Kam žmogui reikalinga laisvė?

Laisvė yra labai brangi. Dėl jos žmonės kovoja. Laisvė žmogui reikalinga, kad jis galėtų skleistį gėrį, džiaugsmą, meilę, kad padėtų kitam žmogui nelaimėje, kad pasiektų savo tikslą.

Grožį, gerį, džiaugsmą, meilę skleidžia tik laisvi žmonės. Jie laimingi, jų veidai švyti, o širdys pripildytos tyros meilės. Nelaisvėje į kalinti žmonės yra visiška priešingybė laisviesiems. Jie yra užsidarę, nelaimingi, liūdni. Jų veidai pilki, o patys vaikšto kaip šešėliai. Širdyse kunkulioja pyktis, sielvartas. Jie spinduliuoja blogį. Laisvė reikalinga tam, kad būtūme patys savimi, be jos žmmogus yra lyg be sielos.

Kiekvienam žmogui atsitinka nelaimės ir jiems reikia pagalbos. Nelaisvėje asantis žmogus kad ir norėtų padėti, bet jis negalėtų. Žmogus yra varžomas šeimininko, o kartais sienų, kurios supa jį kiekvieną dieną ir žmogus jose uždarytas, negali išjų ištrūkti. Padedami vieni kitiems, mes susirandame tikrų draugų ir įgyjame jų pasitikėjimą, o kartais, padėdami galime išgelbėti net gyvybę. Žmogus jaučiasi laimingas, kai atsiranda žmonių, kurie gali padėti nelaimėje. Į kalinti žmonės to negali padaryti.

Nelaisvėje žmonės negali išpildyti savo svajonių, siekių. Jiis gali tik įsivaizduoti, kad turi ko nori, tačiau atsimerkęs ir sugrįžęs į tikrovę, jo visos viltys žlunga. Nuo viso to žmogus sielvartauja ir tampa toks silpnas, kad net atsisakytų savo gyvenimo. Žmogus tampa nebe savimi, jis priklauso kitam ir neturi jo

okių teisių. Manau, kad laisvė reikalingiausia jaunimui, nes jaunam žmogui viskas įdomu, jis nori nuotykuų ir pasaulio pažynimo. Jo tikslai – rasti atsakymus į klausimus.

Šiais laikais laisvė praranda savo vertę, ji nuvertinama. Dėl laisvės kovose, žmonės tampa vieningi. Laisvė žmogui labai reikalinga, tik reikia protingai ją panaudoti.

PASTABA : rašinyje nepaminėjau, o reikia paminėti V. Mykolaičio – Putino “Vergą”.

Leave a Comment