Šalutiniai sakiniai

Lietuvių šalutinių sakinių lentelė

ŠALUTINIŲ SAKINIŲ LENTELĖ

NR RŪŠIS KLAUSIMAI JUNGTUKAI SAKINIO PAVYZDŽIAI1 Š.veiksnio s. kas? kad, jog, ar. Jai patinka, kad niekas neskuba namo.Kas perdaug, tas nesveika.2 Š. tarinio s. koks? kokia? kad, jog.(koks kokia) Koks paukštis, toks ir lizdas.Oras toks vaiskus, jog matyti Džiugų bažnyčios bokštas3 Š.papildinio s. ko? kam? ką? kuo? kad, jog, ar (kas,kaip,kuris,kuri,kada,kur,kodėl.) Visi žino,kad už dantų liežuvis.Kas save giria,tą kitas peikia.4 Š. pažyminio s. koks?kokia?kuris?kuri? koks,kokia,kur,kada,kad.(kuris). Kaimas, į kurį mes važiavome, yra prie Musteikos upelio.5 Š. laiko aplinkybės s. kada? kuriuo laiku? kai, kada, vos, vos tik, kol. Kai sugrįžta žiema, tu stovi prie lango ir lauki pavasario.Kalbėsiu tiesa ir tuomet, kai pavojinga.6 Š.vietos aplinkybės s. kur? kur (ten). Antanukas eina, kur sėdi motutė.Kur dabar šilelis, buvę miškai šventi.7 Š. būdo ir kiekybės aplinkybės s. kaip? kiek? jog, kad, kaip, lyg, tarsi, tartum, juo, tuo. (kiek). Kiek akys norės, tiek niekas neturės.Tiek lenki nugarą,kad tuoj ir kupra užaugs.8 Š.priežasties aplinkybės s. kodėl? dėl ko? nes, kadangi, kad. Povilas daug žinojo, jog už mane buvo vyresnis.Neramu todėl, kad iš namų negauname jokių žinių.9 Š. sąlygos aplinkybės s. kokiomis sąlygomis? kokiai sąlygai esant? jei, jeigu, kad, tai. Jeigu jie tokie neperskiriami, tegu abu ir lieka.Kad mane Karaliūnas imtų, aš jam duočiau šitą skrybėlę.10 Š.nuolaidos aplinkybės s. ko nepaisant? nors, kad, ir. Nors sunkiai sirgo Algis,bet jau geryn eiti ėmė jo sveikata. Kad žmogus numiršta, darbai gyvuoja.11 Š. tikslo kuriuo tikslu? kad. Juk tam ausys duotos, kad girdėtum! 12 aplinkybės s. kam? kuriam

13 tikslui?