Jono Jablonskio sukurti naujadarai

Kauno “Saulės” gimnazija

REFERATAS

Jono Jablonskio sukurti naujadarai

Atliko: *****

Kaunas 2003

Jonas Jablonskis – tai nepaprastai šviesi asmenybė lietuvių tautos kultūros istorijoje. Ilgus metus blaškomas iš vienos vietos į kitą, tremiamas ir persekiojamas, sunkios ligos kamuojamas, nuolatinio skurdo ir vargo lydimas, jis visą savo gyvenimą su didžiausiu atkaklumu ir pasišventimu dirbo kilnų lietuvių liaudies švietimo darbą, kovojo dėl liaudies teisių, dėl jos gražesnio rytojaus. “Visą savo sunkų gyvenimą, teisingai yra pažymėjęs K. Ulvydas,- Jablonskis nieko labiau nemylejo, kaip tiesą moksle ir savo liaudį – visuomeniniame gyvenime”. Ir iš tikrųjų del begalinės meilės savo liaudžiai ir dėl nepaliaujamos tiesos troškimo jis net sunkiausiomis savo gyvenimo valandomis nenuleisdavo rankų, bet priešingai, dar atkakliau dirbdavo “dėl duonos laisvės ir šviesos”,dar atkakliau kovodavo dėl to kad , “jokie ponai nejodinėtų žmonių sprandais kaip tinkami”.

Nė vienas lietuvių kalbininkas ar kitas specialistas nėra sukūręs mūsų kalbai tiek naujadarų, kiek Jablonskis, bet, antra vertus, ir niekas už jį nėra jų daugiau išmėtęs iš kalbos. Daugiausia jų netiko jam dėl įvairių darybos dalykų. Vieni pirmųjų Jablonskio taisytų naujadarų yra žodžiai vistorija,vistarija( = istorija), kurie, jis aiškino, atsiradędėl klaidingos etimologijos . Ir iš tikrųjų, čia turime patriotiškai nusiteikusių aušrininkų padarytus žodžius: kadangi lietuvių kalba esanti visų kalbų motina, tai ir žodžio istorija pirminė, lietuviška forma turėjusi būti vistorija ar vistarija. Nemaža naujadarų, kurių daugumą 1921-1925 m. sukūrė Terminologijos komisija, Jablonskis yra iš principo atmetęs kaip nereikalingus, nė neaiškindamas, kiek jie taisyklingi.Tik kartą jis pažymėjo, kad ”kurie-ne-kurie terminai čia, giliauįsižiūrėjus, nesutinka ir su tuo, ką duoda mūsų kalbos mokslas”.

Nereikalingų naujadarų sąrašas: agna = energija , buitas, buitoji, būtovė = istorija, būtovininkas = istorininkas, dėsmė = tema , džiūgautė = triumfas, gymė = gimtis,sugintrinti = suelektrinti, kūnojas = organas, lytelė = formulė,mokysta = metodika, orove = klimatas , panaša(-ia) = analogija, raštuomenė = literatūra, reikšlas = simbolis, vaidykla = teatras, vaidentuvė = vaizduotė , visove = suma.

Šio tipo naujadarų buvo ypač daug atmesta, kai Jablonskio vadovaujama naujos sudėties Terminologijos komisija peržiūrėjo savo pirmtakės sudarytus medicinos terminus. Vis dėlto vienas kitas Jablonskio išpeiktas naujadaras įvairiais keliais pateko į bendrinę kalbą, pvz., čiaupas,. Kljuotė, mostas, nuokalnė , sankasa, sraigtas ir kt.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 402 žodžiai iš 791 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?