Parašyti skyrybos ženklus.Lietuvių k.testas

IV. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus.
1-11. Man atrodė kad aš girdžiu žodžius matau patį malūną pavidalu balto daug žinančio ir daugybę girdėjusio senuko. 2-11. Ji nešėsi bijūnų žiedais nuleistų į grindis ir jais pritarė savo vilnijančiai eisenai nerūpestingam kūno linijų žaismui 3. 10. Nepamainomas jis ir darbininkas kai dirba dirba už kelis tarsi su kažkuo lenktyniautų. 4. 10. Staiga kažkas kad griebs metaliniais nagais jo pirštus kad ims purtyti rodės gyvą įtrauks į kažkokią pragarišką mašiną. 5. 10 Menkiausias garsas šuns amtelėjimas nukritusios šakelės trakštelėjimas ar ledo ligi pačių horizontų nuaidi kaaip per krištolą. 6-9 Ir sveika juk ir darbšti ir apsukri ir gražumo nebjauri ko daugiau rodos bereikėjo? 7-8 Kodėl žmogus susidūręs kad ir su mažiausia kliūtim ieškodamas išeities tuojau pat ieško ir kelių variantų lyg galėtų būti kuris nors iš jų geresnis? 8-7 Ilgas jo kelias buvo pėsčiomis į Vilnių bet jis tik mažytė atkarpėlė palyginti su tuo keliu kurį jis buvo dabar nuėjęs ir kuris matuojamas ne varstais o metais ir dešimtmečiais. 9-7. Bet paukščiai grįžta sakydavo senasis mokytojas žiūrėdamas į rugsėjo laukus Grįšite irr jūs. 10-7 Visa gatvelės įlomėlių rūkai garuojantis ežeras praplaukė tarsi pro traukinio langą į kurį pūsčiojo lengvas vėjelis atnešdamas ir kvapus iš fermų.11-7 Ilgiems metams Juozas iš čia išsineš aitrų pralaimėjimo kartėlį nes visa ką regėjo buvo pernelyg toli nuo to ka

as galėtų įkvėpti pasitikėjimą ką čia dar apie pranašumo jausmą šnekėti. 12-10. Tiesa ji turbūt jaučia jog kažkas negerai ir norėtų kai ko paklausti gal net priekaištauti bet bijo supykinti. 13-10 Gali atsitikti kad jie nedelsdami sės į savo mašinas atidums į jo kaimą ir žinoma pamatys kad visa ką jis pasakojo ne prasimanymas.

Leave a Comment