Motyvacinis laiškas, prašymas priimti įdarbą

Motyvacinio laiško pavyzdys.

DĖL VASAROS SEZONO STUDENTŲ ĮDARBINIMO
AGENTŪROS ĮKŪRIMO

Gerb. p. A. Petraitiene!

Man teko girdėti, kad Jūs domitės studentų vasaros užimtumo problemomis. Aš norėčiau pasiūlyti Jums savo idėją bei paslaugas jį įgyvendinant. Šiai idėjai realizuoti, manyčiau, reikėtų tokių mano įgūdžių:
Reikalingi įgūdžiai Mano turimi įgūdžiai
Išsilavinimas Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto verslo vadybos

specialybės III kurso studentė.

Organizaciniai Esu Šiaulių universiteto studentų atstovybės pirmininkė.

Laisvalaikiu vadovauju jaunųjų dizainerių kolektyvui.

Kalbų mokėjimas Laisvai kalbu anglų, rusų kalbomis, lietuvių kalba – gimtoji.

Turiu vokiečių kalbos pagrindus. Domiuosi latvių kalba.

Darbo patirtis Prieš st

t
tudijas teko dirbti Jaunimo karjeros centro konsultante,

stažavausi Kanados jaunimo centruose (Toronto universitete).

Šiuo metu lankau darbo biržos organizuojamą seminarą “Kaip įsteigti savo verslą”. Atlieku universiteto Karjeros centro vykdomą tyrimą “Studentų įsidarbinimo galimybės”.

Manyčiau, kad mano turimų žinių bei praktinės patirties turėtų pakakti idėjai realizuoti. Idėjos strateginį įgyvendinimo veiklos planą pateiksiu per susitikimą. Būtų malonu išgirsti Jūsų nuomonę siūlomu klausimu.

Jeigu Jus sudomino mano pasiūlymas, mane galite rasti šiuo telefonu: 8-..... ar parašyti žinutę elektroninio pašto adresu.........

Dėkoju už sugaištą laiką. Lauksiu Jūsų atsakymo.

Jei kartais negaučiau Jū
ū
ūsų laiško ar pranešimo, po dviejų savaičių aš Jums paskambinsiu.

Pagarbiai
Rasa xxx
......

(parašas)

Motyvaciniame laiške turi atsispindėti:

• Trumpas prisistatymas.
• Trumpas paaiškinimas, kodėl domitės pozicija ir įmone ir kur apie tai sužinojote.
• Jūsų tinkamumas konkrečiam darbui.
• Užuomina, kaip galėtumėte prisidėti prie sėkmingos įmonės veiklos.

b
br />• Sakinys, kuriuo įsipareigojate paskambinti ir pasiteirauti, ar darbdaviui nereikia daugiau informacijos.
Geras motyvacinis laiškas turi būti trumpas, sutilpti viename A4 formato popieriaus lape ir skambėti įtikinamai. Jei jūs pats netikite, kad sugebėsite darbą dirbti – kiti taip pat nepatikės.
Laiške turi atsispindėti entuziazmas, energija, draugiškumas ir profesionalumas.
Pademonstruokite, kad tinkate skelbiamai pozicijai. Paminėkite savybes ir sugebėjimus, kurios tinka jūsų pageidaujamai pozicijai užimti. Teiginius grįskite faktais, kad jūsų laiškas neatrodytų neprofesionalus ir pagyrūniškas.
Nekartokite visko, ką parašėte CV. Motyvacinis laiškas – tai galimybė paaiškinti CV paminėtus faktus ir duoti daugiau informacijos apie save.
Jei yra galimybė, sužinokite asmens, į kurį kreipiatės, pavardę.
Pagalbą parengiant CV ir motyvacinį laišką Jūs galite gauti teritorinėse darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybose.

Gywenimo aprašymai

Tai yra tradicinė gyvenimo aprašymo forma, kai darbo ir

r iš
šsilavinimo pasiekimai pateikiami atvirkštine chronologine tvarka.

Didelę dalį skirkite naujausiai darbo patirčiai. Tačiau jei ką tik baigėte aukštąjį mokslą, pirmiausia nurodykite savo išsilavinimą, o vėliau darbo patirtį. Nemažai dėmesio kreipkite į savo atsakomybę bei laimėjimus, kurie gali padaryti darbdaviui įspūdį.

Nors ši forma dažniausiai pas mus taikoma ir geriausiai galima pastebėti Jūsų kilimą karjeros laiptais, prisirišimą prie organizacijos (ką labai vertina darbdaviai), tačiau susiduriama ir su keletu problemų:
• ši gyvenimo aprašymo rūšis nesuteikia vieniems ar kitiems faktams pirmenybės ir neparodo įgūdžių ir talento pr
rivalumų;
• neišryškinama, ką
ą Jūs gero nuveikėte ankstesnėse darbovietėse;
• jei darbuotojas turi didelį darbo stažą įvairiose organizacijose, jo veiklos ir patirties sąrašas bus ilgas, darbdavys gali nenorėti jo skaityti, todėl iškyla pavojus, kad liks nepastebėti esminiai Jūsų pasiekimai.

Chronologinio gyvenimo aprašymo struktūros pavyzdys:

Vardas, pavardė

Adresas

Telefonas, faksas

Elektroninis paštas
Objektas. Nurodykite darbą, į kurį pretenduojate.
Santrauka. Trumpai aprašykite, kaip Jūsų turima kvalifikacija

gali būti panaudojama būsimajame darbe.
Profesinė patirtis ir pasiekimai:

Nuo 20XX iki 20XX

Organizacija A Miestas

Pavadinimas.

