interviu su V.Kudirka

Interviu su Vincu Kudirka

Mes: kada jūs gimėte?V. Kudirka: aš gimiau 1858 metais gruodžio 31 dieną , Vilkaviškio rajone, Paežeriuose.Mes: kur mokėtės?V. Kudirka: mokiausi Paežerių mokykloje Marijampolės gimnazijoje. Nuo 1877m. iki 1879m. studijavau Seinų kunigų seminarijoje, iš kurios buvau pašalintas. 1881m. baigiau Marijampolės gimnaziją, bet atsisakiau vykti į Maskvos universitetą ir pasirinkau Varšuvą, kur patyriau daug vargo.Mes: kaip jautėtės pirmą kartą perskaitęs laikraštį ,,Aušra‘‘?Kudirka: perskaičius pirmąjį ,,Aušros‘‘ numerį buvau sukrėstas ir pasijutau tikru lietuviu.Mes: koks buvo pirmasis jūsų kūrinys išspausdintas ,,Aušroje‘‘?V. Kudirka: tai buvo nereikšmingas satyrinis eilėraštis ,,Dėl ko žydai nevalgo kiaulienos‘‘. Už perrašytą socialistų literatūrą buvau įkalintas ir pašalintas iš Varšuvos universiteto. Po kalėjimo pradėjau kovoti su caro valdžia.Mes: kada pradėjote leisti laikraštį ,,Varpas‘‘?Kudirka: 1888m. su kitais draugais įkūriau Varšuvos studentų patriotinę draugiją ,,Lietuva‘‘. 1889m. su draugais išleidau žurnalo ,,Varpas‘‘ pirmąjį numerį. Jį redagavau laikydamas medicinos gydytojo baigiamuosius egzaminus: buvau redaktorius, korektorius, bendradarbis ir administratorius.Mes: kokio žanro žurnalas buvo ,,Varpas‘‘?V. Kudirka: tai buvo literatūros, politikos ir mokslo žurnalas.Mes: Kur buvo spausdinamas ,,Varpas‘‘?Kudirka: Jis buvo spausdinamas Tilžėje ir Ragainėje.Mes: ar jūs išlaikėte baigiamuosius medicinos egzaminus?V. Kudirka: taip juos aš išlaikiau ir nuo 1890m. iki 1894m. dirbau gydytoju Šakiuose. Tuo metu jau sirgau tada dar nepagydoma liga-džiova. Nuo 1887m. gyvenau Naumiestyje (Vilkaviškio rajone). 1898m. rugsėjo 15 dieną šeštojo ,,Varpo‘‘ numeryje su savo komponuotomis gaidomis išspausdinau ,,Tautišką giesmę‘‘. Ji 1919m. tapo Lietuvos himnu.Mes: labai ačiū už interviu.