Kalbos kultūros namų kontrolinis darbas

TURINYS

1.ADMINISTRACINĖS KALBOS, TARNIBINIŲ DOKUMENTŲ ŠNIAKAMOSIOS KALBOS KLAIDU TAISIMAS.............................. 3

1.1LEKSIKOS KLAIDOS..............................3

1.2 ŽODŽIŲ DARYBOS KLAIDOS..............................3

1.3 MORFOLOGIJOS KLAIDOS..............................3

1.4 LINKSNIŲ VARTOJIMO KLAIDOS..........................3

1.5 PRIELINKSNIŲ VARTOJIMO KLAIDOS.......................4

1.6 SAKINIŲ SUDARYMO KLAIDOS............................4

1.7 NETEIKTINA ŽODŽIŲ TVARKA............................4
2. 10 SPECIALYBĖS ŽODŽIŲ(1 KIRIUOTĖS – 2,2 KIRČIUOTĖS – 3,3 KIRČIUOTĖS –
3,4 KIRČIUOTĖS – 2) IR SUKIRČIUOTI VIENASKAITOS ĮNAGININKO, VIETININKO IR DAUGISKAITOS KILMININKO, GALININKO, ĮNAGININKO, VIETININKO LINKSNIŲ FORMOS..............................4
3. 10 VIETOVARDŽIŲ – ĮZYMIŲ KRAŠTO VIETŲ BEI OBJEKTŲ, AKTUALIŲ MIESTŲ IR KAIMŲ PAVADINIMAI(1 KIRČIUOTĖS – 2,2 KIRČIUOTĖS – 3,3 KIRČIUOTĖS – 3,4 KIRČIUOTĖS – 2) IR SUKIRČIUOTI ĮNAGININKO, VIETININKO IR DAUGISKAITOS KILMININKO, GALININKO, VIETININKO LINKSNIŲ FORMOS..............................5

1.Administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, šnekamosios kalbos klaidų taisymas.
1.1Leksikos klaidos

Jūsų bosui derėtų pasirūpinti ir savo imidžiu, ne vi ien prezentacijomis. (vadovui, įvaizdžiu, pristatymais.)

Dalyvaujame firmų kartinge, pasidomėk jų bukletais. (atrankoje, lankstinukais.)

Jis puikiai rauke marketinge. (išmano, rinkodarą.)

Reikėtų žvilgterėti į jų ofiso saitą. (biuro, interneto puslapį/ svetainę.

Gal žinai, kas pigiai parduoda leptoną? (nešiojamąjį kompiuterį.)

Virgis dirba menedžeriu vienoje distributorių firmoje, o jų ofisas yra Pilies gatvėje. (vadybininku, tarpininkų, biuras.)

Tokiems originaliems sprendimams visada duosime žalią gatvę. (tokius išskirtinius/ įdomius sprendimus visada remsime.)

Neišspausdinau firmos ataskaitos, nes sprinteris sugedo, tai duodu tau disketę. (spausdintuvas, diskelį.)

Didelis ačiū šios verslo laidos dalyviams, kad visi kartu turėjome gerą laiką. (d dėkoju, kad maloniai/šauniai praleidome laiką.)

Ruošdamas šį pranešimą, norėjau išskirti svarbiausius dalykus, taigi naudojau markerį ir korektorių. (pažymėti, žymeklį, tryniklį.)
1.2 Žodžių darybos klaidos.

Šis faktas įtakojo, kad už nutarimą buvo prabalsuota vienbalsiai. (buvo balsuota sutartinai.)

Principiniai jis, matomai, šiuo klausimu pilnai teisus. (iš principo, matyt, vi

isiškai.)

Šitas sistematinis duomenų skirstymas yra gana problematinis.(sisteminis, probleminis.)

Nepasiduokite vartotojiškai psichologijai ir nevergaukite daiktams.(vartotojų.)

Jų bendrakomandiniai veiksmai įtakojo prastą problemos sprendimą.(komandos, paveikė.)

Kadangi į klausimą atsakei tik dalinai, taško tau neužskaitau.(tik iš dalies, neįskaitau.)

Mano dėde jau seniai yra prekybinės firmos savininkas.(prekybos, įmonės.)

