“Gražina”, Adomas Mickevičius

Interpretacija

Adomas Mickevičius

Gražina

A. Mickevičiaus poema „Gražina“ yra ir herojinis, ir istorinis kūrinys. Jame minimi istoriniai faktai, tai mūšiai su kryžiuočiais, karališkieji amžiai, didvyrių, karžygių laikai. Heroizmo šioje poemoje apstu. Visi žmonės pilni ryžto, ir pasitikėjimo savimi, jie visi gina savo tėvynę.
Teksto stilius yra epinis. Kūrinyje yra daug pasakojama, vizduojama. Skaitant šį kūrinį įžvelgiame daug heroizmo, pasiaukojimo. Pagrindiniai kūrinio personažai- du. Tai- kunigaikštis Liutauras ir jo narsioji žmona Gražina. Poemoje Gražina pasirodo patriotiškesnė negu kunigaikštis Liutauras. Moteris labai graži, aukšta, pasitikinti savimi, savo jė ėgomis, sumanumu. Jos siela labai gera, o kūne- tarsi auksinė širdis. Tik Gražina neišklausiusi niekeno patarimo stojo ginti tėvynės, tik ji tuomet galėjo Ją išgelbėti. Tačiau Liutauras nebuvo prastesnis už moterį ir kovos įkarštyje paslaptingai pasirodęs padėjo ginti tėvynę, neatskleisdamas savo tikrojo veido.
Poemoje laikas dvejopas- istorinis laikas, kuriame veikia istorinės asmenybės su savo problemomis, siekiais ir tikslais. Poemoje yra ir astronominių bei veiksmo vyksmo laikas. Iš meninių vaizdų suprantame, jog tai yra vasaros laikas, o veiksmo vyksmas vyksta nakties metu. To odėl čia tiek daug pavojų, paslaptingumo, nežinios, baugių nuojautų. Erdvė nėra plati, veiksmas vyksta vienoje kraujyje merdinęioje žemėje, kurioje dabar verda kovos- Lietuvoje.
Poema sudaryta iš daugiaeilių posmų, kuriuose su veiksmo vyksmu atsiskleidžia ir personažų nauji charakterio bruožai, ir įvykių dr

ramatizmas, bei tragizmas.
Kaip tik įvykiai ir apsprendžia poemos herojiškumą. Poemoje yra ir meilės žmogui, tėvynei. Mes joje randame daug simbolių, kurie gražiai apibūdina personažus ir pasitarnauja kūrinio iliustracijoms.
Kūrinio pasakotojas- autorius, kuris sklandžiai ir paslaptingai pasakoja kūrinio eigą. Jis įžiūri mūsų protėvių gyvenimą, jų jausmus, pasiaukojimą, heroizmą. Mato konfliktus- jų sprendimus.
Poemoje „Gražina“ konfliktinės situacijos nėra, nebent tai būtų am-ini karai tarp lietuvių ir kryžiuočių (vokiečių).
Šios poemos du ryškiausi- pagrindiniai personažai mirė, tačiau kova buvo jau laimėta. Gražina paaukojo savo gyvybę tėvynės vardan, o Liutauras iškeliavo su narsiąja Gražina.
Ši poema mus moko heroizmo, pasiaukojimo tėvynės vardan, daugelio būsimų kartų vardan. Mes turėtume pasielgti taip kaip Gražina.

Leave a Comment