veikėja nusižudė. Antigonė nusižudė įvykdžiusi teisybę. Ji padarė tai, ko niekas neeišdrįso. Visi ja žavėjosi už šitokį poelgį. Bet Kreontui tai nerūpėjo. Jis uždarė ją uoloje. Visi jį bandė įtikinėti, kad paleistų Antigonę, bet jis nenusileido. Galiausiai jį įtikino Teiresijas, bet buvo vėlu. Kai valdovas atėjo jos paleisti, pamatė, kad Antigonė pasikorusi. Jo sūnus nusižudė prie Antigonės kojų, o žmona Euridikė sužinojusi apie sūnaus savižudybę, irgi nusižudė.
Aš manau, kad ši tragedija aktuali šiomis dienomis. Dėl valdžios, santykių tarp brolių ir seserų. Šiomis dienomis jie nesiaukotų vienas dėl kito, bet padėtų, kai būūtų sunku.

Leave a Comment