Gėtė “Faustas”. Pirmos dalies Margaritos analizė

10400 0

Margarita buvo šeimos žmogus, jai rūpėjo vaikai, tiesiog buities dalykai, ji buvo paprasta, nebuvo labai išsilavinusi ir protinga, neturėjo kažkokių aukštų siekių, tikslų nusistačiusi gyvenime. Priešingai nei mergina, Faustas turėjo didžių siekių mokslo srityje, siekė išsiaiškinti gamtos paslaptis. Tad jiems nelemta būti kartu, manau, net jei ir jiems nebūtų niekas trukdę, jie nebūtų galėję kartu laimingai gyventi.

Faustui mergina buvo kaip daiktas, tiesiog norėjo išbandyti kažką naujo, nors vėliau ją ir pamilo: „Mergytė turi būti mano, ir prašyčiau/Tuo pasirūpinti.“

Gėtei manau Margaritos peersonažas buvo reikalingas tam, kad jis galėtų parodyti, kaip paprastai galima paveikti ir suvilioti žmones, parodyti kokie jie yra naivūs ir patiklūs. Kaip galima išvesti iš doros kelio doriausius bei religingus.

Margarita kukli bei nelengvai prieinama: „Nei aš panelė, nei dailiausia iš dailių,/ O rasti kelią ir viena galiu.“ „Gal aš atrodžiau kaip kokia mergiotė,/Kurią gali viens du ir suvilioti?“

Ji beprotiškai graži, Faustas: „Koks grožis šito kūdikio, dangau/ Vienoj esybėj jo negali būt daugiau!“

Ji religinga, Mefistofelis: „Ak, ta? Ji grįžta iš baažnyčios,/ Kur gavo dvasiško tėvelio išrišimą.“ Taip pat nekalta, neturėjusi rimtų meilės santykių, Mefistofelis: „Ji dar visai nekaltas vaikas/ Ji nuodėmės net nepažino.“

Ji buvo beveik 16 metų paauglė, Faustas: „Bet ji beveik penkioliktus jau baigia!“

Iškart išryškėja Fausto susižavėjimas, aistra ir meilė me

erginai, Faustas: „Aš trokštu savo angelo, ką nors daryk./Aš noriu atsidurt jos kambary. „Kaip širdį degina aistrų saldi kančia,/Ir tik vilties rasa ją apmalšina.“ „Tą angelą vienatinį pagimdė.“

Ji smalsi: „Man taip smalsu, taip sužinoti knieti/Kas ten mane norėjo palydėti?“ „Smalsu, kas ten viduj? Jinai atrodo stebuklingai./Tik žvilgtelsiu, tiesiog nekantrumu degu.“

Ji tvarkinga, Mefistofelis: „Retai kur pamatysi taip švaru kaip čia.“

Mergina po vaikinų apsilankymo jos kambaryje jaučiasi sutrikusi: „Keistai jaučiuosi, nežinau ko noriu,/Kažko pasidariau kvailai baili.“

Ji troško prabangos: „Ak, jeigu taip bent auskarėlius pasilikus.“ Buvo materialistė: „Tik aukso klauso,/Ir tiktai nuo aukso/Priklauso viskas.“

Savanaudė, nes piktinasi, jog papuošalus paaukojo Bažnyčiai: „Tiek ir naudos iš dovanoto arklio.“

Ji buvo sąžininga, nebandanti prisimesti kaukės, kai ją palaikė bajoraite, ji prisipažino: „Aš neturtinga paprasta mergaitė.“

Tačiau ji buvo išš prigimties dama, Mefistofelis: „Laikysena, manieros, balso tonas/Daugiau pasako.“

Ji buvo suprantanti, palaikanti, užjaučianti ir neprarandanti vilties: „O Dieve! Marta, nepraraskite vilties!“ „Kiek vargo iškentėti teko žmogui./Reikės ir man už jį maldelę sukalbėti.“ Mefistofelis: „Matau, kad jūs suprasti ir užjausti mokat.“

Gerbė tradicijas: „Čia žmonės papročių griežtokų laikos.“

Kukli: „Tik versit raudonuot mane prieš poną.“

Savikritiška: „Jaučiu, kad ponas tik iš gailesčio manim/Taip domitės ir atidžiai išklausot.“ „Ak, ką jūs nebučiuokit mano rankų./Jos tokios šiurkščios ir sugrubusios, žiūrėkit.“

Darbšti: „Namuos visokius darbus dirbti tenka.“ „Tarnaitės me

es nelaikom; šluoju, verdu,/Mezgu ir siūnu, dirbu nuo pat ryto.“

Gyveno vargingai: „Taip, nors ūkelį turim menką,/Bet rūpesčių prie jo pakanka.“ „Nedaug naudos, jei apsirengus skudurais.“

Pasiaukojanti, rūpestinga: „Sesutė vargšė mirus./Kiek daug su ja aš rūpesčių turėjau,/Tačiau galiu tik džiaugtis, juos patyrus.“ „Pasiligojusi po gimdymo mamytė/Labai i. . .

Join the Conversation

×
×