Šimtaprocentiniai esu tikras, kad tai moderniškas problemos sprendimas.(šimtu procentų, modernus.)

Visus dalyvavusius įtakojo jo išsireiškimas, todėl jie pakeitė savo nuomonę. (dalyvius, paveikė posakis.)

Direktorius perpardavė įmonę giminaičiui.(pardavė.)
1.3 Morfologijos klaidos.

Tas vadovo sprendimas buvo labiausiai netikėtas.(netikėčiausias.)

Susitikimas su mūsų konkurentais paskirtas sausio devyniolikto.(devynioliktą)

Nekurie žmonės vengia atsakomybės, todėl yra nepatikimi.(kai kurie)

Gali registruotis visi, mokantieji užsienio kalbą.(mokantys)

Esmėje kalba teisingai ir viską daro įtikinančiai.(iš esmes, įtikinamai.)

Vadovui siūlant Andrius paskirtas pavaduotoju.(pasiūlius)

Laikinai einanti direktorės pareigas J. Valsienė jus priims rytoj. (direktoriaus)

Darbuotojams pranešta, kad jau atsidarė jų įmonės parduotuvė. (atidaryta)

Jūs atidavėte neužpildytą blankę. (blanką)

Nuo ry ytojaus jūs būsite finansiniai atsakingas už šį projektą. (finansiškai)
1.4 Linksnių vartojimo klaidos.

Įstaiga knibždėti, knibždėjo interesantais.(įstaigoje buvo daugybė interesantų.)

Vien pinigai nedaro žmogaus laimingu.(laimingo)

Būtina ieškoti perspektyvius kandidatus į skyrių vadovus.(perspektyvių, kandidatų.)

Šiai dienai ataskaitos dar nepadarytos.(iki šios dienos)

Pretenzijos priimamos mėnesio bėgyje. (visą šį mėnesį.)

Šiandien statybos darbai pagrinde baigti (iš esmės)

Nuorašas atitinka dokumento originalui(originalą)

Šį mėnesį uždirbau daugiau kaip tūkstantis (negu tūkstantį)

Konfliktuose tarp konkurentų pasitaiko įvairūs nesusipratimai (įvairuį nesusipratimų)

Gamybai darantis vis sudėtingesne, reikia geriau pasirengusių darbininkų.(sudėtingesnei)
1.5 Prielinksnių vartojimo klaidos.

Vadovas nurodė į keletą darbo trūkumų.(keletą)

Kilo ginčas apie pelno paskirstymą.(dėl pelno paskirstymo)

Prie progos aplankykite na
aujų gaminių parodą.(progai pasitaikius)

Sunku dirbti prie esamų sąlygų.(tokiomis sąlygomis)

Kiek pas jus pinigų?(jūs turite)

Pirkau darbui kompiuterį ant išsimokėjimo.(išsimokėtinai)

Dabar jam ne iki laisvalaikio – ruošia ataskaitą.(ne laisvalaikis rūpi)

Reikia patikrinti susirinkimo protokolą iš birželio 7 dienos.(birželio septintos dienos protokolą)

Pinigai bus keičiami santykiu 1prie 50.(vienas už penkiasdešimt)

Ir prie geriausių norų negalėsim padėti jūsų įmonei.(kad ir labai norėdami)
1.6 Sakinių sudarymo klaidos.

Jeigu kalbėtume tiksliai, visiems darbams sugaištas ištisas mėnuo.(kalbant tiksliau)

Projektas būtų patobulintas, jei atidėtume svarstymą.(atidėjus svarstymą, projektas būtų patobulintas)

Kas liečia mus, tai jūs apsirikote. (jei kalbėsime apie mus)

Vėl ir vėl direktorius įrodinėjo kokybės svarbą.(vėl)

Vietoj to, kad padėtų išsiaiškinti, vadybininkas tylėjo.(užuot padėjęs)

Tikslu pabaigti ataskaitą aš labai stengiausi.(kad baigčiau)

Vietoj to, kad paaiškinti, administratorius dar labiau viską supainiojo.(užuot paaiškinęs)

Kaip nebūtų keista, pagaliau radome sprendimą.(kad ir labai būtų keista)

