J.I.Šeiniaus Romano “Kuprelis” analizė.

1606 0

J.I.Šeiniaus Romano “Kuprelis” analizė.

I.Šeiniaus talentas labiausiai atsiskleidė romanuose. Juose randame skvarbaus analitiko žvilgsnį į žmogų, savitą pasaulio sampratą, žodžio kultūrą.

Romano “Kuprelis” pirmasis leidimas pasirodė 1913m. Antrasis variantas pakeistas, išleistas 1932m. Kuprelis. – pirmas modernus lietuvių romanas, kurio centre – žmogaus drama. Kūrinio pagrindas yra Kuprelio meilės – vienintelės, lemtingos ir nelaimingas – istorija. Ją Kuprelis pasakoja jaunam studentui, tai jo išpažintis. Kuprelio meilė Gundei – viso pasakojimo centras. I.Šeinius – impresionistas, ir kaip ir daugelis šios krypties atstovų jis gyvenimo prasmę sieja su meile.

Olesiui ir Gundei meilė yrra jausmų stichija, nepaisanti logikos, nepavaldi reikalavimams, visuomenei, kitų nuomonei. Meilė romano žmonėms šviesa, laimė, o kartu ir skausmas. Kuprelis myli Gundę, o kartu ir savo moters idealą, kurį mato joje. Jis myli taip, kaip “naktis myli lakštingalos dainą”. Į Gundę jis žiūri kaip į moterį, mylimąją, o ne tik kaip į namų šeimininkę. Šia prasme Kuprelis – naujas žmogus lietuvių prozoje, nutolęs nuo patriarchalinės tradicijos. Kai Gundė pradeda svyruoti tarp dviejų vyrų – tarp Kuprelio ir vaikystės bičiulio iš Varšuvos, o paskui palieka Kuprelį, meeilės istorija baigta. Bet nebaigta gyvenima istorija. Pirmą kartą lietuvių literatūraje pasirodo nelaimingas, apviltas vyras, Kuprelis pasijunta lyg prieš jį būtų prasivėrusi gili duobė, kurion jis puola, grimzta.

Netekęs Gundės, Kuprelis skausmą išgyvena savaip. Jis nenori grįžti į žmones, išeina iš namų, pa

asitraukia į gamtą, gyvena miške, susiradęs seną drevę, meilės sužeistą širdį jis ryžtasi gydyti vienatve, išmintimi, knygomis, tampa atsiskyrėliu. lškentęs sielos tragediją, bėgdamas nuo žmonių, herojus nori suvokti gyvenimo paslaptis. Atrama ir paguoda vienišam Kupreliui tampa gamta, jo m

. . .

Join the Conversation

×
×