Rašytojų slapyvardžiai…

15. Lietuvių rašytojų slapyvardžiai:

ŠATRIJOS RAGANA – Marija Pečkauskaitė
IGNAS ŠEINIUS – Ignas Jurkūnas
MAIRONIS – Jonas Mačiulis
ŽEMAITĖ – Julija Žymantienė
LAZDYNŲ PELĖDA – Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė
ANTANAS VIENUOLIS – Antanas Žukauskas
SALOMĖJA NĖRIS – Salomėja Bačinskaitė Bučienė
VAIŽGANTAS – Juozas Tumas
PETRAS TRUPINĖLIS – Petras Arminas
TITUS; KĘSTAS REIKALAS; TITAS ALGA; TITAS GRUOBIS; IRENA TRAKELYTĖ;
A. T. A.; AT, AT, ATA ; – Algirdas Antanaitis
O. B. AUDRONĖ – Ona Tamulevičiūtė-Balčiūnaitė
MARIJA AUKŠTAITĖ – Marija Radkevičiūtė-Navikevičienė
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ – Aurelija M. Žitkuvienė
KAZIMIERAS BARĖNAS – Kazimieras Barauskas
VILNIAUS KELMAS – Mykolas Biržiška
KAZYS PRIEŠPILIS; BRONIUS INKRATA; – Kazys Bradūnas
EDUARDAS CINZAS – Eduardas Čiužas
JONAS ALEKSANDRAVIČIUS – Vytautas Aleksandras Jonynas
JUOZAS KĖKŠTAS – Juozas Adomavičius
VINCAS KRĖVĖ; VI INCAS BALTAŪSIS; – Vincas Mickevičius
S. arba JER. ŽEMKALNIS – Algirdas Landsbergis
LEONAS LĖTAS – Vytautas Adamkevičius
ALGIMANTAS PAGĖGIS – Algimantas Mackus
JONAS VAKARIS; VYTAUTAS STATKUS; – Henrikas Nagys
PRANAS J. NAUMIESTIŠKIS – Pranas J. Bagdanavičius
A.VANAGAS; G. PUŽAS; Ž. BAJORAS; B. ŽEMAITIS; – Fabijonas Neveravičius
LEONAS MIŠKINIS; ANDRIUS SIETYNAS; KOSTAS RAUDA; – Alfonsas Nyka–Niliūnas
BALTARAGIS – Kostas Ostrauskas
J. ŽVILBUTIS; J. DAUGAILIS; – Juozas Prunskis
ALĖ RŪTA – Elena N. Nakaitė-Arbienė
ROMUALDAS SPALIS – Romualdas Giedraitis

LIŪNĖ SUTEMA – Zinaida Nagytė-Katiškienė

STASĖ ŠAKYTĖ – Stasė Šakevičiūtė-Surdokienė
JUOZAS ŠVAISTAS – Juozas Balčiūnas
AUG. RAGINIS – Antanas Vaičiulaitis

VIDŪNAS – Vilhelmas Storosta

DIEVENIŠKIS – Jonas Vizbaras-Sūduvas

VYTAUTAS SEIRIJUS; VYTAUTAS DYVAS; – Vytautas Volertas
RUNCĖ DANDIERINAS; BALYS PAVABALIS; – Leonardas Žitkevičius

Leave a Comment