Įsidėmėtinhos rašybos žodžiai

ĮSIDĖMĖTINOS RAŠYBOS ŽODŽIAI
SU ę NOSINE:
blęsti,k bręsti, bręsta, bręstų, kęsti, ręsti, skęsti, skęstų, sklęsk, uzsklęsk, paspęsk, švęsk, švęsti, gręžinys, atsigręžė, gręžiotis, ręžtis, įsiręžia, tęsti, gęsta, glęra, suglęrę, glęžta, suglęžę, kęra, kęžta, klęra, knęžta, sučęžta, tęžta, tręžta, gęžė, kęsas, lęšis, pęslas, tęvas,

SU ą NOSINE:
Galąstuvas, išgaląstas, išgąstis, nuogąstauti, gąsdinti, kąsti, ląsta, ląstelė, rąstas, skląsčiai, spąstai, brązgėti, brązga, brązginti, atogrąžos, grąžtas, grąžo, saulėgrąža, grąžinti, mąsto, mąslus, mąstymas, mąstysena, rąžytis, rąžosi, rąžulys, tąsus, bąlantis, bąla, mąžta, nukąra, sąla, sąra, skąra, sušląmantys, sušnąra, šąla, šąšta, žabąla, ąsa, ąssotis, beąsis, ąžuolas, vąšas, vąšelis, vąškaras, žąsis, žąstikauliai, žąslai, sąauga, sąjunga, sąjūdis, sąlygoti, sąlytis, sąmata, sąmyšis, sąmokslas, sąmoningas, sąnariai, sąnašos, sąrašas, sąryšis, sąsiuvinis, sąskrydis, sąsmauka, sąsparos, sąšlavos, sąveika, sąvaržėlė, sąvoka, sąžinė, tąsa, trąša, trąšus,

SU ų NOSINE:
Siųsti, siųstuvas, išsiųs, skųsti,

SU į NOSINE:
Grįsti, grįstų, įspįsti, įspįsta, lįsti, žįsti, drįsti, drįstų, Grįžulo Ratai, grįžo, grįžtė, mįslė, tįsti, ištįsėlis, tįsčioti, neįkainojamas, įsčios,

RAŠOMA BE NOSINIŲ: įgrysta, atlyžta, sutrešusios, sūkury, grasinti, klesti, asla, brasta, lygtis, rungtynės, rūgštynės, slysdama, grasindamas, pažastis, žastas, mastelis, brasta, slastai, pasiryšiu, iššdysiu, tavajam, gasdinimui, gresia, geso, dreskia, tysoti(miegoti), ryžosi, pabalo, sankryža, pražysta, ypač, liūdesy, mastai, yda, yrėsi, sudygsta, potvynį, siūpuoklės, žastikaulis, Masčio ežeras, vilgysiąs, masalas, žasliai, sambrūzdis, giūva, vidury, nubalti, gražinti, gražina, gražino, težti, težo, klerti, klero,

DALELYTĖS
RAŠOMA ATSKIRAI: taip pat, iš ti

ikrųjų, be abejo, ne iš karto, kur ne kur, kada ne kada, ne tas, ne kiekvienas, ne du, ne visai, ne visur, ne vienaip, ne trise, ne geresnis, ne mažiau, ne artimiausi, ne namie, ne laiku, ne pakeliui, visur gi, kaip nors gi, kodėl gi, kam gi, ko gi, kas gi, ne per vėlu, kas per daug tas., per daug, ne visada, ne eilinis, ne sensta, ne šeip sau, ne visi, ne geriausią, ne šalta, ne vienas, ne juokais, ne visa, ne veltui, nori nenori, ką ne ką, ne viską, ne visados, vis tiek, be galo, nė kavpo, nė dienos, kažkada gi, vis taip pat, vis dar

RAŠOMA KARTU: nejaugi, kadangi, perdien, pernelyg, nelaimingiausią, netvarka, trissyk, kažkaip, surūdijo, ypatybė, teberašo, visgi, kuurgi, argi, dargi, nepernelyg, vėlgi, nekaip, nekoks, nekiek, nesavas, ogi, kiekgi, kaipgi, neberašo, norsgi

Leave a Comment