S.Neries interpretacija “Žvaigždė – jaunystė”

S. Nėris Žvaigždė – jaunystė

S. Nėris – tai didelio talento lietuvių lyrikė. Kūrybinį kelią poetė pradėjo anksti, būdama dvidešimt trijų metų. Jau pirmasis jos rinkinys įsitvirtino geriausiųjų gretose.S. Nėries eilėraštis “ Žvaigždė – jaunystė “ – tai naujojo romantizmo laikotarpio darbas. Eilėraštis išryškina poetės bandymą atskleisti tikrąjį savo gyvenimo troškimą – gyventi amžinai ir būti jaunai.Kūrinio žanras – eilėraštis. Tai įrodo jo sudarymas, rimavimas, žodžių galūnių derinimas ir strofų suskirstymas.Jau pirmoje eilėraščio strofoje poetė atskleidžia pagal eilėraščio mintį.Jos troškimas būti energingai ir pajusti gyvenimo teikiamus malonumus parodo, kad poetė tikrai rašo apie vieną bendrą žmogaus gyvenimo gražiausią dalį – jaunystę. Pirmoje strofoje pavartota metafora “ jaunystė – lyg žaibas “ įrodo poetės charakteryje susipynusius net kelis bruožus, kurie atskleidžia eilėraštyje perteiktą jos energiją. Gal todėl, kad S. Nėris norėjo amžinai gyventi, jos eilėraštyje tiek daug pasitikėjimo savimi ir savo vertės aukštinimo. Juk ne kiekvienas poetas ryžtųsi rašyti taip atvirai apie mirties “nagus” kaip ji. S. Nėris nebijo paklysti miške, ar nuskęsti jūroje, nes tuo momentu jos širdį ir jausmus užvaldęs jaunystės vėjas, kuris neša jaunąją poetę pavasario laukais. Kūrinyje vyrauja laikas – konkretus, tai įrodo eilėraščio strofose minimas metų laikas ir giliai paslėptos minties – jaunystės ir šėlsmo laikotarpis. Laikas eilėraštyje užima didelę dalį poetės minčių , juk tai ir akimirka , ir momentas , ir amžinybė. Trys dalykai, kurie eilėraščio strofose išsidėstę vienas po kito. Eilėraštyje vyrauja vienintelė S. Nėries akimis spalva. Ji trykšta meile , džiaugsmu , nudažo viską pačia puošniausia ir artimiausia širdžiai spalva. Poetė drąsiai žvelgia į pasaulį, ketindama jį persmelkti savo pasiryžimu ir kova už gyvenimo amžinybę .

Lyrinis “ aš “ – tai S . Nėries pasitikėjimas savimi . Ji pasirodo atvira savo forma, įsileidžia mus į savo dvasios gelmes , mėgindama įrodyti koks stiprus yra jos ryšys su jaunyste . Ji jaučiasi pati laimingiausia, drąsiai be baimės žvelgia į ateitį , nes “man žadėjo žvaigždė jaunystė niekad negęsti.” Šios mintys įrodo tikrą poetės širdies trapumą, grožį ir charakterio jungimąsi tarp tvirtumo ir ambicijų. Kultūros kontekstas eilėraštyje – realistinis. Tai parodo viso eilėraščio mintys. Jos susijusios su dabartimi , mūsų gyvenimu, mūsų jaunimo klausimais ir ieškojimais į juos atsakymų.Jaunystė – S. Nėries eilėraštyje atskleidžiama kaip gražiausias laikas , kaip kerintis grožis. Taip stengiamasi sužadinti skaitytojui jo jaunystės prisiminimų laikus , kad skaitytojas galėtų suprasti poetės savijautą rašant šį eilėraštį ir kartu su ja pasidžiaugti ir pasvajoti apie amžinybę.