Netaisyklingi sakiniai

Povilas Vaitkus GMF, HM, 1K.

Netaisyklingi sakiniai1. Koliuvis – kontinentinių nuogulų genetinis tipas, kuris susidaro dūlant uolienoms ir sunkio jėgos poveikyje, perkeliant dūlėjimo produktus šlaitu žemyn. ( Veikiant sunkio jėgai).2. Labai ilgą laiką nenutrūkstanti erozija gali baigtis dviejų gretimų upių takoskyros praplovimu. ( Išplovimu)3. Sluoksnio polinkio kampas – tai kampas tarp kraigo sluoksnio su horizontaliu sluoksniu. ( Ir horizontalaus sluoksnio)4. Svarbiausias geologų uždavinys – užnešti informaciją ant topografinio pagrindo.5. Eonas išskiriamas per organinio pasaulio pasikeitimus, didelius įvykius. ( Eonas – laikotarpis, per kurį vyko…)

1. Dar ankstyvaisiais viduramžiais Baltijoje prasideda gana intensyvi laivyba, o kartu ir praktinis domėjimasis šios jūros gyliais bei jūros reljefu. (Rimas Žaromskis “Okeanai, jūros, estuarijos” 1996 m.,179psl.)2 1992 m. piliečių visumos atsiklausimo forma (referendumu) buvo priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. (Juozas Zagorskis “Lietuvos geografija”1997 m., 5psl.)3 Tai reiškia, kad visa valdžia kyla iš valstybės piliečių valios, o patį valdymą įgyvendina laisvais ir reguliariais rinkimais išrinkta ir veikianti pagal Konstitucijoje numatytus įgaliojimus Vyriausybė . (—“—, 5 psl.)4 1990 m. kovo 11 d. paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir Lietuvai tapus Jungtinių tautų nare, nauja jos geopolitinė padėtis turės nemažą reikšmę politiniam, kultūriniam ir ekonominiam gyvenimui. (—“—, 11 psl.)5 Ir nors Lietuva nedidelė valstybė, o mes maža tauta, tačiau tai nėra jos egzistavimo stabdys. (—“—, 12 psl.)6 Todėl be gamtinės žaliavos neįmanoma pagaminti maisto, drabužių, automobilių, benzino. (gamtiniu medžiagų) (—“—, 13 psl.)7 Numatoma, kad šalies elektros energijos gamyba didės. ( prognozuojama) (—“—, 62 psl.)8 Šalies elektrinės turi nemaža spręstinų gamtinės aplinkos apsaugos problemų. (nemažai) (—“—,62 psl.).9 Maisto pramonės rodikliai svarbūs ir socialine prasme, nes tai, kiek ir kokių maisto produktų suvartoja gyventojai, rodo šalies gyventojų sveikatos bei gyvenimo būdo ypatumus. (—“—, 64 psl.)10 Lietuvos kelių tankis (1000 km2 teritorijos tenka 323 km kelių) artimas Baltijos šalims, bet 3-5 kartus mažesnis nei Vakarų Europos šalyse. (artimas Baltijos šalių kelių tankiui) (—“—, 111 psl.)

11 Magistraliniai keliai – tai keturių arba dviejų eilių asfaltuoti keliai, kurių paros automobilių laidumas didžiausias. (—“—, 111 psl.)12 Klaipėdos uostas aptarnauja ne tik Lietuvos, bet ir kitų kaimyninių valstybių krovinių pervežimus. (—“—, 112 psl.)13 Profesinių mokyklų sistema rengia kvalifikuotus darbininkus statyboms, pramonei, žemės ūkiui, paslaugų sričiai. (mokyklos rengia) (—“—, 127 psl.)14 Žinoma, kad gyventojų sergamumą 90-ia % lemia paveldimumas ir gyvenimo būdas ir tik 10-ia % jų sveikata priklauso nuo sveikatos apsaugos.(—“—, 129 psl.)15 Lotynų kalba tai reiškia atstatymą.(—“—, 133psl).