mes mylime lietuva

Rašinys

Mes mylime Lietuvą

Pažvelgę į pasaulio valstybių žemėlapį, mes matome didžiasias valstybes, kurios yra labai didelės, bet tarp tų didelių valstybių mes pamatome juodą taškelį, kuris reiškia, kad toje vietoje yra mūsų valstybė – Lietuva, kuri žemėlapyje ir visame pasaulyje yra mažytė, bet mūsų širdyse nuo pat gimimo yra didžiulė ir pilna meilės bei namų šilumos. Mūsų valstybė patyrė daugybę blogybių, bet jos gyventojai ją gelbėjo aukodami net savo gyvybę vardan savo gimtosios šalies.

Mūsų gimtojoje šalyje yra daugybė gražių vietų ir paminklų, pavyzdžiui: Kuuršių Nerija, Gedimino pilis, Trakų pilis, Gintaro muziejus ir dar daugybė muziejų ir kitų vietovių, už kurias turime dėkoti žmonėms, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, kad ir ateinanti karta taip pat galėtų džiaugtis Lietuva ir jos grožybėmis.

Daug patriotizmo galima įžvelgti ir sporte. Visame pasaulyje yra daugybė sporto šakų, bet viena iš labiausiai mėgstamų sporto šakų yra krepšinis.Yra labai daug gerų lietuvių žaidėjų, kurie žaidžia užsienije NBA, kur krepšinį žaidžia geriausi pasaulio žaidėjai. Kai vyksta kokios rimtos varžybos trap komandų, Lietuvos krrepšininkai, žaidžiantys užsienyje, sutinka žaisti su savo kolegomis lietuviais ir tada jie, žaisdami krepšinį prieš kitas komandas, sugeba parodyti savo atsidavimą Lietuvai ir pasistengę jie parodo, kad komanda yra viena iš stipriausių ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Tai pa

arodo, kad lietuviai buvo galingi ir stiprūs ne tik per senovėje vykusius mūšius, bet ir šiais laikais, ypač sporto varžybose.

Šiais laikais Lietuvoje jau nebevyksta mūšiai ar karai už Lietuvos nepriklausomybę, todėl jaunesnioji karta jau nebe taip patriotiškai žvelgia į Lietuvą. Daug žmonių iškeliauja į užsienio šalis ieškoti geresnio gyvenimo, nes Lietuvoje jiems nėra galimybių pilnavertiškai gyventi. Pagrindinė priežastis yra bedarbystė. Dėl to kalta vyriausybė, nes neįstengia susitvarkyti su nelabai didele valstybe, nebežiūri į Lietuvą kaip į tėvynę, o kaip pasipelnymo objektą.

Mes, mokiniai, mokyklose savo šalies labui labai daug ir negalime padaryti, bet stengiamės ją gražinti savo darbais, pavyzdžiui: rengiame minėjimus svarbioms Lietuvos švenčių datoms, gražiname Lietuvą sodindami medelius, stengdamiesi mokytis, nelaužydami medžių šakų ir medelių, kurių ateityje gali labai smarkiai sumažėti.

Taip pat didelę reikšmę Liietuvos ateičiai turi ir mokytojai, kurie yra tikras patriotizmo pavyzdys. Šiais laikais vaikai yra labai padūkę ir neklaužados, dėl kurių mokytojams reikia turėti labai daug kantrybės ir sveikatos išmokyti jaunesniają kartą mokslo žinių ir parengti juos gyvenimui. Mokytojai labai stengiasi dėl mūsų ir, tikriausiai, tai nebus bereikalingos pastangos.

Mylėti Lietuvą mums yra viena iš didžiausių mūsų moralės taisyklių, kurios mes turime laikytis, nes mūsų tėvynė yra pats brangiausias dalykas, nes nė vienam žmogui nėra gerai gyventi svetimoje šalyje, ir kiekvienas nori tu
urėti gražią, tvarkingą ir mielą tėvynę, dėl kurios mes turime stengtis, kad ji liktų graži, tvirta ir galinga kaip senovėje.

Leave a Comment