Prevencijos planas

PREVENCIJOS PLANAS

SITUACIJA

Emilis 16- os metų, gyvena Vaikų globos namuose. Emilio mamai iš pradžių buvo laikinai apribotos mamos teisės, tačiau nuo 2014 metų visam laikui. Mama netekus sūnaus išvažiavo gyventi ir dirbti į Vokietiją. Emilis yra padaręs 11 smulkių vagysčių ( pavogęs piniginių, apvogęs maisto prekių parduotuves ar bendraamžius). 2015 metais jis su draugų grupe apiplėšė suaugusį žmogų ir jį sumušė. Emilio teigia, kad vaikų globos namuose jam yra užklijuota „blogiuko“ etiketė. Jis visada yra kaltinimas jei tik kas nors miestelyje nutinka, iškart socialiniai darbuotojai kaltina jį. Miestelio policijos pareigūnai tirdami įvairius nusikaltimus kreipiasi į Vaikų globos namus ir teiraujasi kur tuo metu buvo Emilis ir ką veikė. Emilis labai liūdėjo, kad neteko mamos ir norėjo gyventi su ja. Nelankydavo mokyklos, nesilaikydavo Vaikų globos namų bendros tvarkos, elgėsi netinkamai.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – padėti Emiliui nebedaryti nusikaltimų, elgtis gerai ir mokytis.

Uždaviniai:

Atkurti Emilio tarpusavio santykius su mama ir padėti juos gerinti;

Pakeisti aplinką;

Užkirsti kelią nusikalstamai veikai daryti.

VEIKLOS PLANAS

Vaikų globos namų socialinis darbuotojas – turėtų pasiūlyti Emiliui išvykti į netoliese esantį didesnį miestą ir po 10 klasių mokymo tęsti mokslą profesinėje mokykloje, taip pasikeistų Emilio aplinka ir jis turėtų progą keistis. Socialinis darbuotojas taip pat neturėtų drausti bendrauti vaikinui bendrauti su mama, ir padėti atkurti tarpusavio santykius, nes Emilis ilgisi mamos ir liūdi.

Teismas už paskutinį Emilio padarytą nusikaltimą turėtų pripažinti jį kaltu ir neskirti pačios griežčiausios ir bausmės duoti progą vaikinui pasitaisyti nuspręsdamas paskirti auklėjamojo poveikio priemonę- elgesio apribojimą metus laiko namuose būti nuo 21val. iki 6val. ryto, mokytis arba dirbti, lankytis probacijos tarnyboje kartą per savaitę.

Probacijos tarnybos inspektorius dirbdamas su Emiliu turėtų laikytis teismo nuosprendžio ir stebėti vaikino elgesį, kad toliau nevykdytų nusikalstamos veikos bei vykdyti EPP( elgesys, pokalbis, pasikeitimas) programą.

Mokykla turėtų stebėti Emilio elgesį, ar jis keičiasi į gerą ar ne. Socialiniai pedagogai, psichologai, mokytojai ir klasės auklėtoja skirti daugiau dėmesio šiam vaikinui, stengtis įtraukti į po pamokinę veiklą. Visai klasei, kurioje mokosi Emilis vesti prevencinius pokalbius apie nusikalstamą veiklą. Mokyti tinkamo elgesio ir psichologas galėtų bendrauti su vaikinu kartą per savaitę taip padėdamas Emiliui spręsti šiuo metu kylančius sunkumus.

Prevencijos policija turėtų skatinti Emilį įsitraukti į policijos siūlomas laisvalaikio užimtumo programas ir stebėti vaikiną. Organizuoti prevencinius pokalbius. Skatinti vaiką už teigiamą elgesį.

Aš manau, kad toks prevencijos planas šiam vaikinui padėtų, jis pakeistų aplinką, gautų daugiau teigiamo dėmesio, turėtų didelį laisvalaikio užimtumą teigiamo elgesio link, atkurtų santykius su mama ir dingtų liūdesys. Neliktų laiko nusikalstamai veikai vykdyti, galbūt moksluose padarytų pažangą, lankytų pamokas ir siektų gerų rezultatų.

