Jonas Biliūnas. ,,Ubagas”

Jonas Biliūnas. ,,Ubagas”Analizė

Jonas Biliūnas gimė Niūronių sodžiuje, netoli Anykščių. Jo tėvai buvo pasiturintys ūkininkai, o Jonukas – pats mažiausias vaikas. Baigęs mokyklą 1900 metais įstojo į Doprato universitetą, iš kurio jau po metų buvo išvarytas. Jonas Biliūnas ištobulino vieną sunkiausių literatūros žanrų- trumpą apsakymą. Vienas iš tokių- apsakymas ,,Ubagas’’. Tai didelio santykių šiurkštumo išraiškos kūrinys. Jame sūnus išvaro tėvą iš namų, gailėdamas duonos kąsnio. Sabaliūno sūnus- epizodinis veikėjas. Jis tarsi grėsmingos jėgos simbolis.,,Ubage’’ laikas nusitęsia nuo pasakotojo vaikystės (atsiminimų apie senį Sabaliūną, kalbantį poterius) iki subrendimo amžiaus. Sabaliūną matome ir turtingą ūkininką, ir elgetą. Daug nuoširdumo ir šilumos įneša paties autoriaus aktyvus dalyvavimas kūrinyje. Jis pasakoja pirmuoju asmeniu, kaip per išpažintį- atvirai ir nuoširdžiai. Apsakymas pasakojamas autoriaus vardu, perteikiamos rašytojo nuotaikos. Bilūnas, pavaizduodamas tokias kilnias Sabaliūno savybes, kaip darbštumas, tvarkingumas, meilė bitėms, gerumas vaikams, dar ryškiau iškelia tokiam nuostabiam žmogui padarytą skriaudą.Gamtos ir buities vaizdai eina kaip kontrastas nuotaikai: dažniausiai graži, jausminga gamta ir liūdni žmonių gyvenimo reiškiniai. Tačiau gamta čia iškyla jau ne kaip kraštovaizdis, bet kaip autoriaus įspūdžiai. Taupiomis detalėmis J.Biliūnas išsako žmogaus išgyvenimo niuansus, pabrėždamas ištikimybę, gailestį, atjautą, pasiaukojimą kaip didžiausias vertybes. Jis neskuba teisti ar teisinti veikėjų, palieka tai skaitytojui.