pavasaris kaime

Kovo mėnesį atšyla orai,pradeda tirpti sniegas. Miske prasiskleidžia mėlynos žibutes , karklų šakelės pasipuošia švelniais kačiukais čiurena upokšniai , ju pakrantėse žydi geltonos purienos . Kaimo žmonėms labai patinka pavasaris , nes jų didžiuliai laukai , pievos , sodai lyg atgyja . Iš po sniego pradeda lįsti pirmasis nusilpęs pavasarinės gelės daigelis . Kaimuose pavasrį neretai matome po šlapia lauką stypciojantį gandrą ir gaudantį varles .Neretai išgirstame aukstai žydroje padangėje čirenancius vėversėlius , prie namų ant sprogstančios šakelės švilpaujančius varnėnus . Kiekvieną rytą atsikėlę einame į lauko virtuvėlę . Eidami juntame ryto rasos dvelgsmą ir šaltuma .Ji lyg savo šaltais ilgais pirštaiais glosto basas kojas . Tik kaime visa gamta atgyja nulijus pirmam , šiltam lietučiui , nudundėjus pirmam griaustiniui . Sužaliuoja pievos , miškai , sode pražysta vyšnios ir obelys . kai dirvos pradžiuna , žemdirbiai iseina į laukus – sėja javus , sodina bulves . Pavasaris kaime -tai pats nuostabiausias metų laikas .