TEORINIS PAGRINDIMAS

1 uždaviniui atitinka 1 ir 4 veikla. Šilti santykiai. „Šiluma reiškia fizinį ir psichinį saugumą. Šiltoje atmosferoje vaikai jaučiasi saugūs net ir tuo atveju, jei klysta, padaro klaidų. Jie pasitiki savo tėvais, o tai formuoja vaikų pasitikėjimą savimi ir motyvaciją bandyti. Taip pat vaikai išmoksta suvokti empatijos ir pagarbos kitų jausmams svarbą.“ „Emocinė šiluma yra absoliučiai būtina kuriant stiprius, sveikus tėvų ir vaiko santykius. Šilumą būtina teikti vaikui nuolat. Tačiau vien jos nepakanka, būtina nustatyti elgesio ribas.“ (STIPRIŲ SANTYKIŲ TARP TĖVŲ IR VAIKO KŪRIMO VADOVAS: teigiamas, vaiko teisių nuostatomis pagrįstas požiūris, 3skyrius )

2 uždaviniui 1,3,4,5 veikla. Delinkvenciją aiškinančios teorijos:

BIOLOGINĖS IR BIOSOCIALINĖS TEORIJOS. Šiuolaikinės biologinės teorijos teigia, kad vidiniai, fiziologiniai ypatumai įtakoja individo delinkventinį elgesį. Be to, neatmetama, kad aplinkos faktoriai gali modifikuoti biologinių charakteristikų poveikį elgesiui. Būtina pažymėti, kad biologinių faktorių ir delinkventiško elgesio įtaka yra abipusė. Aplinkos charakteristikos (pačios įvairiausios – šeima, draugai, sėkmė mokykloje, socialinė klasė) gali įtakoti biologinius veiksnius ir pačios gali būti jų įtakojamos.

SOCIALINĖS DEZORGANIZACIJOS TEORIJA. Svarbiausi teiginiai. Delinkvenciją sužadina institucinės, bendruomeninės kontrolės žlugimas. Asmenys nusikalsta ne todėl, kad jų nuostatos yra klaidingos, bet tai yra natūralus jų atsakas į dezorganizuotos aplinkos sąlygas. Dažniausiai bendruomeninių institucijų dezorganizacija yra industrializacijos, urbanizacijos, imigracijos išdava, todėl labiau būdinga urbanizuotoms teritorijoms. Be to, teritorijos dezorganizuotumas skatina kriminalines vertybes, kurios keičia konvencionaliąsias.

3 uždaviniui 2,3,5 veikla. LR Baudžiamasis kodeksas, teismas turi vadovautis tam tikrais kodeskso straipsniai bausdamas nepilnametį. Prevencijos policijos pareigūnai ir probacijos tarnybos inspektoriai turi vadovautis įstatymais bei vidaus tvarka, dirbant su nepilnamečiu. Nusikaltimų prevencija (nusikalstamumo prevencija), kriminalinė prevencija – baudžiamųjų veikų (nusikaltimų), kitų teisės pažeidimų užkardymas; teisinė prevencija. Baudžiamosios politikos dalykas. Tai yra poveikio nusikalstamumui priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią nusikaltimams, nustatant ir pašalinant bendrąsias nusikaltimų sąlygas, prielaidas bei priežastis.

TIKSLO PASIEKIMAS

Tikslas bus pasiektas tada kai Emilis nebe nusikals, elgsis gerai ir mokysis. Pasiekto tikslo išmatavimui aš apklausčiau mokyklą, probacijos inspektorių, prevencijos policijos pareigūną, vaikų globos namų socialinį darbuotoją. Galbūt iš pradžių paprašyčiau pateikti charakteristikas, o vėliau pateikčiau anketinę apklausą :

Ar Emilio elgesys pasikeitė į gerąją pusę?

Ar nebuvo užfiksuota naujų pažeidimų?

Ar Emilis noriai įsitraukia į laisvalaikio užimtumo programas?

Ar lanko mokyklą ?

Ar pasiekimai ugdymosi srityje pagerėjo?

Po gautų rezultatų pasikviesčiau Emilį pokalbiui, kad pats save įvertintų, paklausčiau ar atkurė santykius su mama ir kaip jaučiasi elgdamasis gerai.