Lietuvių liaudies tautosaka

 Pažymėtini liaudies pasakų rinkėjai ir tyrinėtojai:

 • Pažymėtini liaudies pasakų rinkėjai ir tyrinėtojai:

 • Jonas Basanavičius – didžiausi pasakų rinkiniai:

 • „Lietuviškos pasakos“, „Iš gyvenimo vėlių bei

 • velnių“, „Lietuvių pasakos įvairios“.

 • Kazys Boruta parašė folkloro stilizacijos knygas

 • „Dangus griūva“, „Jurgio Paketurio klajonės“.

 • K. Borutą ypač išpopuliarino romanai „Mediniai

 • stebuklai“ (1938) ir „Baltaragio malūnas“ (1945).

 • Simonas Daukantas 1932 m. “Pasakos masių”.

Lietuvių liaudies sakmės, legendos ir

 • Lietuvių liaudies sakmės, legendos ir

 • padavimai pasakoja apie krašto istoriją, kultūrą,

 • socializaciją. Beveik kiekviena vieta, kiekvienas

 • vietovardis turi kokią nors istoriją ir tai yra

 • labai įdomu.

 • Pagal lietuvių liaudies padavimus sukurta

 • pirmoji opera Lietuvoje “Birutė”. Vėliau – opera

 • “Pilėnai”. Visi žinom Salomėjos Neries poemą

 • “Eglė žalčių karalienė”, Maironio – “Jūratė ir

 • Kąstytis”.

 • Man labai patinka keliauti po Lietuvą ir

 • susipažinti su krašto istorija, sakmėmis,

 • padavimais, legendomis.

Patarlės, priežodžiai, mįslės, minklės,

 • Patarlės, priežodžiai, mįslės, minklės,

 • skaičiuotės, greitakalbės, oracijos, garsų,

 • mėgdžiojimai, linkėjimai, laiminimai, erzinimai,

 • žaidimai, užkalbėjimai, keiksmai ir kt.

 • Labai taiklios ir sąmoningos yra lietuvių

 • liaudies patarlės. Jomis galima vadovautis ir

 • gyvenime.

 • Smulkioji tautosaka turėtų būti labiau

 • naudojama mokyklose, vaikų darželiuose

 • mokant etikos, kūno kultūros. Sovietmečio

 • palikimas – varžybos turėtų užleisti vietą

 • draugiškiems liaudies žaidimams, bent

 • pradinėse klasėse.

Lietuviški keiksmažodžiai

 • Lietuviški keiksmažodžiai

 • Kad tu ištintum, kaip avilys.

 • Eik (tu) į peklą autų skalbti.

 • Eik (tu) kiaulėms uodegas mazgoti.

 • Po šimts gegučių.

 • Tu paršo koja užpakalinė.

 • Kad tave pypkės galas.

 • Kad tave vilkai užpjautų.

 • Kad tavo kakta nupliktų – ant pakaušio kuodas liktų.

 • Kad tavo kojos išklištų ir pakaušis atsikištų.

 • Kad tu kiaurai žemę prasmegtum.

 • Kad tu negautum nė pekloj (pragaras) vietos.

 • Kad tu suruktum (pasentum).

 • Kad tu susitrauktum kaip naginė.

 • Lįsk tu vabalo blauzdon.

 • Tu gyvate raudonoji.

Šiuolaikinė tautosaka labai skurdi,

 • Šiuolaikinė tautosaka labai skurdi,

 • menkavertė, pilna žargonybių…Gaila, nes

 • labai turtinga, turinti gilias tradicijas, amžių

 • išmintį, pilna išmonės ir draugiško sąmojo

 • lietuvių tautosaka baigiama pamiršti. Lietuvis

 • nuo seno yra santūrus, mąstantis, susigyvenęs

 • su gamta žmogus. Deja, dabar žmonės

 • auklėjami pirmiau reikštis, vėliau pagalvoti,

 • jei prireiks… Nemanau, kad tai yra gerai.

 • Mes turėtume labiau mylėti ir vertinti savo

 • tautos išmintį, liaudies kūrybą, savo kalbą.

 •  – sena šalis, turinti didingą

 • istoriją ir labai turtingą etnologinį palikimą.

 • Lietuvą daugiausia garsina lietuvių

 • tautosaka, kuri yra mus pasiekusi

 • net nuo viduramžių (sutartinės, padavimai…).

 • Sekdami lietuvių tautosaką mes daug

 • sužinome apie senovės lietuvių darbus,

 • laisvalaikį, karus, tradicijas.

Propoguojant, tyrinėjant ir renkant

 • Propoguojant, tyrinėjant ir renkant

 • lietuvių liaudies tautosaką daug nuveikė:

 • Liudvikas Rėza, Dionisas Poška, Simonas

 • Stanevičius, Simonas Daukantas, Liudvikas

 • Adomas Jucevičius, Motiejus Valančius,

 • broliai Juškos, kultūrinės draugijos

 • “Birutė” ir “Daina”, Lietuvos mokslo

 • draugija ir jos pirmininkas Jonas

 • Basanavičius,Jonas Balys,Mykolas Biržiška,

 • Balys Sruoga ir dar daug

 • Lietuvos šviesuolių.

Atgavus nepriklausomybę spausdinami

 • Atgavus nepriklausomybę spausdinami

 • pluoštai partizanų dainų ir politininių

 • anekdotų, organizuojama vis daugiau

 • renginių lietuvių liaudies tautosakos

 • pagrindu.

 • LTV pastoviai rodo laidas lietuvių

 • tautosakos temomis. Laidos “Duokim

 • garo” rodo daugelio lietuvių liaudies

 • vokalinių – instrumentalinių ansamblių

 • pasirodymus. Tautosakos žinias

 • praturtina laida “Krašto garbė”.

Lietuvos žmonių gyvenimą labiausiai atspindi

 • Lietuvos žmonių gyvenimą labiausiai atspindi

 • liaudies dainos. Lietuvių liaudies dainų iš žemaitijos

 • krašto, dzūkijos, vidurio Lietuvos surinkta ir

 • dainuojama labai daug.

 • 1825 m. Liudvikas Gediminas Rėza Karaliaučiuje

 • išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį. Tai buvo

 • Lietuvos folkloristikos pradžia. Ilgus metus Lietuva

 • buvo okupuota, buvo draudžiama lietuviška spauda,

 • bet liaudies dainų rinkėjų ir tyrinėtojų vis daugėjo.

 • Šiuo metu yra labai daug lietuvių liaudies dainų ir

 • šokių ansamblių Lietuvoje ir užsienyje, kurie sėkmingai

 • koncertuoja ir populiarina lietuvių liaudies dainas.

Labai turtinga, turininga, turinti daug istorinės,

 • Labai turtinga, turininga, turinti daug istorinės,

 • filosofinės ir etninės išminties yra pasakojamoji

 • lietuvių tautosaka – tai proza, epiniai, neeiliuota

 • kalba sekami kūriniai.

 • Lietuvių liaudies pasakos yra šiltos atjaučiančios,

 • nestokojančios jumoro. Pasakose dažnai pašiepiami

 • velniai, raganos, laumės, aitvarai ir visada laimi

 • paprastas, darbštus, geras žmogus.

 • Lietuvių liaudies pasakų temomis yra sukurta

 • daug animacinių filmukų, spektaklių, miuziklų,

 • filmų pvz.: Velnio nuotaka pagal “Baltaragio

 • malūną”- K. Borutos romanas.