Literatūra : 14. Apie Lietuvos partizanų karą ir jų tragišką likimą sukurta nemažai liaudies dainų. Kodėl? Kokios jos? Iliustruokite savo aiškinimą konkrečiais pavyzdžiais.

<…> Partizanai mūsų šaliai, istorijos raidai turėjo didelės įtakos. Jų didvyriškas pasipriešinimas okupantams, iškęstos represijos, kankinimai, ištikimybė Lietuvai, o ne okupantams garsino mūsų šalį, netgi vertė žiūrėti su pagarbia baime. Už tai visais laikais lietuvių kompozitoriai mėgdavo apdainuoti tautos didžiavyrius, atskleisti jų gerus darbus, puoselėjamas vertybes, patriotiškumą. Lietuvos menininkų pasirinkimas prisiminti, atskleisti partizanų darbus savo poezijoje dainose yra suprantamas, nes partizanai – žmonės, visuomet išlaikę tautinę savimonę, tikėjo ir dėjo visas pastangas, kad būtų sugrąžinta nepriklausomybė. Galbūt be jų, seniai būtų mirusi viltis kadanors susigrąžinti laisvą Lietuvą ir dar dabar būtų gyvavusi Sovietų Sąjunga, jos taisyklės mūsų krašte. Juk žinome, kad vėlesnis Lietuvos išsivadavimas buvo vienas pirmųjų, įkvėpęs ir kitas valstybes tapti nepriklausomomis. Todėl partizanus galime laikyti pirmaisiais laisvės žiburiais, kurie, deja, buvo užgesinti, tačiau parodė kelią ateities kartoms, leido suprasti, kad Lietuva nepasiduos pavergiama.