kuo menas praturtina zmogu

8364 0

Kuo menas praturtina žmogų? Argumentuokite

Ar kiekvienas suvokiame, kas yra menas?..

Menas gali būti suprantamas kaip:

1.Kūrybinis tikrovės atspindėjimas vaizdais (dailė)

2.Kuri nors kūrybinio tikrovės atspindėjimo vaizdais sritis (vaizduojamasis menas, Taikomasis menas)

3.Mokėjimas dailiai nepriekaištingai gerai, ką daryti, meistiškumas (Aktorystės menas, Karo menas, Vadovavimo menas, Bendravimo menas)

4.Užminimas, mįslė.

5.Atmintis.

Bendriausia ir populiariausia prasme menas – tai žmogaus kūrybinės veiklos estetine – sensualine (grožinė-jutininė) išraiška.

Kaip K. Stanislavskis yra pasakęs ,,Menas visada buvo puikus visuomenės santvarkos veidrodis. Mokėkime mylėti meną savyje, o ne save mene, jį reikia jausti, o ne suprasti. Taaigi šiandieną norėciau pakalbėti apie tai kuo menas praturtina žmogų?..

Žmogus ateina į Žemę išmokti ko nors naujo ir progresuoti. Progresas vyksta per skausmą ir kančią. Per savo skausmus mes išmokstame suprasti kitų problemas ir sunkumus. Kaip žymus rašytojas Viktor E. Frankl savo knygoje ,, Žmogus ieško prasmės” rašo, jog žmogaus kančią galėtume palyginti su viso pasaulio menu, nes menas praturtina žmogaus dvasią ir sugebėjimą suprasti kitą žmogų. Žmogaus išgyvenimai, skausmai yra kasdienybė, kurioje menas – stoja kaip parama, nes jis atitolina mus nuo skkaudžių gyvenimiškų sprendimų. Anot rašytojo ,,Menas – užpildo bet kokios talpos indą, perima visą žmogaus sielą, jo sąmonę, taip suteikdama sielai sparnus į neribotą laisvę ir siekius. Menas praturtina žmogų suteikdamas jam estetinio poveikio ir patirties, paįvairina visą jo gyvenimą. O gyvenime, ma

anau, kiekvienas iš čia dabar sėdinčiųjų galėtume pasakyti bent po vieną meno šaką, nes jų yra neišvarinamai daug:

Menas kalbėti – jeigu nemokėtume kalbėti, neturėtume tokios dovanos ir meno, aš dabar čia nesėdėčiau ir nesakyčiau monologinės kalbos. Šį kalbos meną turime tik mes, žmonės, ir tai turėtumėme vertinti, nes mes turtiname savo kalbos meno žodynu kiekvieną dieną.

Menas kurti – kūrybos procesas gali pažadinti žmoguje glūdintį polinkį menui, žinoma, kas nors gali nesutikti su šia nuomone, bet aš asmeniškai sutinku su šia išreikšta nuomone, nes kai pati pradėjau kurti eiles, pradėjau kitaip žiūrėti į meną. Kurdama eiles aš supratau, kad taip turtinu savo vidinį pasaulį. Kūryba suteikia man daugiau laisvės, pasitikėjimo savimi, išmokau v

. . .

Join the Conversation

×
×