„RAŠAU DRAUGUI, KAD PASAKYČIAU, KĄ DARYTI, KAD SUMAŽĖTŲ SKURDAS“

Mielas Drauge, rašau Tau šį laišką, kad pasakyčiau kaip sumažinti skurdą mūsų pasaulyje, išsiaiškinti pagrindines skurdo problemas. Ar mes galime jį sustabdyti? Gal aš vienas esu mažas lašelis jūroje, tačiau galiu nors šiek tiek sustabdyti augantį skurdą. Ir jeigu aš, Tu ir dar daugiau žmonių prisidėtų prie skurdo mažinimo pasaulis būtų kur kas gražesnis. Skurdas, neviltis ir degradacija…Tai jau seniai pasaulinio masto problemos. Mūsų valstybės žmonės verkia ir skundžiasi kaip jie skursta, kaip jiems blogai, koki maži jų atlyginimai už darbą. Tačiau nepagalvoja apie Lotynų Amerikos žmones, kurie neturi maisto, vaistų. Bet tai dar gilesnis skurdas, nes jie nesugeba suvokti, kaip gyventi. Pavyzdžiui: kaip įdirbti turimos žemės plotelį arba kaip prižiūrėti vaiką, mirštantį nuo paprastai išgydomos skrandžio ligos. Tai informacijos, ugdymo, mąstymo skurdas. Ir kai viskas susideda į vieną, gyvenimas atrodo kaip negyvenimas. Nepaliaujame stebėjęsi: kuo žmogus daugiau dirba, tuo mažesnį atlygį gauna ir tuo skurdžiau gyvena. Kodėl? Kodėl vaikai, kurie turėtų eiti į mokyklą arba žaisti su mašinytėmis ir lėlėmis, dirba kartu su suaugusiaisiais? Ir tai netgi nėra neteisinga, nes tik taip jie gali prasimaitinti. Vien tas faktas, kad yra pakankamai daug tiek turtingų, tiek ir neturtingų nusikaltėlių, akivaizdžiai paneigia materialistų sukurtą mitą, kad skurdas yra tikrosios nusikalstamumo šaknys. Materialistai mano, kad nusikalstamumo problemą galima išspręsti jei visi taps turtingi. Jei skurdas tikrai būtų nusikalstamumo priežastis, tada, žinoma, turtingi žmonės nedarytų nusikaltimų. Tačiau ką reiškia “skurdas”? Tai labai reliatyvi sąvoka. Skurdžiu laikomas amerikietis Etiopijoje atrodytų kaip turtuolis. Atsiranda pasaulyje turtingų žmonių, kurie paaukoja didelius pinigus į labdaros fondus. Kiti banamiams duoda maisto. Įmesdami keletą monetų į delną elgetaujančiam benamiui ar invalidui žmogui mes taip pat mažiname skurdą. Kartais tau beveik nereikšmingi dalykai, kitam gali būti Dievo palaima.