“Kam aš ir kodėl” (pagal J.Marcinkevičiaus drama Mažvydas)

“Kam aš ir kodėl”
(pagal J.Marcinkevičiaus drama Mažvydas)
“Mažvydas”- antroji Justino Marcinkevičiaus trilogijos dalis. Tai poetine drama, kurios centre- istorinė asmenybe. Veiksmas vyksta XVI a., kai gimė raštija lietuvių kalba.

Pagrindinis herojus- pirmosios lietuviškos knygos kūrėjas. J. Marcinkevičius meniskai interpretuoja Mažvydo biografiją, bet autoriui rupėjo ne tikslūs gyvenimo faktai, o žmogaus likimas.

Pagrindinis herojaus konfliktas- tai pareigos ir asmeninės laimės nesusiderinamumas. Kiek daug Mažvydas iškentėjo, patyrė skausmo, blaškėsi, kad galėtu įvykdyti savo pareigą tėvinei, tai yra įduoti jai rastą. Kadangi Mažvydas buvo išguitas iš Li ietuvos ir gyvena dabar kitoj nemuno pusėje, be to negali grįžt atgal į Lietuvą, jo sielą kankina jausmas, tai- meilė Tėvinei ir mylimai moteriai, kurios issizadėjo, kaip ir Lietuvos. Visą gyvenimą Mažvydas nemylėjo nieko labiau už Mariją, bet ir jos meilę paaukojo lietuviškam žodžiui. O dabar jis yra jaučiantis dėl to kaltę, kenčiantis žmogus.

Bet Mažvydas pilnas optimizmo, juk jis turi tikslą, šiame gyvenime- tai rūpestis knyga, rastu, mąstymas apie Lietuvą, noras ją kultūriškai suvienyti, noras aukotis dėl jos.

Mazvydas pasiekia savo tikslą, iš šleidžia katekizmą ir pradeda mokyti špitolnikus. Be to, pirmasis sudėtas jų žodis yra- Lietuva. Dabar mazvydas įvykdo savo pareiga Tėvinei ir visai jos žmonijai.

Mazvydas saukia žmonės darbui ir sako iškilmingus žodžius: “ ir atminkite: darbas- kaip malda, kuo nuoširdesnis darbas, tuo br

rangesnis dangui”. Todėl turėti tikslą savo gyvenime, aukotis dėl kažko, o tada jis negyvens veltui ir bus apdovanotas. Ir žmogus neturi pamiršti: “ Žmogaus kančia yra žmonių kančia. kai skauda piršta- jaučia visas kūnas. Kai kitas alkanas- ir aš nesotus..”- tai yra stengtis gyvenime ne tik dėl savęs, o dėl visos tautos, nes kiekvienas žmogus atsako už visą žmoniją.

Leave a Comment