Jis tikrai suklydo, gi mes tik žiūrėjome.(bet mes)

Sykį susitikome, turime išspręsti kredito klausimą.(jeigu jau)
1.7 Neteiktina žodžių tvarka

Kad klaidų išvengus, dirbkite atidžiai.(norėdami išvengti klaidų)

Jeigu apskaičiuoti nuostolius, tai sumą gautume įspūdingą(jeigu apskaičiuotume.., tai gautume įspūdingą sumą)

Pildant apklausos anketas išbraukite bereikalingą(pildydami.. išbraukite tai, ko nereikia)

Remiantis išdėstyti, darome sekančią išvadą.(remdamiesi tuo, kas išdėstyta, radome tokią išvadą)

Jei paklaustumėt šito mėnesį atgal, nežinočiau, ką atsakyti.(jei būtumėte paklausę šito prieš mėnesį, nebūčiau žinojęs, ką atsakyti)

Vietoj to, kad sėdi prie kompiuterio, varčiau knygą paskaitytum.(užuot sėdėjęs)

Dirbant kompiuterių pagalba mūsų darbo krūvis pasidarė dvigubai mažesnis.(kai ėm
mėme dirbti kompiuteriais, mūsų darbo krūvis sumažėjo perpus)

Dėka technikos vystymosi pramonė pasidarė našesnė.(tobulėjant technikai)

Jau kuris tai laikas nerandame sprendimo teisingo.(jau kuris laikas nerandame teisingo sprendimo)

Laikas nuo laiko vis pasirodydavo nauja informacija iš vadybos skyriaus.( kartkartėmis vis pasirodydavo nauja vadybos skyriaus informacija )

2. 10 specialybės žodžių (1 kirčiuotės – 2,2 kirčiuotės – 3, 3 kirčiuotės – 3, 4 kirčiuotės –2) ir sukirčiuoti vienaskaitos nagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, nagininko, vietininko linksnių formas.
(1) mokestis mokesčiu mokestyje
(1) ataskaita ataskaita ataskaitoje
(1) koncernas koncernu koncerne
(2)dokumentas dokumentu dokumente
(2) struktūra struktūra struktūroje
(2) originalas originalu originale
(3)pajamos pajamu pajamose
(3)aplankas aplanku aplanke
(3)patikra patikra patikroje
(4) mainas mainu maine
(4) eiga eiga eigoje
(4) efektyvus efektyviu efektyviame

Dgs. K. Dgs. G. Dgs.Įn. Dgs. Vt.
Mokesčių mokesčius mokesčiais mokesčiuose
Ataskaitų ataskaitas ataskaitomis ataskaitose
Koncernų koncernus koncernais koncernuose
Dokumentų dokumentus dokumentais dokumentuose
Struktūrų struktūras struktūromis struktūrose
Originalų originalus originalais originaluose
Pajamų pajamos pajamomis pajamose
Aplankų aplankus aplankais aplankuose
Patikrų patikras patikromis patikrose
Mainų mainus mainais mainuose
Eigų eigas eigomis eigose
Efektyvių efektyvius efektyviais efektyviuose

3. Vietovardžių kirčiavimas

Vns. Įn. VT. Dgs. K Dgs. G Įn. Vt
(1)Klaipėda Klaipėda Klaipėdoje
(1)Biržai Biržų Biržus Biržais Biržuose
(2)Skuodas Skuodu Skuode
(2)Mažeikiai Mažeikių Mažeikius Mažeikiais Mažeikiuose
(2)Ignalina Ignalina Ignalinoje
(3)Nemunas Nemunu Nemune
(3)Anykščiai Anykščių Anykščius Anykščiais Anykščiuose
(3)Kretinga Kretinga Kretingoje
(4)Kaunas Kaunu Kaune
(4)Šiauliai Šiaulių Šiaulius Šiauliais Šiauliuose

LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI:

1.Paulauskienė A. Lietuvių kalbos kultūra. Kaunas: Technologija,2000
2.Rasimavičienė D.,Truncienė R. Kirčiavimo taisyklių ir pratybų sąsiuvinis. Vilnius: Vilniaus kolegija
3.Internetas:www.tingiu.lt

www.google.lt

2004.11.09 Parašas

Leave a Comment