Pagrindinių pareigų ir įsipareigojimų aprašymas.

Esminiai profesiniai pasiekimai.

Nuo 20XX iki 20XX

Organizacija B Miestas

Pavadinimas.

Pagrindinių pareigų ir įsipareigojimų aprašymas.

Esminiai profesiniai pasiekimai.

Nuo 20XX iki 20XX

Organizacija C ......
Išsilavinimas ir profesinis pasirengimas:

Universitetas, kolegija, profesinė ar kt. Miestas

mokykla

Išsilavinimo laipsnis

Lankyti seminarai, kursai
Apdovanojimai. Galite pridėti apdovanojimų sąrašą.
Narystė įvairiose organizacijose: Paminėkite svarbiausius profesinius kontaktus, užsiėmimus ir kt.

Prašymai

Prašymas priimti į darbą – tai laiškas, kurį siųsite potencialiam savo darbdaviui. Todėl jis turi atitikti visus oficialaus laiško reikalavimus – turi būti parašytas ant gero popieriaus, nurodyti darbdavio ir jūsų informacija ryšiams, visas adresas, data ir kt. Jis turi būti kruopščiai parašytas ir geros struktūros, be rašymo klaidų ar sunkiai suprantamų frazių.
Prašymo priimti į darbą tekstas turi būti tikslus, ne per daug pagyrūniškas ir ne per kuklus. Jis turi būti trumpas, kadangi išsamesnė informacija pateikiama gyvenimo aprašyme arba prašymo priimti į darbą formoje, kurią jums gali atsiųsti darbdavys. Nepaisant trumpumo iš prašymo skaitytojas turėtų suprasti, kokia jūsų kvalifikacija ir kokie įgūdžiai bei patirtis padaro jus išskirtiniu kandidatu tam tikram darbui, kitaip tariant, prašymas turėtų pasitarnauti kaip kuo geresnė rinkodaros priemonė.
Prašymas priimti į darbą
Tipas: Atsakymas į skelbimą dėl laisvos darbo vietos
Pateikėjas: baigęs aukštąją arba vidurinę mokyklą asmuo
Prašymo tekstas
Bendrovė XYZ

Skirta ponui/poniai. ..1)

Adresas

Data

Gerb. ..., 2)
Gerb. pone/ponia, 3)

Norėčiau pateikti prašymą dėl darbo jūsų bendrovėje pagal skelbimą.., kuris pasirodė .. 4) Ką tik sėkmingai baigiau... .., moku vokiečių kalbą ir šiek tiek rusų.5) Dirbu kompiuteriu – MS Word, MS Excel programomis. Taip pat turiu šiek tiek praktikos, dirbant MS Access.5) Esu pasiruošęs įgyti reikalingų papildomų žinių ir įgūdžių.

Žinau, kad jūsų bendrovė laikosi labai progresyvios gamybos programos, taigi labai norėčiau pradėti savo karjerą jūsų bendrovėje.6) Galiu atvykti pokalbio dėl darbo bet kuriuo metu per keletą ateinančių savaičių ir esu pasiruošęs atsakyti į bet kokius kitus klausimus, kurie jums gali kilti.

Pagarbiai,

Parašas
Visas vardas ir informacija ryšiams
(adresas, telefonas, el. paštas)

Priedai: 7)
Gyvenimo aprašymas
Mokyklos baigimo pažymėjimas (profesinio mokymo pažymėjimas, universiteto diplomas)
Nuotrauka

Pastabos:
1) Tik kai žinote žmogaus, kuriam rašote, vardą.
2) Kai žinote žmogaus, kuriam rašote, vardą.
3) Kai nežinote žmogaus, kuriam rašote, vardo.
4) Kiti variantai: ” .. pagal laisvų darbo vietų sąrašą jūsų įdarbinimo centre” arba “rekomendavus jūsų darbuotojui p. .”, kt.
5) Čia turėtumėte pristatyti savo įgūdžius, tinkančius tai profesijai, apie kuriuos darbdavys gali nesužinoti, peržiūrėjęs jūsų mokslo baigimo pažymėjimą (žinoma, tai turėtų būti jau jūsų turimi įgūdžiai). Jei tekstas ilgesnis, galite pradėti naują paragrafą.
6) Tik, kai žinote ką nors teigiamo apie darbdavį – pavyzdžiui, bendrovė taip pat gali labai sėkmingai dirbti rinkoje, turėti tarptautinius savininkus, būti svarbiu gamintoju tame regione ir kt.
7) Išvardinkite tik tuos dokumentus, kuriuos siunčiate (siunčiamos pažymėjimų ir kitų oficialių dokumentų kopijos, nuotraukos naudingos, kai tikimasi susisiekti su klientais ar verslo partneriais). Jei turite atitinkamų trumpųjų kursų ar darbo pažymėjimus, pridėkite ir juos.

Prašymas priimti į darbą turėtų kaip galima geriau atspindėti skelbimo reikalavimus.

AUŠRA PAKALNAITĖ
V. Mykolaičio-Putino g. 2-36
LT-00000 VILNIUS

UAB „Germinta“ direktoriui
Kęstučiui Jakautui

PRAŠYMAS

2003-04-15
Vilnius

Prašau nuo š. m. balandžio 19 d. priimti mane dirbti UAB „Germinta“ vadybininke.

(Parašas) Aušra xxx